Matti Moksu
Ähtärin Hankaveden Moksun isäntä 1690-93
Mikko Marttinen
Ähtärin Hankaveden Moksun isäntä 1700-1708
Sofia Moksu
s. Keuruu noin 1682, k. 1747
Edellinen esivanhempaintaulu