Matti
Reinikka
Kaisa
Jaakontyt
Martti
Rekola
Riitta
Mononen
Joonas
Loila
Anna
Jaakontyt
Heikki
Kiesinen
Riitta
Laurintyt


Heikki
Maunu
Kaisa
Tuomaan


Tapani
Kukonpohja


Yrjö Mikkinen
1692 - 1777
Kirsti Reinikka
1700 - 1773
Elias Kolehma
1685 - 1780
Anna Tapanint
1694 - 1763
Tuom Rekola
1699 - 1781
Vappu Loila
1703 - < 1797
Heik Kiesinen
1700 - 1759
Sofia Heikint
1701 - 1762
Juho Maunu
Maunun isäntä


M. Kukonpohja
1655 - 1722


Juho Reinikka
Reinikan isäntä 1749-(1775)
Anna Kolehma
1717 - 1769
Tuomas Rekola
Rekolan isäntä 1753-(1775)
Maria Lyhdeniemi
1731 - 1789
Pietari Maunu
Virtain Maunun isäntä 1729-53
Antti Kukonpohja
Kukonpohjan isäntä 1711-57
Juho Reinikka
Pihlajaveden Reinikan isäntä noin 1790-1809
Kaisa Rekola
s. Keuruu 22.9.1754, h. siellä 19.1.1777
Antti Maunu
Virtain Hauhuun Maunun isäntä 1754-98
Riitta Kukonpohja
s. Ruov 1.12.1745, k. Virrat 8.3.1788
Heikki Reinikka
Pihlajaveden Reinikan isäntä isänsä jälkeen
Elisabet Maunu
s. Virrat 8.4.1777, k. Keuruu noin 1805
Liisa Reinikka
s. Pihlajavesi 2.1.1805, k. siellä 21.8.1866
Edellinen esivanhempaintaulu