MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Perustamispöytäkirja
1.11.1999 klo.16.30-19.00


Asia     Perustava kokous
Aika     1.11.1999 klo.16.30-19.00
Paikka  Apian liikuntahallin kokoushuone 1
Läsnä  Timo Rouhiainen, Seppo Pukki, Kari Paunasalo, Salme Kopra,
          Jyri Reinikka, Harri Korhonen, Ilkka Kares, Mari Mäkelä ja Päivi Lämsä.

 1. Kokous avattiin.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Lämsä, sihteeriksi Mari Mäkelä ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Paunasalo ja Salme Kopra.
 3. Todettiin että Valkeakoskella on tarve oman melontaseuran perustamiseksi, koska alajaoston perustaminen Vlk:n Latuun ei ollut mahdollista.
 4. Käytiin läpi SLU:n ennakkotarkastetut toimintasäännöt, sovittiin avoimet kohdat ja seuran nimestä keskusteltiin.
 5. Päätettiin perustaa melontaseura.
 6. Seuran nimeksi päätettiin Mallasveden melojat ja säännöt hyväksyttiin.
 7. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Päivi Lämsä, sihteeriksi Mari Mäkelä, taloudenhoitajaksi Pirjo Kuittinen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Mari Mäkelä, Kari Paunasalo, Jyri Reinikka ja Mika Kykkänen sekä varajäseniksi Ilkka Kares ja Harri Korhonen. Varapuheenjohtajan valinta siirrettiin myöhemmäksi.
 8. Todettiin että seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa, mutta ei määrätty oikeutta muulle johtokunnan jäsenelle tai toimihenkilölle. Liittymismaksuksi sovittiin 0 mk ja jäsenmaksuksi 150,- johon sisältyy Meloja-lehti. Sovimme että jäsenmaksu peritään vasta vuodelta 2000, mutta toivotaan että maksut hoidettaisiin mahdollisimman pian johtuen aloituskustannuksista.
 9. Päätettiin liittyä Kanoottiliittoon vuoden 2000 alussa sekä Hämeen liikunta ja urheilu ry:hyn heti.
 10. Päätettiin merkitä seura yhdistysrekisteriin.
 11. Perustamissopimuksen allekirjoittivat Päivi Lämsä, Mari Mäkelä ja Kari Paunasalo.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen.
 • Puheenjohtaja:
  Päivi Lämsä

  Sihteeri:
  Mari Mäkelä

  Pöytäkirjan tarkastajat:
  Kari Paunasalo, Salme Kopra