MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2004
1.2.2005


1.   Yleistä

Yhdistyksen viides toimikausi on ollut toimelias sekä eteenpäin pyrkivä. Kuluneen kauden johtoajatuksena on ollut oman toimitilan hankkiminen sekä seuran aseman turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenistöä on kartutettu pääosin melontakoulujen kautta, jäsenmäärän ollessa vuoden vaihteessa 102.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 8 kertaa. Johtokunnan tehtävät ovat olleet toimintaedellytysten ylläpitoa ja pääsuuntaviivojen määrittelyä. Johtokunta on tehnyt voimakkaasti työtä seuran tilakysymyksen ratkaisemiseksi, tämän tuloksena on käynnistetty hanke ’Melontatoiminnan kehittäminen’ jonka keskeinen osa oman kalustovajan rakentaminen on. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Päivi Lämsä. Muut johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin Apian Urheilutalon kokoustiloissa seuraavasti: Kevätkokous 14.04.2004 ja syyskokous 01.11.2004. Lisäksi järjestettiin ylimääräinen kokoontuminen ’Melontatoiminnan kehittäminen’ –hanketta koskien Ystävyyden talolla 22.09.2004.

5.   Keskusteluillat

Keskusteluiltoja pidettiin Apian Urheilutalolla seuraavasti:

6.   Tilat

Yhdistyksellä on ollut vuokrattuna Valkeakosken kaupungilta Kirjaslammen lava melontaharrastukseen, kajakkien säilytykseen, melontakoulujen pitoon ja kajakkiesittelyyn. Tilat tyhjennettiin ulkopuolisia tapahtumia varten aina tarvittaessa toimikauden aikana.

7.   Melontakalusto

Yhdistyksellä on yhteensä 12 kajakkia, joista yksi kaksikko sekä lisäksi yksi intiaanikanootti. Toimintakauden aikana seuralle ei hankittu uutta kalustoa. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa 19 kajakin verran varusteineen. Jäsenistön seuran tiloissa säilytettävä kalusto karttui viidellä kajakilla kauden kestäessä.

8.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin neljä melontakoulua, joihin osallistui 40 henkilöä. Melontakouluissa ohjaajina toimivat Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymät melontaohjaajat Päivi Lämsä, Timo Forsström, Pirkko-Liisa Rautalin ja Pälvi Linna. Apu-ohjaajina toimivat Mikko Rantanen ja Susanna Viitaniemi. Lisäksi 29.6. järjestettiin pelastautumisharjoitus retkeä varten järviolosuhteissa Mallasselällä yhteistyössä Järvipelastajat ry:n kanssa. Melontakauden ulkopuolella järjestettiin halliharjoituksia Valkeakosken uimahallissa seuraavasti: Pelastautumis- ja tuentaharjoitus keväällä 2004 ja Pelastautumis- ja eskimokäännösharjoitus joulun alla 2004. Uusia melontaohjaajia koulutettiin 1.

9.   Melonnat

Keskiviikkomelonnat aloitettiin 5.5. lähtien ja niitä jatkettiin aina syyskuulle asti. 20.7. otettiin ohjelmistoon myös tiistaimelonnat, joiden tavoitteena oli aktivoida sekä uusia että vähäisen melontakokemuksen omaavia melojia. Tämä tavoite saavutettiinkin kiitettävästi.

Melontakertoja kirjattiin 1078 kpl. Kanoottiliiton tonnarilistalle meloivat Kari Paunasalo 10980km, Pirkko-Liisa Rautalin 1320km, Raimo Luoto 1035km, Pälvi Linna 1006 km ja Timo Forsström 1000km.

10.   Seuran retket

Seura järjesti retkiä melontakaudellaan seuraavasti:

11.   Talkoot

Kajakkien siirtotalkoita Kirjaslammen lavan tyhjennystarpeen mukaan sekä vajan siivoustalkoot.

12.   Jäsenten edut

Free Heels Kangasalta ja Welhonpesä Klaukkalasta antoivat yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

13.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.

14.   Melonta ja kajakkiesittely

15.   Muut seurat

Toimintavuoden aikana toimittiin yhteistyössä Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakouluilla sekä myyjäisillä.