MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2005
30.3.2006


1.   Yleistä

Kuudes toimikausi vahvisti merkittävästi yhdistyksen asemaa Valkeakoskella. Kuluneen kauden aikana yhdistykselle rakennettiin oma toimitila ja varastorakennus leirintäalueen yhteyteen. Olosuhteiden vakiinnuttua Mallasveden Melojat ry on saavuttanut yhden merkittävimmistä tähän astisista tavoitteistaan.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 95. Edellisvuoden huippulukemista pudotusta on 7 melojaa. Osaltaan tähän vaikuttaa toteutuneiden melontakoulujen vähäinen määrä (2kpl). Päätavoitteena toimikaudella oli Melontatoiminnan kehittäminen hankkeen läpivienti.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 14 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti hankkeen ’Melontatoiminnan kehittäminen’ läpi viemistä. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Päivi Lämsä. Muut johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin Apian Urheilutalon kokoustiloissa seuraavasti: Kevätkokous 15.03.2005 ja syyskokous 01.12.2005.

5.   Keskusteluillat

Seuran varsinaisen melontakauden ulkopuolella järjestettäviä keskusteluiltoja pidettiin joka kuukauden ensimmäinen maanantai tammi- huhtikuussa sekä syys- joulukuussa yhteensä kahdeksan kappaletta. Keskusteluiltojen teemat käsittelivät ’Melontatoiminnan kehittäminen’ –hanketta, tulevia ja menneitä melontaretkiä sekä muita melontaan liittyviä keskeisiä teemoja.

6.   Tilat

Yhdistyksellä on ollut vuokrattuna Valkeakosken kaupungilta Kirjaslammen lava melontaharrastukseen, kajakkien säilytykseen, melontakoulujen pitoon ja kajakkiesittelyyn. Toimikauden aikana ’Melontatoiminnan kehittäminen’ –hankkeen yhteydessä seuralle rakennettiin oma toimitila kajakkien säilytystä ja muuta melontatoimintaa varten. Uusiin tiloihin siirryttiin jo rakennusprojektin kestäessä. Virallinen käyttöönotto tapahtui avajaistapahtuman yhteydessä 23.07.2005. Kuvamateriaalia ja tarinaa avajaistapahtumasta löytyy Kari Elon sivuilta osoitteesta http://melontaextreme.net/retket/malme1.html.

7.   Melontakalusto

Yhdistyksellä on yhteensä 17 kajakkia, joista yksi kaksikko sekä lisäksi yksi intiaanikanootti. Edellä mainituista viisi hankittiin kuluneen toimikauden aikana vahvistamaan seuran yhteistä retkikalustoa. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kaksi melontakoulua. Melontakouluissa ohjaajina toimivat Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymät melontaohjaajat Mikko Rantanen, Timo Forsström, Pirkko-Liisa Rautalin ja Pälvi Linna. Apu-ohjaajana toimi Tommi Virtanen josta koulutettiin myös melontaohjaaja.
Talvella järjestettiin melontakoulutuspäivä Valkeakosken uimahallissa. Koulutuspäivän vetäjänä toimi Tapani Pennanen avustajineen Vanajaveden Vesikoista.

9.   Melonnat

Keskiviikkomelonnat aloitettiin 4.5. ja tiistaimelonnat 17.5. Melontakauden aikana pääasiassa talkoovoimin läpiviety rakennusprojekti verotti jäsenten melontakertoja ja –kilometrejä. Tästä huolimatta Kanoottiliiton tonnarilistalle meloivat Kari Paunasalo 8200km, Pirkko-Liisa Rautalin 1111km ja Johan Holmberg 1026km. Melontakausi päätettiin virallisesti 3.9. päättäjäistalkoilla ja saunalla.
Syksyllä aloitettiin kokeilumielessä kerran kuussa pidettävät halliharjoitukset Valkeakosken uimahallissa sukeltajien vuorolla.

10.   Seuran retket, esittelyt ja muu melontatoiminta

Melontaretkiä järjestettiin seuraavasti:

11.   Talkoot

Talkoita järjestettiin ’Melontatoiminnan kehittäminen’ –hankkeen tiimoilta lukuisia. Yhdistyksen kulunutta kautta voisikin kutsua talkoiden vuodeksi. Osanotto talkoisiin oli runsasta ja talkooväki toimeliasta. Seuran kotisivuille on kerätty kuvamateriaalia projektin etenemisestä osoitteessa http://yhdistykset.vlk.fi/melojat/.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen hanke

Hanke käynnistettiin jo edellisen toimikauden aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hankkeen näkyvin osuus oli kalustovaja, joka pystytettiin tämän toimikauden aikana Valkeakosken Camping alueen yhteyteen. Camping alue tarjosi valmiin infrastruktuurin erilaisine palveluineen melojille. Myös Camping alueen asiakkaat voivat vuokrata melontakalustoa joten hyöty oli molemminpuolinen.
Rakennusprojektin suunnittelu vaati valtavan panostuksen esityöhön. Hankkeen käynnistyminen suunnittelun, lupien ja tarjouskilpailujen osalta jo alkutalvesta kuormitti seuran toimivaa johtoa kiitettävästi.
Kevään koittaessa rakennustoiminta aloitettiin mittauksin joiden pohjalta perustukset vajalle voitiin kaivaa. Varsinainen maansiirtourakka toteutettiin tilaustyönä käyttäen alihankkijana paikallista maansiirtoliikettä. Tästä eteenpäin projekti vietiin läpi pääasiassa talkoovoimin. Rakennusprojektin vastaavana mestarina toimi Matti Kulmala, jonka avustuksella rakennustyöt etenivät huimaa vauhtia suunnittelussa aikataulussa. Kirvesmiestaitoa jouduttiin kutsumaan myös ulkopuolelta projektin pitämiseksi aikataulussa. Tähän tehtävään kutsuttiin Olli Käppi jonka panos rakennustalkoissa oli mittava ja erittäin tervetullut. Hankkeen etenemistä ja varten TE-keskuksen velvoitteesta projektille oli nimettynä ohjausryhmä, jonka tehtäviin kuului projektin seuranta, byrokratian hoitaminen ja hankkeen läpiviennin varmistaminen. Ohjausryhmän muodostivat seuran puheenjohtaja Päivi Lämsä, sihteeri Mikko Rantanen, Varapuheenjohtaja Hannu Ollikka, hallituksen jäsenet Susanna Viitaniemi, Raimo Luoto, Pälvi Linna ja Ilkka Kares sekä Kalle Koenkytö.
Talkoita järjestettiin hankkeen tiimoilta lukuisia, tässä muutama esimerkki:

Rankametsätalkoot
Rakennuksen tieltä kaadettiin pajukkoa sekä muutama kuusi. Puiden kaato ja karsiminen oli varsin reipasta puuhaa kevään korvalla.

Kivitalkoot
Rakennuksen maisemointia ja edustaramppia varten noudettiin kiviä kaatopaikalta pari kuormalavallista.

Rakennustalkoot
Rakennuksen perustusten valutalkoot sekä lukuisat kirvesmiestalkoot maalaamisineen työllistivät seuran jäseniä pitkin kesää.

Siivoustalkoot
Rakennustyömaa pyrittiin pitämään siistinä koko hankkeen ajan.

Laituritalkoot
Melojia varten suunniteltu laituri rakennettiin ensin kuivalle maalle ja myöhemmin epävirallisten kastajaisten yhteydessä saatettiin omalle paikalleen rantaveteen.

Nurmikkotalkoot
Vanhaa lahjoituksena saatua hiekkatekonurmea noudettiin erittäin hikisissä ja pölyisissä talkoissa vajan edustaa koristamaan.

Yhteenlaskettuna hankkeen fyysiseen toteutukseen käytetty aika 2240 talkootyötuntia melontamatkaksi muutettuna vastaisi noin 11200 melottua kilometriä.
Rakennus valmistui aikataulun mukaisesti mikä on vapaaehtoistyönä toteutetulta projektilta hyvä saavutus.
Rakennusprojektin valmistuttua järjestettiin kalustovajan viralliset avajaiset johon kutsuttiin melojia vieraaksi muista melontaseuroista kautta maan.
Hankkeeseen liittyy myös melontareitistön luominen Valkeakosken vesistöihin, jonka tiimoilta hanke jatkuu vielä seuraavan toimikauden alkupuolella.

Kiitokset projektin toteumisesta kuuluvat koko seuralle aktiivisesta talkootoiminnasta melontakauden aikana. Erityiskiitos projektin läpiviennistä kuuluu seuran puheenjohtaja Päivi Lämsälle. Hänen panoksensa tälle projektille ja toimikaudelle oli päätähuimaava ja seuralle uhrattujen työtuntienkin valossa erittäin mittava.

13.   Melontakulttuuri ja historia

Yhdistys keräsi kuluneen vuoden aikana valkeakoskelaista melontahistoriaa yhdessä Valkeakoski Seuran kanssa. Kerätyn aineiston pohjalta julkaistiin aihetta käsittelevä artikkeli Valkeakoski Seuran joululehdessä. Artikkeli on luettavissa myös seuran kotisivuilta. Melontahistoriaa käsittelevää aineistoa pyritään keräämään edelleen myös jatkossa.

14.   Jäsenten edut

Free Heels Kangasalta ja Welhonpesä Klaukkalasta antoivat yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

15.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.

16.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa.

17.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakouluilla sekä myyjäisillä. ’Melontatoiminnan kehittäminen’ –hankkeelle varoja saatiin myös lahjoituksin sekä TE-keskukselta.