MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Toimintasuunnitelma vuodelle 2006


1.   Yleistä

Vuonna 2005 seura sai merkittävän tavoitteensa toteutettua eli oma kajakkivaja valmistui heinäkuussa. Seuraava toimintakausi käytetään voimien keräämiseen, toimintojen ja käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä jäsenistön aktivointiin. Kautta kuvastavat sanat avoimuus, tutustuminen ja ilo yhteisen harrastuksen parissa.

2.   Jäsenistö

Kaudella 2006 on tavoitteena säilyttää tai hieman lisätä seuran jäsenmäärää sekä aktivoida jäseniä melomaan sekä yhdistystoimintaan mukaan. Panostamme jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

3.   Tiedotus

Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse MalMen listalla olijoille, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla, seuran ilmoitustaululla vajalla sekä internet sivuilla http://yhdistykset.vlk.fi/melojat. Internet sivuja käytetään enenevässä määrin tiedottamiseen. Kotiin postitettavan jäsentiedotteen toimittaminen voidaan aloittaa uudelleen tarvittaessa.

4.   Yhteydet muihin melontaseuroihin

Jatketaan yhteistyötä Merimelojien ja Vanajaveden Vesikoiden kanssa. Myös muiden melontaseurojen kanssa voidaan tehdä yhteisiä retkiä tai tapahtumia jos tilaisuuksia ilmenee.

5.   Jäsenyydet

Kattojärjestönämme säilyy Suomen Kanoottiliitto. Myös jäsenyys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:hyn jatkuu.

6.   Melontakoulutus ja ohjaajat

Melontakouluja järjestetään 2-4 kysynnän ja ohjaajien aikataulujen mukaan. Ohjaajien keskinäistä yhteistyötä pyritään syventämään koulutuspalavereilla ja kauden päätteeksi yhteisellä illanvietolla. Tarpeen mukaan koulutetaan uusia ohjaajia ja lisä koulutetaan nykyisiä ohjaajia.

7.   Melontakalusto

Lisäkalustoa hankitaan vuokraus/melontakoulutoimintaa varten…

8.   Retket ja melonnat

Jatketaan keskiviikko melonta perinnettä sekä hitaampitahtista tiistai melontaa. Otetaan uutena käyttöön aloittavien melojien illat ilmoitettuina ajankohtina joista seuran ulkopuoliset suorittavat pienen maksun. Pidemmistä retkistä päätetään keväällä yhteisesti. Retkijaoston toimintaa elvytetään taas käyntiin talkoovuoden jäljiltä.

9.   Talkoot

Vuonna 2005 käyttöönotettua talkoovelvollisuutta jatketaan kevennettynä. Tavoitteena pidetään kaikkien jäsenten aktivointia yhteiseen toimintaan.

10.   Jäsenten edut alan liikkeissä

Free Heels Kangasalta ja Welhonpesä Klaukkalasta ovat myöntäneet yhdistyksemme jäsenille n. 10% alennuksen.

11.   Melontaesittelyt

Järjestetään melontaesittely leirintäalueella yhteistyössä Free Heelsin ja kaupungin kanssa kuten edellisenäkin vuotena.

12.   Melontareitistöt

Valkeakosken melontamahdollisuuksista jaetaan tietoa alan harrastajille. Internet sivuille lisätään reitistöä koskeva kartta. Mahdollisuutta uusiin taukopaikkoihin selvitetään edelleen.

13.   Uimahalliharjoittelu ja talvikausi

Mikäli saadaan uimahallivuoro ja seuran varallisuus sallii niin järjestetään pelastautumis- ja eskimoharjoittelua uimahallissa. Myös muuta yhteistä toimintaa voidaan suunnitella talvikaudeksi (kuntosalivuorot, retkiluistelu tai –hiihto, pelit, muu)

14.   Kajakin rakennuskurssi

Selvitetään mahdollisuutta järjestää kajakin rakennuskurssi Valkeakoskella syksyllä 2006/keväällä 2007. Perehdytään perinteiseen kajakin rakentamiseen ja kerätään tietoa myös vanhasta eskimokulttuurista. Aiheen pariin syvennytään yhteisessä kokoontumisessa jo keväällä 2006.