MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2006
01.03.2007


1.   Yleistä

Seitsemäs toimikausi päätettiin käyttää voimien keräämiseen, toimintojen ja käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä jäsenistön aktivointiin. Toimikauden tavoitteiden avainsanoiksi haluttiin ottaa sanat avoimuus, tutustuminen ja ilo yhteisen harrastuksen parissa.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 101. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 6 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2006 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 9 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä ja vakiinnuttamista sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Päivi Lämsä. Muut johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin Apian Urheilutalon kokoustiloissa seuraavasti: Kevätkokous 04.04.2006 ja syyskokous 22.11.2006.

5.   Keskusteluillat

Seuran varsinaisen melontakauden ulkopuolella järjestettäviä keskusteluiltoja pidettiin joka kuukauden ensimmäinen maanantai tammi- huhtikuussa sekä syys- joulukuussa yhteensä kahdeksan kappaletta. Keskusteluiltojen teemat käsittelivät seuramme toiminnan kehittämistä, tulevia ja menneitä melontaretkiä sekä muita melontaan liittyviä keskeisiä teemoja.

6.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle, joka sijaitsee Apian leirintäalueella sen pohjoispäässä. Keskusteluillat ja yhdistyksen sääntömääräiset kokouksen pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa.

7.   Melontakalusto

Yhdistyksellä on yhteensä 23 kajakkia, joista yksi kaksikko sekä lisäksi yksi intiaanikanootti ja mahonkinen kilpakajakki Lancer. Edellä mainituista kuusi hankittiin kuluneen toimikauden aikana vahvistamaan seuran yhteistä retkikalustoa. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

Melontavajan 80 paikasta nyt 50 paikkaa on käytössä, seuran käytössä 22 paikkaa ja yksityisillä 28 paikkaa.

8.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kaksi melontakoulua. Melontakouluissa ohjaajina toimivat Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymät Pirkko-Liisa Rautalin ja Pälvi Linna. Melontakouluissa ja pelastautumisharjoituksissa oli seuran omia jäseniä avustajina. Talvella järjestettiin retkimelontakoulutuspäivä Valkeakosken uimahallissa. Koulutuspäivän vetäjänä toimi Kari Elo.

9.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan 01.05.2006. Kauden aikana jatkettiin hitaampi tempoista tiistai melontaa ja nopeampi tempoista keskiviikko melontaa. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin 06.09.2006.

Kanoottiliiton tonnarilistalle meloivat Kari Paunasalo 8680 km, Seppo Kopra 2012 km, Pirkko- Liisa Rautalin 1514 km, Kalle Koenkytö 1160 km, Johan Holmberg 1124 km, Hannu Teronen 1047 km, Raimo Luoto 1031 km ja Matti Kalliomäki 1004 km. Viime toimintakaudella tehtiin tonnareiden lukumääräinen ennätys, 8 jäsentä meloi itsensä tonnarilistalle. Vuoden 2005 toimintakaudella tonnareiden määrää rajoitti vajan rakennusurakka ja siihen kuuluneet talkoot. Aikaisempi tonnareiden ennätys oli vuodelta 2004, jolloin 6 jäsentä sai nimensä tonnarilistalle.

Talvikaudella jatkettiin viime toimintakaudella aloitettua halliharjoittelua Valkeakosken uimahallissa sukeltajien vuorolla.

10.   Seuran retket, esittelyt ja muu melontatoiminta 2006

11.   Talkoot

Talkoot järjestettiin keväällä 06.05.2006. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkanutta melontakautta varten. Syystalkoot jäivät pitämättä aikaisin tulleen lumen vuoksi.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa.

13.   Jäsenten edut

Free Heels Kangasalta ja Welhonpesä Klaukkalasta antoivat yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakouluilla, melontaesittelyillä sekä Merjan Kirppiksellä olleella myyntipöydällä.