MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2007
2008


1.   Yleistä

Kahdeksas toimikausi päätettiin käyttää jäsenistön aktivointiin seuratoiminnan osalta. Avainsanoja olivat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Jaettiin myös vastuualueet hallituksen sisällä, jolloin pystyttiin jakamaan voimavarat paremmin ja päästiin keskittymään käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 99. Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 2 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2007 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 4 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Päivi Lämsä. Muut johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian Urheilutalon kokoustilassa 07.03.2007 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin Mama's Cafeen alakerrassa 28.11.2007.

5.   Keskusteluillat

Seuran varsinaisen melontakauden ulkopuolella järjestettäviä keskusteluiltoja pidettiin joka kuukauden ensimmäinen maanantai tammi- huhtikuussa sekä syys- joulukuussa yhteensä kahdeksan kappaletta. Keskusteluiltojen teemat käsittelivät seuramme toiminnan kehittämistä, tulevia ja menneitä melontaretkiä sekä muita melontaan liittyviä keskeisiä teemoja.

6.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Keskusteluillat, seuran hallituksen kokoukset ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Mama's Cafeen alakerrassa.

7.   Melontakalusto

Yhdistyksellä on yhteensä 22 kajakkia, joista yksi kaksikko sekä lisäksi yksi intiaanikanootti. Edellä mainituista kuusi hankittiin kuluneen toimikauden aikana vahvistamaan seuran yhteistä retkikalustoa. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

Melontavajan 80 paikasta nyt 50 paikkaa on käytössä, seuran käytössä 22 paikkaa ja yksityisillä 28 paikkaa.

8.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kolme melontakoulua. Melontakouluissa ohjaajina toimivat Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymät Pirkko-Liisa Rautalin, Pälvi Linna ja Tomi Virtanen. Melontakouluissa ja pelastautumisharjoituksissa oli seuran omia jäseniä avustajina.

9.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan 01.05.2006. Kauden aikana jatkettiin hitaampi tempoista tiistai melontaa ja nopeampi tempoista keskiviikko melontaa. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin 13.10.2007.

Kanoottiliiton tonnarilistalle meloivat Paunasalo Kari 10420 km, Kopra Seppo 2801 km, Luoto Rami 1403 km, Teronen Hannu 1265 km, Rautalin Pirkko-Liisa 1064 km ja Kalliomäki Matti 1058 km. Hieno suoritus jälleen seuramme jäseniltä!

Talvikaudella jatkettiin viime toimintakaudella aloitettua halliharjoittelua Valkeakosken uimahallissa sukeltajien vuorolla.

10.   Seuran retket, esittelyt ja muu melontatoiminta 2007

11.   Talkoot

Talkoot järjestettiin keväällä 21.4.2007. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkavaa melontakautta varten. Lumen tulo ei tänä vuonna päässyt yllättämään, joten syystalkoot saatiin järjestettyä 13.10.2007.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa. Hankkeeseen liittyen seuran nettisivuille on lisätty melontareitti-kartta. Reittikartta on lisätty myös melontaseuran vajan seinälle.

13.   Jäsenten edut

Free Heels Kangasalta ja Welhonpesä Klaukkalasta antoivat yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakouluilla sekä Merjan Kirppiksellä olleella myyntipöydällä.