MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Toimintasuunnitelma vuodelle 2008


1.   Yleistä

Vuonna 2008 etsitään seuran toimintoihin vastuuhenkilöitä ja jäsenistöä aktivoidaan seuratoimintaan mukaan. Avainsanoja ovat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Toimintoja ja sääntöjä pyritään vakiinnuttamaan ja uudet melojat huomioidaan erityisesti.

2.   Jäsenistö

Kaudella 2008 on tavoitteena säilyttää tai hieman lisätä seuran jäsenmäärää sekä aktivoida jäseniä melomaan sekä yhdistystoimintaan mukaan. Panostamme jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

3.   Tiedotus

Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse MalMen listalla olijoille, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla, seuran ilmoitustaululla vajalla sekä internet sivuilla http://yhdistykset.vlk.fi/melojat. Kotiin postitettavan jäsentiedotteen toimittaminen voidaan aloittaa uudelleen tarvittaessa.

4.   Yhteydet muihin melontaseuroihin

Jatketaan yhteistyötä Merimelojien ja Vanajaveden Vesikoiden kanssa. Myös muiden melontaseurojen kanssa voidaan tehdä yhteisiä retkiä tai tapahtumia jos tilaisuuksia ilmenee.

5.   Jäsenyydet

Kattojärjestönämme säilyy Suomen Kanoottiliitto. Myös jäsenyys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:hyn jatkuu.

6.   Melontakoulutus ja ohjaajat

Melontakouluja järjestetään 2-4 kysynnän ja ohjaajien aikataulujen mukaan. Ohjaajien keskinäistä yhteistyötä syvennetään koulutuspalaverilla ja kauden päätteeksi yhteisellä illanvietolla. Tarpeen mukaan koulutetaan uusia ohjaajia ja lisä koulutetaan nykyisiä ohjaajia.

7.   Melontakalusto

Seuran nykyistä kalustoa kunnostetaan ja hankitaan lisää tarpeen mukaan (mm. kuntokajakki).

8.   Retket ja melonnat

Jatketaan keskiviikko melonta perinnettä sekä hitaampitahtista tiistai melontaa. Retkille etsitään uusia innokkaita vetäjiä. Keväällä kokoonnutaan suunnittelemaan kesän retkiä ja melontavaellusta.

9.   Talkoot

Kevennettyä talkoovelvollisuutta jatketaan. Tavoitteena pidetään kaikkien jäsenten aktivointia yhteiseen toimintaan.

10.   Jäsenten edut alan liikkeissä

Free Heels Kangasalta, Welhonpesä Klaukkalasta ja Bear&Water Espoosta ovat myöntäneet yhdistyksemme jäsenille n. 5 – 20 % alennuksen tuoteryhmästä riippuen

11.   Melontaesittelyt

Järjestetään melontaesittely leirintäalueella yhteistyössä Free Heelsin ja Welhonpesän kanssa kuten edellisenäkin vuotena.

12.   Uimahalliharjoittelu ja talvikausi

Uimahalliharjoittelua jatketaan kuten edellisinäkin vuosina. Myös muuta yhteistä toimintaa voidaan suunnitella talvikaudeksi (kuntosalivuorot, retkiluistelu tai –hiihto, pelit, muu)