MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Toimintasuunnitelma kaudelle 2010


1.   Yleistä

Vuonna 2010 etsitään seuran toimintoihin vastuuhenkilöitä ja jäsenistöä aktivoidaan seuratoimintaan mukaan. Avainsanoja ovat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Toimintoja ja sääntöjä pyritään vakiinnuttamaan ja uudet melojat huomioidaan erityisesti.

2.   Jäsenistö

Kaudella 2010 on tavoitteena säilyttää seuran jäsenmäärä sekä aktivoida jäseniä melomaan sekä yhdistystoimintaan mukaan. Panostamme jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

3.   Tiedotus

Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse MalMen listalla olijoille, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla, seuran ilmoitustaululla vajalla sekä internet sivuilla http://kotisivu.dnainternet.fi/kpaunasa/melojat.

4.   Yhteydet muihin melontaseuroihin

Jatketaan yhteistyötä Merimelojien ja Vanajaveden Vesikoiden kanssa. Myös muiden melontaseurojen kanssa voidaan tehdä yhteisiä retkiä tai tapahtumia jos tilaisuuksia ilmenee.

5.   Jäsenyydet

Kattojärjestönämme säilyy Suomen Kanoottiliitto. Myös jäsenyys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:hyn jatkuu.

6.   Melontakoulutus ja ohjaajat

Melontakoulu järjestetään ohjaajien aikataulujen mukaan. Tarpeen mukaan koulutetaan uusia ohjaajia ja lisäkoulutetaan nykyisiä ohjaajia.

7.   Melontakalusto

Seuran nykyistä kalustoa kunnostetaan ja hankitaan lisää tarpeen mukaan.

8.   Retket ja melonnat

Jatketaan melontaharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Retkille etsitään uusia innokkaita vetäjiä. Keväällä kokoonnutaan suunnittelemaan kesän retkiä ja melontavaellusta. Osallistutaan Suomi Meloo-kanoottiviestiin, joka kulkee ensi kesänä Valkeakosken kautta.

9.   Talkoot

Kevennettyä talkoovelvollisuutta jatketaan. Tavoitteena pidetään kaikkien jäsenten aktivointia yhteiseen toimintaan.

10.   Jäsenten edut alan liikkeissä

Welhonpesä Klaukkalasta ja Bear&Water Sipoosta ovat myöntäneet yhdistyksemme jäsenille n. 5 – 20 % alennuksen tuoteryhmästä riippuen.

11.   Melontaesittelyt

Järjestetään melontaesittely leirintäalueella yhteistyökumppanin kanssa kuten edellisenäkin vuotena.

12.   Uimahalliharjoittelu ja talvikausi

Uimahalliharjoittelua jatketaan kuten edellisinäkin vuosina.