MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2010
1.2.2010


1.   Yleistä

Yhdestoista toimikausi päätettiin käyttää jäsenistön aktivointiin seuratoiminnan osalta. Avainsanoja olivat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Jaettiin myös vastuualueet hallituksen sisällä, jolloin pystyttiin jakamaan voimavarat paremmin ja päästiin keskittymään käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 96. Edellisvuoteen verrattuna lisäys oli 3 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2010 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 5 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan jäsenet olivat:

 • Matti Kalliomäki, puheenjohtaja
 • Raija Laakkonen, sihteeri
 • Pirjo Kuittinen, jäsen
 • Timo Virta, jäsen
 • Kalle Konkytö, jäsen
 • Susanna Valariutta, varajäsen
 • Hannu Teronen, varajäsen

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian Urheilutalon kokoustilassa 11.03.2010 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin Nuorkauppakamarin tiloissa 12.11.2010, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua.

5.   Keskusteluillat

Seuran varsinaisen melontakauden ulkopuolella järjestettiin keskusteluiltoja tammi- huhtikuussa joka kuukauden ensimmäinen maanantai sekä syys- joulukuussa joka kuukauden ensimmäinen tiistai yhteensä seitsemän kertaa. Keskusteluiltojen teemat käsittelivät seuramme toiminnan kehittämistä, tulevia ja menneitä melontaretkiä sekä muita melontaan liittyviä keskeisiä teemoja.

6.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Keskusteluillat, seuran hallituksen kokoukset ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa. Syyskokous pidettiin Nuorkauppakamarin tiloissa Apiankadulla.

7.   Melontakalusto

Kuluneella kaudella ei hankittu seuralle uutta kalustoa, vaan vanhaa kohennettiin korjauksin. Seuran kokonaiskalustomäärä on 25 kajakkia. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kaksi melontakoulua. Ohjaajina toimivat Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymät Tommi Virtanen ja Tomi Metsäranta. Melontakouluissa oli seuran muita jäseniä avustajina.

9.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan 01.05.2010. Kauden aikana jatkettiin melontaharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin syystalkoiden merkeissä 23.10.2010.

Kanoottiliiton tonnarilistalle meloivat Paunasalo Kari 10640 km, Rautalin Pirkko-Liisa 1400 km, Linna Pälvi 1115 km ja Luoto Rami 1046 km. Hieno suoritus jälleen seuramme jäseniltä!

Talvikaudella jatkettiin halliharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla joka toinen lauantai.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2010

 • 1.5.2010 - Virallinen kauden avausmelonta
 • 2.5.2010 - Koskimelontaa Haukkajoella, osallistujia 4 henkilöä
 • 29.5.2010 - Melontaretki Hämeenkoskelle, osallistujia 6 henkilöä
 • 1-4.6.2010 - 1. melontakoulu, osallistujia 7 henkilöä
 • 9-12.6.2010. - 2. melontakoulu, osallistujia 7 henkilöä
 • 12-18.5.2010 - Suomi meloo- tapahtumaan osallistui 13 seuran jäsentä
 • 16-18.7.2010 - Satakunnan Kansansoutu Vammalasta Poriin

11.   Talkoot

Talkoot järjestettiin keväällä 8.5.2010. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkavaa melontakautta varten. Syystalkoot ja melontakauden päättäjäiset pidettiin 23.10.2010.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa. Hankkeeseen liittyen seuran nettisivuilla on melontareitti-kartta. Reittikartta on myös melontaseuran vajan seinällä.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoit yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakoululla sekä Merjan Kirppiksellä olleella myyntipöydällä.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA