MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2011
7.2.2012


1.   Yleistä

Kahdestoista toimikausi päätettiin käyttää jäsenistön aktivointiin seuratoiminnan osalta. Avainsanoja olivat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Jaettiin myös vastuualueet hallituksen sisällä, jolloin pystyttiin jakamaan voimavarat paremmin ja päästiin keskittymään käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 100. Edellisvuoteen verrattuna lisäys oli 4 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2011 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 4 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian Urheilutalon kokoustilassa 15.03.2011 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin Savariinin kokoustiloissa Apiankadulla 18.11.2011, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua.

5.   Keskusteluillat

Seuran varsinaisen melontakauden ulkopuolella järjestettiin keskusteluiltoja tammi- huhtikuussa joka kuukauden ensimmäinen tiistai yhteensä neljä kertaa. Keskusteluiltojen teemat käsittelivät seuramme toiminnan kehittämistä, tulevia ja menneitä melontaretkiä sekä muita melontaan liittyviä keskeisiä teemoja.

6.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Keskusteluillat, seuran hallituksen kokoukset ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa. Syyskokous pidettiin Savariinin tiloissa Apiankadulla.

7.   Melontakalusto

Kuluneella kaudella hankittiin seuralle uusi muovinen kaksikko, ja ostettiin seuramme jäseneltä käytetty yksikkö. Seuran kokonaiskalustomäärä on 27 kajakkia. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kaksi melontakoulua. Ohjaajina toimivat Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymä Tomi Metsäranta. Melontakouluissa oli seuran muita jäseniä avustajina.

9.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan 01.05.2011. Kauden aikana jatkettiin melontaharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin syystalkoiden merkeissä 22.10.2011.

Kanoottiliiton tonnarilistalle meloivat Paunasalo Kari 9410 km, Luoto Rami 1114 km, Rautalin Pirkko-Liisa 1100 km ja Linna Pälvi 1045 km. Hieno suoritus jälleen seuramme jäseniltä!

Talvikaudella jatkettiin halliharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla joka toinen lauantai.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2011

11.   Talkoot

Kevätalkoot järjestettiin 7.5.2011. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkavaa melontakautta varten. Elokuussa 13.8.2011 pidettiin melontakaluston korjaustalkoot ja syystalkoot ja melontakauden päättäjäiset pidettiin 22.10.2011.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa. Hankkeeseen liittyen seuran nettisivuilla on melontareitti-kartta. Reittikartta on myös melontaseuran vajan seinällä.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoit yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä. Seuralle tehtiin myös omat facebook-sivut.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa. Vanajaveden Vesikkojen kanssa järjestettiin yhteisretki Vanajavedelle Kintaan Saareen.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakoululla sekä Merjan Kirppiksellä olleella myyntipöydällä.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA