MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2012
31.1.2013


1.   Yleistä

Kolmastoista toimikausi päätettiin käyttää jäsenistön aktivointiin seuratoiminnan osalta. Avainsanoja olivat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Jaettiin myös vastuualueet hallituksen sisällä, jolloin pystyttiin jakamaan voimavarat paremmin ja päästiin keskittymään käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 102. Edellisvuoteen verrattuna lisäys oli 2 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2012 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 3 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian Urheilutalon kokoustilassa 14.03.2012 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin Savariinin kokoustiloissa Apiankadulla 23.11.2012, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua.

5.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Seuran johtokunnan kokoukset ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa. Syyskokous pidettiin Savariinin tiloissa Apiankadulla.

6.   Melontakalusto

Kuluneella kaudella seuralle ei hankittu uutta kalustoa, vaan kunnostettiin ja huollettiin talkoilla seuramme kalustoa. Seuran kokonaiskalustomäärä on 27 kajakkia. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

7.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kaksi melontakoulua. Ohjaajana toimi Suomen Kanoottiliitto ry:n hyväksymä Tomi Metsäranta. Melontakouluissa oli seuran muita jäseniä avustajina.

8.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan 01.05.2012. Kauden aikana jatkettiin melontaharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin syystalkoiden merkeissä 27.10.2012. Talvikaudella jatkettiin halliharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla joka toinen lauantai.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2012

Kesän aikana järjestettin melontaa tilauksesta myös syntymäpäiväsankarille ja seurueelle sekä polttariporukoille.

11.   Talkoot

Kevätalkoot järjestettiin 28.4.2012. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkavaa melontakautta varten. Elokuussa pidettiin melontakaluston korjaustalkoot ja syystalkoot ja melontakauden päättäjäiset pidettiin 27.10.2012.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa. Hankkeeseen liittyen seuran nettisivuilla on melontareitti-kartta. Reittikartta on myös melontaseuran vajan seinällä.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoit yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken Sanomien urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä. Seuralle tehtiin myös omat facebook-sivut.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa. Vanajaveden Vesikkojen kanssa järjestettiin yhteisretki Vanajavedelle Kintaan Saareen.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakoululla sekä Merjan Kirppiksellä olleella myyntipöydällä.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA