MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2013
22.1.2014


1.   Yleistä

Neljästoista toimikausi päätettiin käyttää jäsenistön aktivointiin seuratoiminnan osalta. Avainsanoja olivat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Jaettiin myös vastuualueet hallituksen sisällä, jolloin pystyttiin jakamaan voimavarat paremmin ja päästiin keskittymään käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 102. Edellisvuoteen verrattuna määrä pysyi samana. Päätavoitteena vuoden 2013 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 3 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian Urheilutalon kokoustilassa 20.03.2013 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin Valkeakosken Savariinin kokoustiloissa Apiankadulla 15.11.2013, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua.

5.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Seuran johtokunnan kokoukset ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa. Syyskokous pidettiin Savariinin kokoustiloissa Apiankadulla.

6.   Melontakalusto

Kuluneella kaudella seuralle ei hankittu uutta kalustoa, vaan kunnostettiin ja huollettiin talkoilla seuramme kalustoa. Seuran kokonaiskalustomäärä on 27 kajakkia. Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

7.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin yksi melontakoulua. Ohjaajana toimi Suomen Kanoottiliito ry:n hyväksymä Tomi Metsäranta. Melontakoulussa oli seuran muita jäseniä avustajina.

8.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan vappuna. Kauden aikana jatkettiin melontaharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin melontavajalla syystalkoiden merkeissä 17.10.2015. Talvikaudella jatkettiin melontaharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla joka toinen lauantai.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2013

pvm tapahtuma/kohde
1.5. Kauden avausmelonta
3.6. Päiväkotihenkilökunnan melontapäivä
4.-7.6. Melontakoulu, osallistujia 12 henkilöä
9.-14.6. Suomi meloo -tapahtuma välillä Kemijärvi - Tornio, seurasta osallistui 11 henkilöä
13.7. Sukavan soutu-tapahtumaan melojien sarjaan seurasta osallistui kaksi henkilöä
13.-14.7. Melontaretki Vanajavedelle Kintaan saareen
17.-18.8. Melontaretki Iharin joelle

Kesän aikana järjestettiin melontaa tilauksesta myös erilaisille seurueille kuten polttariporukoille.

11.   Talkoot

Kevättalkoot järjestettiin 4.5.2013. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkavaa melontakautta varten. Syystalkoot ja melontakauden päättäjäiset pidettiin 19.10.2013.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa. Hankkeeseen liittyen seuran nettisivuilla on melontareitti-kartta. Reittikartta on myös melontaseuran vajan seinällä.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoit yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, Valkeakosken urheiluseurat palstalla ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.
Seuralle tehtiin myös omat facebook-sivut.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa. Vanajaveden Vesikkojen kanssa järjestettiin yhteisretki Vanajavedelle Kintaan saareen.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakoululla.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA