MALLASVEDEN MELOJAT RY

Valkeakoski
Vuosikertomus 2016
9.2.2017


1.   Yleistä

Seitsemästoista toimikausi päätettiin käyttää jäsenistön aktivointiin seuratoiminnan osalta. Avainsanoja olivat työnjako, viihtyminen yhdessä ja tutustuminen toisiimme. Jaettiin myös vastuualueet hallituksen sisällä, jolloin pystyttiin jakamaan voimavarat paremmin ja päästiin keskittymään käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 124. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä oli 7 henkilöä. Päätavoitteena vuoden 2016 toimikaudella oli panostaa jäsenten keskuudessa yhteiseen toimintaan ja hengen luomiseen.

2.   Johtokunta ja toimihenkilöt

Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 5 kertaa. Johtokunnan kokoukset käsittelivät pääsääntöisesti käytäntöjen kehittämistä sekä jäsenistön aktivointia. Johtokunnan jäsenet olivat:

3.   Jäsenyydet

Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n jäsen.

4.   Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian Urheilutalon kokoustilassa 9.03.2016 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin Valkeakosken Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n kokoustilassa Lempääläntie 3:ssa 18.11.2016, jolloin vietettiin myös yhdistyksen pikkujoulua. Syyskokouksessa kutsuttiin yhdistyksen toiseksi kunniajäseneksi Raimo Luoto ja kolmanneksi kunniajäseneksi Kalle Koenkytö.

Yhdistyksen kunniajäsenet:

  1. Kari Paunasalo
  2. Raimo Luoto
  3. Kalle Koenkytö

5.   Tilat

Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle, missä pidettiin myös yksi johtokunnan kokous. Muut johtokunnan kokoukset ja sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Apian urheilutalon kokoustiloissa. Syyskokous pidettiin Valkeakosken Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n kokoustilassa Lempääläntiellä.

6.   Melontakalusto

Kuluneella kaudella seuralle hankittiin kolme uutta muovista kajakkia . Ostettiin lisäksi tarvikkeita, joilla kunnostettiin ja huollettiin talkoilla seuramme vanhaa kalustoa. Vanhasta melontakalustosta myytiin yksi muovinen kajakki. Seuran kokonaiskalustomäärä on 28 kajakkia ja 2 SUP-lautaa . Lisäksi seuran tiloissa oli säilytyksessä jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

7.   Melontakoulutus

Melontakauden aikana järjestettiin kaksi melontakoulua sekä lasten melontakoulu. Ohjaajana toimi Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n hyväksymä MalMe:n koulutusvastaava Riikka Kerttula. Melontakoulussa oli seuran muita jäseniä avustajina.

8.   Melonnat

Melontakauden virallinen avaus tapahtui vakiintuneen käytännön mukaan vappuna. Kauden aikana jatkettiin melontaharjoituksia tiistaisin ja torstaisin. Kauden viralliset päättäjäiset pidettiin melontavajalla syystalkoiden merkeissä 29.10.2016. Marraskuussa jatkettiin melontaharjoittelua Valkeakosken uimahallissa omalla vuorolla lauantaisin.

10.   Seuran retket ja muu melontatoiminta 2016

pvm tapahtuma/kohde
1.5. Kauden avausmelontaan osallistui 9 henkilöä
18.5. Hiidenjoen melontaretki, osallistui 12 henkilöä
1.-3.6. 1. Melontakoulu, oppilaita 10 henkilöä
8.-10.6. 2. Melontakoulu, oppilaita 11 henkilöä
7.-13.6. Suomi Meloo-tapahtumassa Vesikkojen mukana 4 henkilöä
19.6. Melontaretki Iharin joelle, 2 henkilöä
10.7. Pelastautumisharjoitukset Apianlahdella, 10 henkilöä
13.-16.7. Melontaretki Saimaalla, 5 henkilöä
7.8. Melontaretki Tarpian joella, 12 henkilöä
20.8. JHL:n osasto 151:n jäseniä melomassa Apianlahdella, 10 henkilöä
21.8. Melontaretki Harhalasta Rönvikiin, 13 henkilöä
25.8. Bemisin henkilöstöä melomassa Apianlahdella, 11 henkilöä
18.9. Melontapäivä Hautsaareen, 6 henkilöä

Kesän aikana järjestettin melontaa tilauksesta myös syntymäpäiväsankarille ja seurueelle sekä polttariporukoille.

11.   Talkoot

Kevättalkoot järjestettiin 5.5.2016. Laitettiin melontavaja ja sen ympäristö kuntoon alkavaa melontakautta varten. Syystalkoot ja melontakauden päättäjäiset pidettiin 29.10.2016.

12.   Melontatoiminnan kehittäminen

Hanke käynnistettiin jo toimikauden 2004 aikana. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa melonta harrastuksena pysyvästi Valkeakoskelle ja parantaa melonnan edellytyksiä Valkeakosken vesistöissä. Hanketta jatkettiin luonnollisena osana seuran toimintaa. Hankkeeseen liittyen seuran nettisivuilla on melontareitti-kartta. Reittikartta on myös melontaseuran vajan seinällä.

13.   Jäsenten edut

Welhonpesä Klaukkalasta antoit yhdistyksemme jäsenille noin 10% alennuksen.

14.   Tiedotus

Jäseniä informoitiin seuran toiminnasta jäsenkirjeellä, vajan ilmoitustaululla, ja seuran kotisivuilla sekä sähköpostilistan välityksellä.
Seuralle tehtiin myös omat facebook-sivut.

15.   Muut Seurat

Toimikauden aikana yhteistyötä tehtiin Vanajaveden Vesikkojen ja Merimelojien kanssa.

16.   Varainhankinta

Mallasveden Melojat keräsi varoja melontakoululla.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA