Antti
Amnelin
Kaisa
Laurintytär


Matti
Rönbäck
Kirsti
Rekola
Antti
Kollberg
Kaarina
Iisakintyt
Jaak Amnelin
1753 - 1797
Kaisa Matint
1753 -1824
Antti Lehtomä
1755 - 1821
Riitta Kollberg
1756 - 1837
Heikki Mesimäki
1782 - 1856
Maria Akkala
1791 - 1827
Matti Lehtomäki
1788 - 1835
Kristiina Lehtomäki
1787 - 1828-33
Iisakki Mesimäki
s. Ähtäri 20.12.1824, k. siellä 4.4.1868
Susanna Lamminmäki
s. Töysä 3.12.1820, k. Ähtäri 7.6.1894
Mikko Lehtomäki, Kiviranta
s. Keur 10.9.1828, k. Pihlajavesi 21.10.1910
Katariina Mikontytär
s. Töysä 22.5.1833, k. Pihlajavesi 28.3.1910
Heikki Lahtinen
s. Ähtäri 8.2.1862, k. Pihlajavesi 14.10.1930
Juliaana Kiviranta
s. Pihlajavesi 2.4.1857, k. siellä 3.5.1893
Anna Kaisa Lahtinen
s. Pihlajavesi 22.12.1883, k. siellä 7.2.1915
Edellinen esivanhempaintaulu