Heikki
Polso
Anna
Kiimajoki
Matti
Paksula
Maria
Matintytär
Matti
Simppa
Elisab
Uotila


Heikki
Jaakkola
Elisabet
Tapanint
Tuomas
Huti
Sofia
Martintytär
Jaakko
Mikonpoika
Maria
Könnölä
Heikki
Mönkö
Riitta
Fransila


Juho Jaakonp
1706 - 1796
Liisa Kaapont
1706 - 1796
Antti Marttila
1739 - 1812
Valpuri Toosila
1734 - 1812
Heikki Polso
1742 - 1816
Margar Pakula
1741 - 1823


Juho Uotila
1730 - 1783
Maria Yrjönt
1732 - 1788
Heikki Nikkilä
1721 - 1776
Vappu Huti
1718 - 1803
Maria Loistila
1740 - 1789
Heikki Bohm
1751 - 1823
Liisa Kartiala
1750 - 1837
Markus Friman
1773 - noin 1828
Margareeta Polso
1767 - 1853
Yrjö Uotila
1746 -1807
Anna Uotila
1755 - 1815
Juho Nikkilä
1759 - 1829
Maria Leipälä
1773 - 1842
Tuomas Bom
1793 - 1869
Ulla Friman
1803 - 1888
Henriika Kantola
1834 - 1874
Heta Lindell
s. Kangasala 5.2.1864, k. siellä 26.10.1896
Edellinen esivanhempaintaulu