Jaakko
Vaittinen


Niilo
Himanen
Maria
Paajanen?


Pietari
Virolainen
Pirjo
Ondruska


Olli
Sorvari
Maria
Parikka
Tuomas
Hyytiäinen
Varpu
Kyrö
Matti Vaittinen
1734 - 1793
Anna Loippo
1731 - 1790
Yrjö Hätönen
1759 - 1799
Sko Kutilainen
1749 - 1824
Tuom Himanen
1727 - 1768


Mar Känkäinen
1750 - 1800


Juho Sorvari
1736 - 1788
Maria Hyytiä
1793 - 1785


Juho Vaittinen
1770 - 1843
Maria Hätönen
1782 - 1826
Juho Himanen
1766 - 1824
Vappu Höltä
1776 - 1808
Mikko Virolainen
1770 - 1836
Riitta Lemmetty
1776 - 1843
Tuomas Sorvari
1765 - 1821
Varpu Rahkonen
1775 - 1826
Matti Vaittinen
s. Muolaa 2.9.1806, k. siellä 11.12.1867
Helena Himanen
s. Muolaa 23.3.1797, k. siellä 2.7.1865
Antti Virolainen
s. Muolaa 6.12.1800, k. siellä 2.2.1848
Vappu Sorvari
s. Muolaa 17.4.1798, k. siellä 14.4.1852
Juho Vaittinen
s. Muolaa 29.5.1829, k. siellä 4.3.1900
Helena Virolainen
s. Muolaa 21.9.1834, k. siellä 24.12.1872
Vilppi Vaittinen
s. Muolaa 27.3.1860, k. siellä 14.5.1903
Edellinen esivanhempaintaulu