Yrjö
Suutarila
Anna
Tapanint
Yrjö
Ståhlberg
Aune
Ikonen
Jaakko
Suutarila
Maria
Rasi
Matti
Ikonen
Valpuri
Tuomaan
Yrjö
Koski
Margar
Erkintytär


Manu
Saksa
Kaisa
Ollila


Juho
Murole
Maria
Kovettu


Juho Suutarila
1736 - 1808
Kris Ståhlberg
1738 - 1802
Antti Suutarila
1734 - 1797
Maria Ikonen
1727 - 1803
Matti Koski
1746 - 1821
Eeva Yrjönt
1752 - 1819
Yrjö Saksa
1743 - 1815
Riitta Suutarila
1741 - 1808
Juho Lammi
1742 - 1814
Susan Saksa
1741 - 1780


Joonas Kallio
1772 - 1850
Ville Ahoniemi
1776 - 1858
Anna Pyydysmäki
1805 - 1868
Heikki Liesmäki
1810 - 1898
Heta Pöntys
1813 - 1863
Matti Leppäharju
s. Kuru 25.8.1833
Vilhelmiina Pöntys
s. Ruovesi 10.8.1834, k. Kuru 1.11.1862
Kaapo Leppänen
s. Kuru 21.3.1857
Edellinen esivanhempaintaulu