Tuomas
Keso


Juho
Ruokonen
Anna
Matintytär
Matti
Junkkari
Maria
Tuomaantytär
Risto
Isokarju
Valpuri
Juhontytär
Matti
Toijala
Riitta
Vanhatalo
Heikki Keso
1716 - 1773
Riitta Heikin
1720 - 1799
Juh Ruokonen
1734 - 1816
Kaar Junkkari
1732 - 1770
Risto Isokarju
1715 - 1790
Margar Toijala
1720 - 1778
Heikki Ahoniemi
1729 - 1810
Heikki Keso
1746 -
Juliana Ruokonen
1757 - 1829
Maria Ahoniemi
1759 - 1846
Juho Juhonpoika Mattila
s. 27.7.1781, k. Kuru 23.10.1847
Leena Ahoniemi
s. Ruovesi 21.7.1779, k. Kuru 14.4.1872.
Matti Pajunen
s. Teisko 22.8.1783, k. Kuru 20.5.1867
Margareeta Koivisto
s. Kuru 29.7.1793, k. siellä 20.3.1853
Matti Mattila
s. Kuru 23.2.1818, k. siellä 13.5.1891
Elisabet Pajunen
s. Kuru 4.5.1824, k. siellä 30.6.1903
Maria Mattila
s. Kuru 4.5.1859
Edellinen esivanhempaintaulu