Juho
Hollari
Kaisa
Maijala
Juho
Mustue
Maria
Keppilä
Matti
Uotila
Riitta
Heikintytär
Heikki
Kyrsä
Anna
AntilaTuomas
Pietilä
Peata
Niilontytär
Erkki
Sipin
Maria
Mikon
Yrjö
Pekkala
Liisa
Kallentytär


Antti
Hällilä
Kaisa
Montola
Juho
Stenroth
Maria
Hammarslag
Juho Hollari
1713 - 1785
Maria Mustue
1724 - 1770
Heikki Uotila
1718 - 1789
Pirjo Kyrsä
1721 - 1790


Juho Pietilä
1717 - 1787
Maria Erkintyt.
1714 - 1775
Heik Pyhäjoki
1728 - 1800
Liis Erkintytär
1730 - 1813
Martti Pekkala
1717 - 1779
Kaisa Juhontyt
1721 - 1781
Juho Hällilä
1744 - 1800
Marg Stenroth
1743 - 1798
Heikki Hollari
1753 - 1798
Maria Uotila
1750 - 1822

Juho Pietilä
1740 - 1809
Sofia Pyhäjoki
1761 - 1833
Antti Pekkala
1745 - 1809
Pietari Hollari, Käck
s. Akaa 22.3.1787, k. siellä 3.5.1843.
Ulla Samuelintytär
s. Kalvola 1792, k. Kylmäkoski 13.5.1867
Erkki Pietilä
s. Sääksmäki 19.3.1793, k. siellä 1.4.1858
Peata Pekkala
s. Sääksmäki 28.12.1800, k. siellä 16.4.1858.
Heikki Käck
s. Akaa 12.9.1834, k. Sääksmäki 7.1.1889.
Kustaava Pietilä
s. Sääksmäki 6.8.1833, k. siellä 6.9.1882
Ida Maria Käck
s. Sääksmäki 13.1.1872
Edellinen esivanhempaintaulu