Valkeakosken Radioamatöörit ry.

1992-2003 osa II


OH3AB, OH2OOO, OH3RDB

AnnaBella miehen ikään 17.6.2003

Kooste kerhon elämästä vuosina 1992-2003
jatkona aikaisemmin julkaistulle 40-vuotishistoriikille

Veikko Velamo OH3MAF / OH2YV

Sisällysluettelo

KUTSU OH3AB 50 vuotta

Sisällysluetteloon

OH3AB:n perustamisesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Olisimme
iloisia nähdessämme sinut ja seuralaisesi
kerhomme juhlissa Halkosuon metsästys-
seuran majalla Kylmäkoskella
5.7.2003 klo 14:00 alkaen.

Hallitus

Ps. Majalla on mahdollisuus myös
saunaan ja uimiseen suolammessa.
Maja on varattu seuraavaan päivään asti,
joten halutessasi voit myös yöpyä
(omilla varusteillasi majassa tai
teltassa).

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
30.6.2003 mennessä
p. 0400-632689 (OH3BN)
tai 040-7264427 (xyl)

LAATIJAN BREIKKI

Sisällysluetteloon

Kun yllättäen alkuvuodesta 2003 todettiin, että kerhomme alkaa tulla miehen ikään - perustettiinhan se 17.6.1953 - tuli pieni hätä käteen: "tarttis tehrä jotakin" kerhon viimeaikaisten tapahtumien ja asioiden dokumentoimiseksi. - Kiitos Topin, OH3KOH (ex-OH3TI) kirjoittaman ansiokkaan 40-vuotishistoriikin kymmenen vuoden takaa nähtiin nyt, että jatkoahan se vain kaipaa. Tämä kymmenvuotisjatkokertomus ajalta 1992-2003 onkin luettava yhdessä kerhon 40- vuotishistoriikin kanssa, joita on edelleen saatavana kerholta.

Allepainettu, ehkä vähiten puolustuskykyisenä vuosikokouksessa 2003 kun mietittiin porukalla tämän kymmenvuotisperiodin dokumentoijaa, sai huomata lupautuneensa tehtävään. Näin jälkikäteen, kun aineiston tultua kasatuksi on vuoro kirjoittaa sen eteen jotakin esipuheeksi, kirjoittajan on mieluisaa todeta, ettei se nyt ihan mahdoton tehtävä ollutkaan. Kerho on kuin uudestisyntynyt, menoa ja meininkiä on riittänyt, uusia ja nimenomaan aktiivisia jäseniä on tullut mukaan.

Tämän kymmenvuotiskatsauksen osalta kävi niin, että sen kokoaja sai todeta kerhon jäsenten oikeastaan jo kirjoittaneen sen. Palaset vain piti kerätä yhteen. Niinpä tämä kulttuuriteko saakin tavanmukaisuudesta poikkeavan muodon, miltei pelkkiä lainauksia kerhon jäsenten hengentuotteista kuten vuosikertomuksista, pöytäkirjoista, kerhokirjasta, kerhotiedotteista (TNX Erkki OH3BN!) ja upeista workkimistilastoista (TNX Mikko OH3HTU!). Ilman tällaisia tallennuksia kerhon vaiheita olisi aika vaikea kuvailla vuosien jälkeen. Yksi persoonallisimmista dokumentointimuodoista on kiistatta kerhokirja, jota pidettiin muutamina vuosina, mutta jonka ylläpito jotenkin "nyyskähti" jossakin vaiheessa. Jos nyt tässä saisi ehdottaa jotakin tulevalle kymmenvuotis-kaudelle, niin ainakin kerhokirjan elvyttämistä. Iso blanko kirja pysyvästi esille, ja siihen juttua ainakin jokaisesta keskiviikkoillasta, mielellään myös kaikista muistakin käynneistä ja tapahtumista ihan vapaalla tyylillä käsialaa kainostelematta. Se kun otettaisiin hyväksi tavaksi niin kyllä seuraavan historioitsijan taas kelpaisi "tehdä historiaa". Joku kuitenkin aina muistaa sammuttaa valot poistuessaan viimeisenä kerholta. Valot eivät saisi sammua ennen kuin muutama rivi on kirjoitettu kerhokirjaan. Vähintä olisi luetella kerholla käyneet, mitä tehtiin, parhaat vitsit, kuka tinasi ja mitä, ja ylimalkaan vapaasti ja omalla tyylillä mitä vain... Yksittäiset käynnit kerhoiltojen lisäksi olisi myös hyvä kuitata, koska ne ovat kerhon aktiviteettia siinä missä kaikki muukin toiminta. Kysymyshän on vain vanhan perinteen elvyttämisestä. - Tämä kymmenvuotiskatsaus perustuu suurelta osaltaan "kerhokirjan" herkkupaloihin, siksi tämä hehkutus hyvän asian puolesta.

Uusia tuulia

Sisällysluetteloon

Kerhon toiminta viime vuosina on painottunut suuresti tietotekniikan hyväksikäyttöön ja siihen liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkomiseen. Kerhon nuorempi jäsenistö edustaa uutta sukupolvea, jolle tänä päivänä tapahtuva huima eri tekniikoiden integraatio on itsestäänselvyys. Tiedonsiirron ja -käsittelyn nopeus ja tekniikka on kasvanut monille "OldTimereille" käsittämättömiin mittoihin. Se on aiheuttanut monille vanhoille amatööreille eräänlaista syrjäytymistä kun he eivät ole jaksaneet pysyä kehityksen "rattailla". Osa heistä sinnittelee perinteisten HF- bandien CW-kaistoilla vanhalla pumppuavaimellaan, kunnes avain kirpoaa kädestä. Osa jaksaa omaksua jotakin tietotekniikasta - aika moni huomaa muutoin hankkimansa tietokoneen sopivan myös bandihommiin. Vähäisempi osa - ne joilla on jo ennestään hieman syvällisempää tietoa - oppivat yhä uutta tietotekniikan soveltamisesta ja voivat nauttia perinteisen harrasteensa laajenemisesta tämän päivän "digimuotoihin". Kynnys on ehkä useimmille old-timereille liian korkea, joskohta pikkuhiljaa yleistyvät kaupalliset sovellutukset sitä madaltavatkin. Tässä tullaan aikalailla sukupolvien väliseen eroon. Tietotekniikan kehitys on ollut niin huiman nopeaa, että nuoremmalle polvelle on voitu jo koulutasolla opettaa sellaisia asioita, joita "oldtimereille" ei vielä ollut olemassakaan, ja heidän on ollut helppo jatkaa siitä eteenpäin. Huolimatta siitä, että julkinen valta pyrkii painottamaan koko elämän kestävää oppimista se ei välttämättä pure siihen vanhaan polveen, joka aikanaan tottui tulemaan toimeen sillä mitä oli kerran oppinut. "Vanha" ei aina jaksa.

Ham spirit elää ja voi hyvin

Sisällysluetteloon

Valkeakosken Radioamatöörit ry:n jäsenistöön kuuluu nyt monen ikäpolven edustajia. Tämän kirjoittaja kuuluu armottomasti jo tuohon hiljalleen hiipuvaan fossiilijoukkoon, joten katson oikeudekseni kehottaa kaikkia niitä kerhon Old Timer jäseniä, jotka viime vuosina ovat osallistuneet kerhon toimintoihin kenties vain jäsenmaksua maksamalla tulemaan henkilökohtaisesti mukaan kerhoiltoihin ja muihin kerhon järjestämiin tilaisuuksiin. Kun näin teette huomaatte olevanne fiksussa seurassa! Vaarana tosin on uusien virikkeiden saaminen vanhaan kunnon hamssitouhuun, mutta voin vakuuttaa sen riskinoton kannattavan! Tässä porukassa ei tarvitse ujostella.

Kerhon kehittyminen on luonnostaan nuoremman polven vastuulla. Kerholle antaminen on aina myös saamista. Tämän päivän OH3AB tarjoaa upeat mahdollisuudet jokseenkin kaikkeen mitä harrasteeseemme sisältyy. Kohtuullisen hyvät kerhotilat, "verstas" työkaluineen ja tarvikkeineen kaikkeen mahdolliseen elektroniseen rakenteluun ja mittailemiseen, workkimismahdollisuudet sekä perinteisin että digi-modein HF-, VHF- ja UHF-alueilla, tietotekniikan sovellutukset ja jäsenistön keskinäinen tiedonvaihto kerhoilloissa, yhteiset retket, leirit, kirpputorit...

" Still going strong "

Sisällysluetteloon

Hyväksi esipuheen lopuksi on pakko ottaa kirjoittajan riski joutua hirtetyksi ja yrittää muotoilla jonkinlaista kiitosluetteloa menneiden kymmenen vuoden aktivisteista. Kerhon erityinen nousukausi ajoittuu Erkin, OH3BN puheenjohtajajaksoon, joka on jatkunut vuodesta 1998. Hänen persoonansa ja aloitteellisuutensa ovat kiistämättä vauhdittaneet kerhon toimintoja aikaisemmin kokemattomalla tavalla. Jorman, OH3MEO hankinnat/lahjoitukset kerhon hyväksi ovat pohjustaneet kerhon talouden sille FB -tasolle missä se nykyisin on. Sakari, OH3SM on niinikään kantanut tuntuvan kortensa kekoon tietotekniikka- ym. laitepuolella. Kari, OH3LP on pukertanut tietoverkkoasioissa uraauurtavalla tavalla Teemun, OH3KUN ensin startattua kerhon kotisivut, jotka nyt ovat Valkeakosken kaupungin serverillä. Kerhon internet-yhteys on paljolti talkootyötä, mutta Mauri, OH3HTI sen herätti eloon asetuksillaan; Mauri häärää nyt kerhon sihteerinä ja rahakirstun vartijana. Mikko, OH3HTU, myös kerhon nuorempaa polvea, pani järjestykseen (–3MMF aloittaman) kerhon DX-tilastot ja kaikki vuodesta 1955 lähtien kerhon asemilta OH3AB ja OH2OOO pidetyt QSOt; Mikko tietää kaiken digimodeista ja kertoo niistä muillekin (FB kurssi!). Edellä mainittujen lisäksi kerholta on "bongattu" viime vuosina kosolti nuorempaa hamssipolvea kuten Jukka OH3HLY, Matti OH3MMF, Suvi OH3KNC, Jari OH6JAV, Eeli OH3NWD, Juha OH3HBH, Jari OH3HVR ja SWL Markku OH3-7956. OT-vakioita kerhoilloissa edustavat lähinnä Erkki OH3VB ja Kauko OH3KO sekä ajoittain Veikko OH3MAF/OH2YV.

Tästä on hyvä jatkaa!

Valkeakoskella kesäkuussa 2003

Veikko Velamo OH3MAF / OH2YV

Vuosi- tai yleiskokoukset 1992-2003:

Sisällysluetteloon

Vuosikokous Hotelli Waltikka 4.3.1992 (ei osanottajalukumäärää)
Yleiskokous Valkeakosken seurakuntatilat 12.4.1992 (11 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 13.2.1993 (11 osanottajaa)
Vuosikokous Saajanmaja 19.2.1994 (10 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 12.2.1995 (7 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 4.2.1996 (5 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 16.2.1997 (4 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 22.2.1998 (7 osanottajaa)
Ylimääräinen vuosikokous (tilinpäätös) kerhotilat 8.4.1998 (7 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 7.2.1999 (9 osanottajaa + 2 valtakirj.)
Vuosikokous kerhotilat 6.2.2000 (7 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 18.2.2001 (8 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 24.2.2002 (8 osanottajaa)
Ylimääräinen kokous kerhotilat 23.10.2002 (sääntömuutos, 9 osanottajaa)
Ylimääräinen kokous kerhotilat 30.10.2002 (sääntömuutos, 6 osanottajaa)
Vuosikokous kerhotilat 16.2.2003 (10 osanottajaa)

Puheenjohtajat 1992-2003:

Sisällysluetteloon

1992Erkki Voutilainen OH3NCA
1993Erkki Voutilainen OH3NCA
1994Matti Leppämäki OH3MMF
1995Matti Leppämäki OH3MMF
1996Eeli Piirola OH3NWD
1997Eeli Piirola OH3NWD
1998Erkki Numminen OH3BN
1999Erkki Numminen OH3BN
2000Erkki Numminen OH3BN
2001Erkki Numminen OH3BN
2002Erkki Numminen OH3BN
2003Erkki Numminen OH3BN

Hallituksen muut jäsenet 1992-2003:

Sisällysluetteloon

1992Jorma Isotalo OH3MEO (varapuh.joht.)
 Kari Paunasalo OH3LP
 Kauko Vallius OH3KO
 Antti Peurala OH3NXW
 Matti Leppämäki OH3MMF
1993 Jorma Isotalo OH3MEO (varapuh.joht.)
 Antti Peurala OH3NXW
 Erkki Tuominen OH3VB
 Erkki Numminen OH3BN
 Matti Leppämäki OH3MMF
 Kari Paunasalo OH3LP (varajäsen)
 Suvi Linkohaka OH3KNC (varajäsen)
1994 Antti Peurala OH3NXW (varapuh.joht.)
 Erkki Numminen OH3BN
 Erkki Tuominen OH3VB
 Kari Paunasalo OH3LP
 Suvi Linkohaka OH3KNC
 Sakari Räisänen OH3SM (varajäsen)
 Tommi Salminen OH3GR (varajäsen)
1995 Antti Peurala OH3NXW (varapuh.joht.)
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kari Paunasalo OH3LP
 Eeli Piirola OH3NWD
 Suvi Linkohaka OH3KNC
 Topi Collin OH3KOH (varajäsen)
 Kauko Vallius OH3KO (varajäsen)
1996 Topi Collin OH3KOH (varapuh.joht.)
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kari Paunasalo OH3LP
 Suvi Linkohaka OH3KNC
 Erkki Tuominen OH3VB
 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (varajäsen)
 Kauko Vallius OH3KO (varajäsen)
1997 Topi Collin OH3KOH (varapuh.joht.)
 Matti Leppämäki OH3MMF
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kauko Vallius OH3KO
 Erkki Tuominen OH3VB
 Kari Paunasalo OH3LP (varajäsen)
 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (varajäsen)
1998 Eeli Piirola OH3NWD (varapuh.joht.)
 Jukka Brand OH3HLY
 Matti Leppämäki OH3MMF
 Kauko Vallius OH3KO
 Teemu Lähteenmäki OH3KUN
 Kari Paunasalo OH3LP (varajäsen)
 Erkki Tuominen OH3VB (varajäsen)

Hallituksen muut jäsenet 1992-2003: (jatkoa)

Sisällysluetteloon

1999 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (varapuh.joht.)
 Eeli Piirola OH3NWD
 Matti Leppämäki OH3MMF
 Jukka Brand OH3HLY
 Kauko Vallius OH3KO
 Erkki Tuominen OH3VB (varajäsen)
 Kari Paunasalo OH3LP (varajäsen)
2000 Eeli Piirola OH3NWD
 Mauri Vainio OH3HTI
 Jukka Brand OH3HLY
 Jari Myyry OH6JAV
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kauko Vallius OH3KO (varajäsen)
 Kari Paunasalo OH3LP (varajäsen)
2001 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (varapuh.joht.)
 Mauri Vainio OH3HTI
 Eeli Piirola OH3NWD
 Jukka Brand OH3HLY
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kari Paunasalo OH3LP (varajäsen)
 Kauko Vallius OH3KO (varajäsen)
2002 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (varapuh.joht.)
 Mauri Vainio OH3HTI
 Jari Sundberg OH3HVR
 Mikko Nieminen OH3HTU
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kauko Vallius OH3KO (varajäsen)
 Jukka Brand OH3HLY (varajäsen)
2003 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (varapuh.joht.)
 Mauri Vainio OH3HTI
 Jari Sundberg OH3HVR
 Mikko Nieminen OH3HTU
 Sakari Räisänen OH3SM
 Kauko Vallius OH3KO (varajäsen)
 Jukka Brand OH3HLY (varajäsen)

Sihteeri/Rahastonhoitajat 1992-2003: (yhdistetty tehtävä)

Sisällysluetteloon

1992Antti Peurala OH3NXW
1993-1995Suvi Linkohaka OH3KNC
1996-1997Sakari Räisänen OH3SM
1998-2000Eeli Piirola OH3NWD
2001-2003Mauri Vainio OH3HTI

Tilintarkastajat 1992-2003:

Sisällysluetteloon

1992Veikko Velamo OH3MAF
 Tatu Sivula OH3OV
 Eero Saari OH3LW (vara)
 Markku Harkama OH3WZ (vara)
1993Tatu Sivula OH3OV
 Veikko Velamo OH3MAF
1994Veikko Velamo OH3MAF
 Antti Leinivaara OH3DU
1995Veikko Velamo OH3MAF
 Jorma Isotalo OH3MEO
 Tatu Sivula OH3OV (vara)
 Teemu Lähteenmäki OH3KUN (vara)
1996Veikko Velamo OH3MAF
 Seppo Linkohaka
 Tatu Sivula OH3OV (vara)
 Antti Leinivaara OH3DU (vara)
1997Veikko Velamo OH3MAF
 Seppo Linkohaka
1998Veikko Velamo OH3MAF
 Topi Collin OH3KOH
 Suvi Linkohaka OH3KNC (vara)
 Eero Saari OH3LW (vara)
1999Veikko Velamo OH3MAF
 Topi Collin OH3KOH
 Jari Myyry OH6JAV (vara)
 Sakari Räisänen OH3SM (vara)
2000Veikko Velamo OH3MAF
 Topi Collin OH3KOH
 Jaana Numminen xyl-OH3BN (vara)
 Erkki Tuominen OH3VB (vara)
2001Veikko Velamo OH3MAF
 Topi Collin OH3KOH
 Jari Sundberg OH3HVR (vara)
 Erkki Tuominen OH3VB (vara)
2002Veikko Velamo OH3MAF
 Topi Collin OH3KOH
2003Veikko Velamo OH3MAF
 Topi Collin OH3KOH (varatilintarkastaja)

Radioaseman hoitajat 1992-2003:

Sisällysluetteloon

1992-1993Kari Paunasalo OH3LP
1994Erkki Numminen OH3BN
1995-1998Eeli Piirola OH3NWD
1999-2003Erkki Numminen OH3BN

QSL-vastaavat:

Sisällysluetteloon

1994-1997Antti Peurala OH3NXW
1998-2001Matti Leppämäki OH3MMF
2002-Mikko Nieminen OH3HTU

Pepa-managerit:

1992Erkki Voutilainen OH3NCA ja Tatu Sivula OH3OV

Historiikkitoimikunta:

1993Topi Collin, Kari Paunasalo ja Tatu Sivula

POIMINTOJA PÖYTÄKIRJOISTA 1992-2003:

Sisällysluetteloon

4.3.92 vuosikokous: "Luettiin toimintakertomus vuodelta 1991 jossa todettiin toiminnan olleen suhteellisen vähäistä."

12.4.92 kerhon yleiskokous: "Ehdotettiin uusien jäsenten hankkimista kerholle, mainostamalla nuorisolle toimintaamme. Kouluja voisi infota ilmoitustauluilla radioamatööritoiminnasta. Koski-TV voisi esittää videopätkän kerhotoiminnasta. Valkeakosken Sanomiin juttua radioamatööreistä. Avoimien ovien päivä kerholle. LA- kerhoihin yhteyden ottamista. Ehdotettiin, että kerholta workittaisiin joitakin kilpailuja. Ehdotettiin myös radiosuunnistuskilpailun pitämistä. Kerhon historiikkia ehdotettiin kerättäväksi vuosien varrella olleista tapahtumista. Todettiin, että kerhon taloudellista tilaa on kohennettava.

13.2.1993 vuosikokous: "Luettiin toimintakertomus vuodelta 1992 jossa todettiin toiminnan olleen tyydyttävän vilkasta." Kokouksessa pohdittiin myös kerhon 40- vuotishistoriikin rahoittamista.

10.3.93 hallituksen kokous: Nimettiin historiikin toimituskunta, Topi Collin, Kari Paunasalo ja Tatu Sivula. Toimituskunta laatii historiikkisuunnitelman kaupungilta anottavan avustuksen tueksi. SM-radiosuunnistuskilpailu: Järjes-telytoimikuntaan kuuluvat Erkki Numminen ja Suvi Linkohaka. Päätettyjä asioita: ajankohta elokuun viimeinen viikonvaihde 28.-29.8.93, maasto Saajanmaja Toijalan Ahlajärvellä, majoitus kahdessa majassa, saunat ym. Vuokra sovittu. Ruokailun järjestävät rouvat Numminen, Linkohaka, Leppämäki (Kuhala). RS-kalusto liitolta, kalustovartijat OH3NKK + partiolaiset.

19.2.94 vuosikokous: "Luettiin toimintakertomus vuodelta 1993, jossa todettiin toiminnan olleen värikästä ja kiitettävän vilkasta... Todettiin voittoa kertyneen 1626,30 ja toivottiin saman tahdin jatkuvan jatkossakin. Hallitus saa käsitellä myös kerhon investointia uuteen radioon. Vanha radio menisi vaihdossa ja väliä jäisi maksettavaksi 2000 mk.Historiikin käsikirjoitus on valmiina luettavaksi mahdollisten muutosten tai korjausten varalle. Paperia painatusten varalle on jo hankittu, mutta rahoitusta pitää vielä miettiä. Kirpputoritavaraa on myyty ja myydään edelleen, hyviä kokemuksia. Hallitus totesi 2.3.94, että "myytävää 'romua' riittää kerholla vielä vuosiksi eteenpäin, joten tulot ovat tältä osin turvatut."

28.12.94 johtokunnan kokous: Pakettiradiosta. Päätettiin joko tilata suoraan Englannista tai mikäli halvalla saadaan hankkia Suomesta G3RUH 9600bd modeemi. Kerho sai lahjoituksena SONAPin 70cm:lle modifioidun radion. Kesällä ostettiin TS-440S.

12.2.95 vuosikokous: toimintasuunnitelmassa pakettiradio-node-projekti hoidetaan loppusuoralle ja viimeistellään.

1.3.95 johtokunnan kokous: "Harkittiin paikallisen LA-kerhon kutsumista tutustumaan radioamatööritoimintaan. Paikka ja aika toistaiseksi avoimia, mahdollisesti keväämmällä ja kerholla." Historiikki on valmistunut, Topille päätettiin antaa 15 kpl historiikkeja palkkioksi ja tunnustukseksi urakasta.

8.11.95 johtokunnan kokous: "Pikkujoulujen suunnittelussa päädyttiin jo perinteeksi käyneisiin kerhotiloihin. Päivämääräksi sovittiin 9.12. ja kellonajaksi 18.00. Kerhon tililtä käytetään n. 300 mk juhlajuomiin." OH3SM on hankkinut kerholle tietokoneen ja uusia kalusteita, jotka Tele on lahjoittanut. Pohdittiin miten kiittää SM:ää.

4.2.96 vuosikokous: Ehdotettiin (talousarvioon) tehtäväksi varaus mahdollisesti järjestettävää syysleiriä varten.

7.2.96 johtokunnan kokous: "Päätettiin kartoittaa NODE-aseman tarpeellisuus"

16.2.97 johtokunnan kokous: Päätettiin, että kerho tekee kuluvan vuoden aikana tutustumisretken Heurekaan, Teiskon YLE:n lähetysasemalle ja mahdollisesti MTV:lle Helsinkiin. Pyritään järjestämään keväällä viikonloppuleiri huhti-toukokuun aikana.

22.2.98 johtokunnan kokous: Päätettiin toteuttaa tutumismatka Teiskon radioasemalle ja Heurekaan. Päätettiin järjestää ullakonsiivoustalkoot. Päätettiin kartoittaa messu- ym. tapahtumia, joihin voisi perustaa näyttelyaseman.

8.4.98 ylimääräinen vuosikokous (lähinnä viivästyneen tilinpäätöksen vahvistamista varten). Vahvistettiin vapaajäseniksi Topi Collin OH3KOH, Veikko Velamo OH3MAF, Tatu Sivula OH3OV, Eino Helenius OH3UJ ja Vuokko Sarasalo OH3ND. Pylväsporakoneen hankintaan varattiin 600 mk.

7.2.99 vuosikokous: Valtuutettiin johtokunta päättämään vuoden 1999 radiosuunnistuksen SM-kilpailujen järjestämisestä.

21.2.99 johtokunnan kokous: Päätettiin anoa vuoden 1999 radiosuunnistuksen SM- kilpailujen järjestämistä. Päätettiin anoa kutsua OH2OOO. Rahoitus päätettiin järjestää keräämällä kolehti.

6.2.2000 johtokunnan kokous: Päätettiin kartoittaa työkalu- ja asennus-tarviketilannetta.

16.2.2000 johtokunnan kokous: Päätettiin tutkia mahdollisuuksia saada kaupungilta internet-yhteys kerholle.

1.3.2000 johtokunnan kokous: Päätettiin ostaa kerhon tietokoneeseen päivityspaketti 700 mk:lla. Todettiin Valkeakosken kaupungin antavan kerhon käyttöön kiinteän internet- liittymän.

20.12.2000 johtokunnan kokous: Päätettiin anoa lupaa pakettiradiopostilaatikkoa sekä 144 ja 432 MHz:n nodea varten.

18.2.2001 vuosikokous: Valtuutettiin Kari Paunasalo laittamaan kerhon internet-sivu Valkeakosken kaupungin palvelimelle. Hallitus päättää työkalu- ja pientarvike- hankinnoista. Hallitus alkaa valmistella sääntöjen modernisointia. Päätettiin järjestää Suomi-Viro radiosuunnistuskilpailu.

7.3.2001 johtokunta: Suomi-Viro radiosuunnistuskisan valmistelua. Ostetaan viila-penkki. Yritetään saada liitolta avustuspaketti TNC:n hankintaan. Ruuvi/komponentti-valikoima: aloitetaan 500 mk:lla. Sääntömuutosprojekti etenee.

24.2.2002 vuosikokous: Hiljainen hetki Tatu Sivulan muistoksi. Toimintasuunnitelmaan lisättiin toisen PC:n hankkiminen kerholle. Järjestetään tekniikka-/teemailtoja. Sääntö- uudistus suoritetaan loppuun vuoden 2002 aikana.

23.10.2002 ylimääräinen kokous: käsiteltiin yhdistyksen sääntömuutosehdotus, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

30.10.2002 ylimääräinen kokous: Yhdistyksen sääntömuutosehdotus hyväksyttiin toiseen kertaan.

16.2.2003 vuosikokous: Kerho täyttää 50 vuotta 17.6.2003. Järjestetään 50-v-kesäleiri. Kerhon historiikki päivitetään. Tehdään lehtiartikkeli kerhosta.

OH3AB KERHOKIRJA (13.4.94-27.11.96)

Sisällysluetteloon

Kerhokirjaan kirjattiin enemmän tai vähemmän satunnaisesti kerhoiltoja ja -tapahtumia.

13.4.94 Paikalla OH3VB, -3LP, -3SM, -3KNC, -3NWD, -3MMF, -3NXW, -3BN. Pistivät pojat (3LP ja 3VB) DOS 6,2:ta koneeseen. -3MEO:lta saatiin vähän näyttöjä ja muuta roinaa. Kuultiin "huhuna" että 3SM osti kerhon TS-510 rigin.

8.5.94 Kettuilua Kokkijärvellä. 3BN 3LP 3KNC, 2 kettua metsässä ja grilli kuuma, sauna kans ja Suvi heitti talviturkin järveen.

11.5.94 3VB kantoi kerholle uuden ration. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Paikalla olivat 3VB, 3KNC, 3BN, 3LP ja 3NWD.

18.5.94 suunniteltiin syksyn kettureissua ym. 3LP 3KNC 3VB 3MMF 3BN.

25.5.94 kerhoehtoo, piti olla antennitalkoot, mutta kun sataa vettä. Läsnä 3NWD 3LP 3VB 3BN + pärtsärit. Oli ollunna 3MMF:llä ostoilmotuskin.

1.6.94 Kerhoilta. 3MMF 3NXW 3LP 3KNC 3NWD 3BN 3VB.

15.6.94 Aurinkoa ja tuulta riittää. Paikalla olivat 3BN 3VB 3NXW 3MMF 3NWD 3IN 3LP. Tietokone tilttasi. Päätimme ostaa Pekosen Sepon 440:n hintaan 5500 mk. Hattutempulla keräsimme 500,- niin pysyimme budjetissa.

18.6.94 kettuilua Kokkijärvellä.

19.6.94 tehtiin rigikaupat Hämeenlinnassa oikein kauppakirjan kanssa. (3BN, 3VB)

20.6.94 tuotiin TS-440 taloon. OH3BN sai kunnian kantaa sen kynnyksen yli! Pidettiin koekuso dipolilla kun gp oli rikki. (3BN 3VB)

22.6.94 kerhoilta 3NWD 3VB 3NXW 3LP 3SM 3MMF 3BN. Otettiin gp alas, ainakin liitin pätki antennissa.

24.6.94 "On tämäkin tapa viettää juhannusaattoa. QSOja, karjalaa ja koffia uudella rigillä 80 trappidipoli toimii 18 MHz. Paikalla olivat 3NWD ja 3MMF."

26.6. ja 27.6.94 -3BN workkimassa kerholla (sadepäiviä).

5.7.94 kysely: kerhon uusi radio jatkuvasti omilla teillään, milläs workit! ("QRM:ää" rigin lainaamisesta ja käytöstä).

6.7.94 Antti (3NXW) hitsasi kerhon katolle uuden mastonpätkän, Matti (3MMF) kävi pohjamaalaamassa sen päivällä. Kerhoillassa paikalla 3LP 3SM 3MMF 3NWD, vierailevana tähtenä Pasi (-3LMM?) joka toi node-ohjelman kerhon tietokoneelle ja dipolin nodea varten.

13.7.94 Hellettä piisaa, 28 varjossa. TS440 toimii sittenkin. Kerho sai powerin lainaksi. Masto (ja maalarit) saatiin maalattua. Leirille lähtöä suunniteltiin. Paikalla olivat 3MMF 3MAF 3NWD

3.8.94 Lämmintä on edelleen, joku +25. Kahvin keittoa ja el-bugin liittimen tinausta. Nodeluvan pitäisi tulla huomenna, kertoi THK:n täti.

5.-6.8.94 Nodea rakennetaan kuumeisesti. OH3AB:n historian ensimmäinen 70 cm QSO pidettiin n. 2330 SA OH3RDA-7:n kanssa. OH3ES:ltä lainaksi saatu 70 cm 22-el yagi on liian hyvä, ei worki RDA-7:ää takakeilalla ja 1,5W:lla. Paikalla olivat 3MMF ja 3NWD.

7.8.94 Noden rakennus jatkuu. RF menee HF-rigistä TNC:hen powerin kautta (?). QSO OH3ES:n kanssa ei onnistunut. 22el yagi revittiin alas kaatosateessa. Tarkoituksena on laittaa tilalle esim. hybridiquad. Paikalla 3NXW 3MMF 3NWD.

8.8.94 Masto ja rotaattori otettiin alas. Lämmintä on parikymmentä astetta ja "arska" paistaa. Saimme tietää omistavamme kutsun OH3RDB. Nodesta puuttuu vielä antenni. Yagi lähti OH3ES:lle. 3NXW toi lankaa hybridiquadia varten. Ehkä jo huomenna... 3NXW 3LP3 MMF 3NWD

9.8.94 Lisää noden rakentelua. Matti 3MMF taitteli quadin osat. 5el agenttiantenni menee jollain lailla RDA-2:een. Baycom pelaa OK IBM PS1:ssä. Mikromikkoa ei saanut auki korttipaikkojen tarkastusta varten. 3MMF 3NWD 3MEO.

10.8.94 kerhoilta taas. Kari laittoi hormin täyteen kuraa. Jos joku tarvitsee vasaraa tai laudanpätkää, niin hormista löytyy jostain 2. ja 3. kerroksen välistä. Löydettiin melkein ehjä 70 cm yagi ja heitettiin se katolle. QSO RDA-7 menee jotenkin. Noderommit OH- TNC:hen ja PK-88:iin on tilauksessa. 3MMF 3LP 3NWD

15.8.94 QSO kulkee 3RDA-7:lle mutta ei clusterille. Maston nosto katolle. 3LP 3NXW 3MMF (3MEO Lontoossa).

17.8.94 Jipii Meillä on NODE! Ant on se 13,5 el 70 cm yagi. QSO ei taida kulkea ihan täydellisesti. OH3RDB-7 aloitti toimintansa 1745Z. Paikalla 3LP 3MMF 3NXW 3NWD (joka lähtee valtion palvelukseen 22.8.)

22.8.94 Se pyörii sittenkin, 2 m yagi uusi roottori, kerholle tuli 500 mk Jorman (3MEO) tuomasta IBM:stä jonka 3MEP osti.

31.8.94 Suvi OH3KNC on yksin kerholla ja kaipailee porukkaa. Pahoittelee "Toijalan Erkkien" puuttumista.

5. ja 6.10.94 Saku, -3SM paikalla. "Tein kerholle cw-avaimen... kunnes saadaan parempi. HF- rigille kokeilin akku+DC-poweri yhdistelmää (em laitteet on kerhon omaisuutta).

26.10.94 kerhoilta paikalla 3KNC 3MMF 3SM

9.11.94 kerhoilta ja paikalla toistaiseksi vain 3KNC

16.11.94 kerholla harvinaisen paljon porukkaa mm 3LP 3SM 3MMF 3KNC 3NXW ja kerhon uusi jäsen Teemu OH3KUN. Suunniteltiin pikkujouluja ja puhuttiin niitä-näitä.

3.12.94 pikkujoulut kerholla. Paikalla 3KNC 3NXW 3MMF 3MAF 3NWD 3LP 3MEO 3KUN ja Seppo (3KNC:n isä). Jorma vastaanotti lahjan koskien Jorman urotöitä kerhon kassan hyväksi. Kovaa menoa, Eeli kertoo armeijajuttuja ja kohta on jatkot.

4.12.94 "Edelleen täällä. Piti lähteä Pirkkalaan, mutta Treelta ei mennyt autoja. Olispa Rk62 mukana, jos tulee rosvoja... de 3NWD/puska."

7.1.95 "Täällä taas. tultiin -3MMF:n kanssa kattoon tietokoneen sarjaporttia ja BPQ node- ohjelmaa ja tuhottiin loput jouluoluet. -3NWD."

17.1.95 Node ja 70 cm rigi remontissa (3MMF)

15.3.95 kerholla kiinnostuneita LA-miehiä Marko Rautanen, Antti Kuuppo. Pojille tarjottiin infoa. 3MMF 3VB 3SM 3MEO

29.3.95 kerholla 3MMF 3KNC 3NXW (+kiinnostuneet LA-miehet - ikä yhteensä 29 v.)

9.5.95 Kerhon koneessa on nyt kaksi COM-porttia.

18.6.95 3SM toi HF-rigiin uuden powerin. Se kaipaa vielä kuoria mutta toimii muuten OK.

25.8.95 klo 1600 syysleiri Lempäälän Kausjärvellä Uudentalon tilalla, paikalla 3MMF 3KUN 3NXW ja antenneja nostamassa 3JHW Heikki, 3NWD. Saunaa, makkaraa, koskenkorvaa yms... LP lähti kanootilla kiertämään Kausjärveä. 3LIU sai ahvenen. Teemu 3KUN workkii 20:llä.

28.11.95 "Mittauspöytäkirja": Noderaatioiden powerit: Televa 144.675 12W lähtevä, palaava ˜0, Sonab 433.775 4W lähtevä, palaava 0,8W.

2.6.96 QSL-talkoot OH2BU/MVI. 18000 QSOa/QSLää. 3MEP 3MAF 3KCB 3MMF 2BU. OH2BU: "FB kerhopaikka!"

24.9.96 kerhoilta, paikalla 3SM.
8.11.96 "Kilroy kävi täällä!" 3NCA.
9.11.96 OH3NWD kävi etsiskelemässä YLEn kadonnutta mittauskaapelia. Ei näkynyt vintillä.
27.11.96 kerhoilta paikalla 3SM 3KO.

Kerhokirja ei jatku tämän jälkeen.

OH2OOO tunnus voimassa 10.3.1999 alkaen

Sisällysluetteloon

Anottu THK:lta 4.3.99. Kerho päätti ottaa uuden vuosituhatluvun vastaan erikois- tunnuksella OH2OOO, joka mukavan visuaalisesti symboloi vuotta 2000. Pientä "pärinää" esiintyi vanhassa kakkospiirissä, kun "kolmoset" ryöstivät tuon halutun kutsumerkin, mutta kaikki kävi täysin laillisesti ja tyyliin "nopeat syövät hitaat". Kakkosille luvattiin jättää aikanaan tunnus OH3OOO...

SRAL:n syyspäivät Waltikassa 12.-14.11.1999

SRAL:n Syyspäiviä selostettiin Radioamatööri-lehden numerossa 12/1999. Päivien ilmoittautumisesta ja järjestelyistä vastasi Valkeakosken Radioamatöörit ry OH3AB. Vaikka syyspäivien ohjelmajärjestelyjen takana olikin SRAL toimistoineen, niin kerholle kyllä riitti työtä niin "respassa" kuin taustoilla. Muun muassa seuraavan ansiomaininnan kerho sai Radioamatööri-lehden selostuksessa: "Harvinaisella nopeudella, täsmällisyydellä, tarkkuudella ja utopianomaisella tehokkuudella toiminut OH3AB:n ääntenlaskuryhmä selvitti äänet alta aikayksikön. Ääntenlaskutauko ei ollut edes kunnolla tupakan, saatikka kolpakon pituinen..."

Radiosuunnistus

Sisällysluetteloon

Radiosuunnistuksen Suomen Mestaruus-kilpailu pidettiin 11.9.1999 Valkeakosken Korkeakankaan maastossa. Järjestäjä OH3AB/OH2OOO. Pääjunailija Erkki OH3BN. 7 osanottajaa. Kerhon jäsenet avustivat järjestelyissä, mutta eivät osallistuneet kilpailuun.

Radiosuunnistuksen Suomen Mestaruus-kilpailu ja Suomi-Viro maaottelu Saajanmajalla, Kylmäkoskella 16.6.2001. Kerhon 3-päiväinen kesäleiri samassa yhteydessä. Pääjunailija Erkki OH3BN

Pakettiradionode OH3RDB

Sisällysluetteloon

OH3RDB-tunnus on ollut kerhon käytössä ainakin 1.9.1994 lähtien. Kerho on hakenut SRAL:lta runkoverkkoavustusta 17.8.1994 (allekirjoittajat OH3MMF ja OH3NXW). THK:n lupa OH3RDB:lle 10.1.1996, voimassa 31.10.2001 asti.

RA-liikenteessä käytettävän automaattisen aseman luvat: 7.1.2001 Telehallintokeskukselle uusintahakemus / OH3RDB / postilaatikko/cluster ja digipeater/node. Tarkoitus: Valkeakosken ja lähiympäristön radio-amatööritoiminnan kehittäminen ja edistäminen, nykyisen pakettiradioverkon toiminnan parantaminen. Taajuuden käyttö vain pakettiradioliikenteeseen. (144,825 MHz 433,900 MHz F2D)

VUOSIKERTOMUKSET 1992-2002

Sisällysluetteloon

Poimintoja vuosikertomusten pääkohdista

1992:
Toiminta oli tyydyttävän vilkasta.
Erkki -3BN ja Kari -3LP menestyivät radiosuunnistuksen SM-kisoissa (3. ja 2. sija), Suvi Linkohaka (tuleva OH3KCN) voitti naisten sarjan.
Italialaisten DX-Contestissa Matti -3MMF ja Antti -3NXW hankkivat kerholle kunniakirjan ja T-paidan (kerhon seinällä). Jorma -3MEO teki OH3AB:lle hienon tuloksen SAC:n CW- osassa.
Koulutustoiminta pääsi taas vauhtiin. Suvi lähestyi vauhdilla perusluokan tutkintoa. Kerholla on rakenneltu ja häärätty keskiviikkoisin.
SRAL:n kesäleirillä Kotkassa oltiin peräti 11 kerholaisen joukolla.
Kerho painatti 5000 kpl uusia QSL-kortteja.
Kesällä vierailtiin OH3BN:n kesämökillä; saunaa, makkaranpaistoa, kaunista luontoa.
Joulun alla riemukkaat pikkujoulut kerholla!

1993:
Vuodelle 1993 kertyi mukavasti tapahtumia ja tempauksia.
SRAL:n talvipäiville Hyvinkäällä helmikuussa osallistuttiin joukolla. Näiltä päiviltä kerholaiset (Jorma -3MEO, Antti -3NXW ja Matti -3MMF) pokkasivat kukin kunta- plakaatin.
Suvi -3KNC sai hyvän koulutuksen tuloksena perusluokan lupapaperin. Ensi-QSO pidettiin kerholta paikallaolijoiden kannustaessa ja avustaessa enemmän tai vähemmän. Topi -3KOH aloitti merkittävän urakkansa kerhon 40-vuotishistoriikin kimpussa. Toukokuussa oli Antin -3NXW antennitalkoot, mastoon kiipesi Kari -3LP. Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna OH3AB vietti 40-vuotissynttäreitään mini- risteillen Silja Serenadella Turusta Tukholmaan ja takaisin. Porukkaa oli mukana 11 henkeä.
Matti -3MMF osallistui IARU:n kontestiin ansiokkaasti, 1190 QSOa 24 tunnissa! SRAL:n kesäleiri oli Vaalassa, ja kerholla siellä taas hyvä edustus, 4 jäsentä (-3BN 3VB - 3LP -3SM), kirpputorikamaa meni putkenaan ja kerhotili sai tarpeellista täydennystä. Heinäkuussa pidettiin myös OH3AB:n 40-vuotisjuhlakilpailu. Perusluokan CW:llä voitti OH7MRU, yleisluokan CW:n OH1AF ja SSB:n OH7MWX. Kunniakirjat lähetettiin kunkin sarjan kolmelle parhaalle. Perusluokassa oli 5 kilpailijaa, yleisluokan cw:llä 11 ja ssb:llä 15. Tarkistuslokeja tuli lisäksi viideltä.
Syyskuussa kerholle saatiin PC-kone. YPT:ltä Jorma -3MEO toi kerholle n. 70 kpl käytöstä poistettuja ns. tyhmiä näyttöjä. Niistä suurin osa myytiin varsin pian. Elokuun viimeisenä viikonloppuna kerho järjesti radiosuunnistuksen SM-kisan Saajanmajalla. Rataa kehuivat mestaritkin hankalaksi. Erkki OH3BN ja Kari OH3LP olivat osanneet asiansa rataa suunnitellessaan.
4.12. toimeliasta vuotta juhlittiin pikkujoulussa kerholla. Osa kerhon jäsenistä vaali kunnialla OH3AB:n pitkiä perinteitä tällä alueella, mutta kyllä kaikilla muillakin oli tosihauskaa.

1994:
Vuoden 1994 toimintoja on edellä selostettu Kerhokirjasta lainatuissa otteissa. Toiminta oli vilkasta. Kerholle ostettiin Kenwood TS-440S HF-rigi, ja sen myötä seurasi koko joukko antennitöitä. OH3AB:n avaus-QSO 70 cm:llä pidettiin elokuussa. Kerho sai tunnuksen OH3RDB, ja NODE lähti käyntiin.

1995:
Sihteeri Suvin OH3KNC lennokas vuosikertomus 1995 vähättelee alkuun kerhon aktiivisuutta. Aktiviteetti keskittyi kaiketi paljolti yksilötasolle, mutta muutamia yhteisiäkin rientoja oli.
SRAL:n Talvipäivillä helmikuussa oltiin joukolla, ainakin 6 kerhon jäsentä. Maaliskuussa kerholla vieraili kiinnostuneita LA-miehiä, mutta sillä kerralla jatko- toimintoja ei syntynyt.
SRAL:n kesäleirillä Räyskälässä heinäkuun puolessavälissä oli edustava joukko (7 kpl) kerhon jäseniä. Eeli -3NWD tuli pois armeijan leivistä ja totesi että "titari on ritari". Saku -3SM toi kerholle kasan tietokoneen osia, joista Pete -3MEP kokosi kerholle toimivan 386:n. Jorma -3MEO lainasi monitorin. Saku -3SM hommasi syksyllä kerholle uusia pöytiä ja tuoleja kerhotiloihin, FB!
Lempäälän Kausjärvellä Uudentalon tilalla pidettiin kerhon ensimmäinen syysleiri 25.-27.8. Kymmenkunta jäsentä vietti rentouttavan viikonlopun saunoen, uiden, workkien, meloen, kalastellen, makkaraa paistellen ynnä virvokkeita nauttien. Syysleiriltä "pinnannut" Jorma - 3MEO löytyikin bandilta 5B4/OH3MEO/P:nä...
Syyskuussa Matti -3MMF oli mukana Ravansaaren DXpeditiolla kutsuilla OH2BU/MVI ja R1MVI. Joulukuussa Matti aktivoi Ahvenanmaan OH0MMF:nä.
9. joulukuuta pidettiin pikkujoulut kerholla. Tunnelma oli kirjurin mukaan katossa, ja niin muistelevat muutkin mukana olleet.

1996:
Vuosi oli (toimintakertomuksen tunnustus!) kerhon historian hiljaisimpia. Kerhon jäsenten työkiireet olivat ilmeinen osasyy aktiivittomuuteen. Vuosikokouksessa kerholla oli 5 jäsentä. Jäsenmäärä oli 24, joista 18 maksoi jäsenmaksunsa.
Toukokuussa kerho teki tutustumiskäynnin TELEn Pyynikin laitesuojaan. Mukana oli 7 jäsentä.
SRAL:n kesäleirillä Kokkolassa kerholla oli 4-miehinen edustus.
Erkki -3VB lahjoitti kerhon tietokoneeseen uutta vastaavan monitorin ja kirjoittimen.
Matti OH3MMF workki CQWW:n 80m CW-osan Ahvenanmaalta käsin.

1997:
Vuosi 1997 oli OH3AB:n toiminnassa hiljainen, jonkinlainen "hengähdysvuosi". Keskiviikkoiltaisin kerholla on käynyt väkeä kohtuullisesti.
12.10.97 kerho teki mielenkiintoisen visiitin Mainos-TV:lle (MTV3) Pasilaan, jossa 10 hengen porukallemme oppaana ja isäntänä oli Jari OH2BU.
Laukaan kesäleirille ja Turun talvipäiviin osallistuttiin - ja tarpeettomaksi käyneet romppeet tekivät kauppaansa ja rahaa kerhon kirpputorikassaan.
OH3BN pelasti melkoisen kasan videovahvistimia, 19 tuuman räkkejä yms. tavaraa lennonvarmistuskeskuksen poistoon menneestä videojärjestelmästä. Hyvää kamaa kirpputoreille...
Eki -3BN alkoi toimittaa FB kerhotiedotetta.
Parin vuoden tauon jälkeen pidettiin taas pikkujouluakin lahja-arpajaisten kera. Tosin lähes kaikki saivat arvonnassa omat pakettinsa takaisin!
Jäseniltä unohdettiin vuonna 1997 periä jäsenmaksut, mutta kun sen ei havaittu aiheuttavan isompaa katastrofia niin asia "painettiin villaisella" hallituksen päätöksellä seuraavana vuonna.

1998:
Jäsenmäärä oli 27. Kerhon jäsen OH3MAF/OH2YV Veikko kutsuttiin SRAL:n kunniajäseneksi.
Kerhotiloissa ei tapahtunut mainittavampia muutoksia. Epäviralliset siivoustalkoot vähensivät kertyneen roinan määrää kun sitä vietiin asialliseen kierrätykseen... Kerhoilloissa keskiviikkoisin on lamppu palanut miltei poikkeuksetta, vain pari kertaa on "vintti" pysynyt pimeänä. Kävijämäärät ovat vaihdelleet 1-8, vierailijoita on ollut muistakin kerhoista. Illoissa on turinoitu mukavia ja värkätty kaikenlaista ja RTTY modekin on saatu toimimaan.
Kerholle hankittiin porakone ja terät. Merkittävämpi hankinta oli 486 tietokone, siihen äänikortti ja CD romppuasema. Kerholla on kaksi toimivaa tietokonetta. Kotikolon ulkopuolella huseerattiin kuudesti: Toukokuussa pidettiin oma 4 päivän leiri Ahvenanmaan Lemlandissa. Sieltä workittiin RTTY:llä ja cw:llä ylemmillä bandeilla R7- antennilla. Toinen asema oli äänessä 80:n cw:llä ja ssb:llä ja dipolilla. Myös pakettiradio oli mukana. Workkimisen ohessa käytiin läheisessä tuulivoimalassa, Kastelholman linnassa, vankilamuseossa ja merimuseossa. Eelin (-3NWD) paloauto oli rankassa käytössä pakettiradion antennin maatasona, sateensuojana ja kuljetus-kulkuvälineenä. Meidän tehokas bulletiinin kuittauksemme muistettiin viikkoja myöhemminkin 80m rinkuloissa! - SRAL:n kesäleirille osallistuttiin heinäkuussa Jämsän Himoksella. Kerhon kirpputorina, "3699:nä" ja erityisesti polunkävelijöiden sateensuojana sekä Radio Hamin haastattelustudiona toimi jälleen Eelin kuuluisa paloauto. - Elokuussa oli Kalvolan puolella Kokkijärven rannassa "Lake Shore Meeting". Samassa yhteydessä käytiin tutkimassa YLEn Annulan linkkitornin soveltuvuus VHF-testikäyttöön. SRAL:n syyspäivillä Hämeenlinnassa oli kerho muutaman jäsenen voimin edustettuna. Joulun alla käytiin pikkujouluristeilyllä Silja Europalla.
Radiosuunnistuksen saralla Teemu -3KUN ja Eeli -3NWD ottivat pari harjoituskertaa Kalvolan pöpelikössä ennen menoaan Erkin -3BN kanssa SRAL:n kesäleirillä järjestettyyn PM-tason radiosuunnistuskisaan. Pokaalit jäivät pokaamatta, mutta kokemusta tuli senkin edestä. Syyspimeällä kokeiltiin yösuunnistustakin Valkeakoskella.
Kirpputorimyymälä pantiin pystyy kolmasti: SRAL:n kevätpäivillä Kuusankoskella, kesäleirillä Himoksella ja syyspäivillä Hämeenlinnassa. Tuotot olivat hyvä apu laitehakinnoissa.
OH3AB oli äänessä SAC:n CW-osassa 20m bandilla, tuloksena noin 60 c0 QSOa ja CQWW:ssä 15m:llä lähinnä maita bongaamassa. QSOja 250 ja maita runsaat 100. Operaattorina oli Matti -3MMF.
OH3AB osallistui VHF "tiistaitestiin" (joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina) kolme kertaan. Syys- ja lokakuussa workittiin 68-metrisestä Annulan tornista, 220 m meren- pinnan yläpuolella. Marraskuussa testi workittiin kerholta. Sijaluvut eivät pyörrytä, mutta oltiinpa mukana...

Kerhon tiedotus on pelannut -3BN:n toimittamin kerhotiedotuksin. Pyrkimyksenä on ollut levittää "kololla" harvemminkin piipahtaville tietoa kerhon toiminnoista.
DX-rintamalla on ollut sen verran vipinää, että kerhon maatilasto (tnx Matille -3MMF) osoitti 271 DXCC-maata. Sillä päästiin jo SRAL:n kerhotilaston 9. sijalle.
SRAL:n kerhotoimintakilpailuun osallistuttiin seuraavasti: kerhoillat 46, esitelmäillat 2, tutustumiskäynnit 4x, leiriosallistumiset 3x, kilpailut 3x ja radiosuunnistus 4x.

1999:
Jäseniä 30.
Keskiviikkoisin mukavasti jäsenistöä paikalla.
RTTY, PSK31 ja SSTV tuli mahdolliseksi tietokoneen ohjelmistoilla ja välikaapelilla HF- radioon. WARC-bandeille kova halu, mutta antenni vielä puuttuu.
12.-14.3.99 kerhon väkeä SRAL:n talvipäivillä Vantaan Tikkurilassa.
22.5.99 esiteltiin radioamatööritoimintaa näyttelyasemalla "Hämeen Loiskis"-tapahtu- massa teltassa vierasvenelaitureiden tuntumassa.
Heinäkuussa oltiin SRAL:n kesäleirillä Himoksella, ja kuun lopulla pidettiin oma "Lake Shore Meeting" Kalvolan Kokkijärven rannassa.
Radiosuunnistuksen SM-kisat pidettiin kerhon järjestämänä Korkeakankaan maas-tossa, missä yhteydessä myös OH2OOO oli ensi kerran äänessä.
SRAL:n syyspäivät pidettiin Waltikassa. Kerhon jäsenet huolehtivat paikallisista käytännön järjestelyistä. Kävijöitä oli noin 250. Bulletiini luettiin kerholta tunnuksella OH2OOO. Kirpputori järjestettiin kolme kertaa, talvipäivillä, kesäleirillä ja syyspäivillä. Jormalla OH3MEO:lla oli merkittävä osuus "kirppujen" hankinnassa. OH3VB tehtaili myös muutamia 145 MHz tehonjakajia kirpputorimyyntiin ja kaikki meni kaupaksi.
Heinäkuussa ajettiin SRAL:n pohjoismainen VHF/UHF/SHF-kilpailu Annulan tornista. VHF-kuukausitesteihin osallistuttiin muutaman kerran.
Kerhoinfoa on OH3BN toimittanut jäsenille. OH3KUN toimitti kerhon tiedoksi internet- sivuille.

2000:
OH2OOO-tunnuksella workittiin sekä HF- että VHF-bandeilla. QSOja nelisentuhatta. Jäsenmäärä vuoden lopussa 31.
Tammikuun lopulla vaihdettiin HF-vertikaali R7 vanhan GP:n tilalle. Uusi 80m dipoli asennettiin elokuussa. Työkaluja ja tarvikkeita hankittiin. -3HVR ja -3HTI modifioivat vanhasta SRP25:stä FM-radion. Kerhon pakettiradio on ollut aktiivisesti käytössä.
Kerholle on hankittu myös tietokone, joka jaksaa vääntää nykyaikaisia ohjelmia. Lähes kaikkina keskiviikkoiltoina kerho oli miehitettynä, oli tietokoneiden kanssa touhuamista, workkimista eri modeilla, moppeja modifioitiin, mukavia turinoitiin, mielenkiintoisia asioita suunniteltiin, kahvia keiteltiin. Lisäksi monina viikonloppuina ja muinakin arki- iltoina on käyty rakenteluhommissa ja tietokonekin on ollut ilahduttavasti hyötykäytössä. Kerhon jäsenet ovat osallistuneet SRAL:n talvipäiville, kesäleirille Messilässä ja SRAL:n syyspäiville Jyväskylässä.
Kirpputorimyyntiä harjoitettiin kaikissa SRAL:n tapahtumissa ja kerholle saatiin muutamia satasia.
Osallistuminen kilpailuihin: Muutamia kertoja VHF-testeissä Ylöjärvellä Digitan tornissa, ei hf-kilpailuja. OH3KOH:n kilpailupisteet on saatu OH2OOO:n hyväksi.
Tiedottaminen: -3BN on toimittanut jäsenille kerhotiedotuksia. Valkeakosken Sanomissa on esiinnytty pikkupuffeilla mainosmielessä. Teemun (-3KUN) tekemät koti-sivut ovat olleet netissä; niille pääsee myös SRAL:n sivuilta ja Valkeakosken kaupungin sivuilta "muut yhdistykset".
Kettujahdista on pidetty pari esittelyä Korkeakankaalla, "kurssitettavina" olivat OH3NYB, OH3HTI ja OH3HVR.

2001:
Kerhotoiminta oli vuonna 2001 melkoisen aktiivista.
Kerhon perustaja Tatu Sivula OH3OV ex-OH5PM kuoli 4.7.2001. Tatun hyvä muisto tulee säilymään yli aikojen.
Jäsenmäärä oli vuoden 2001 lopussa 32.
Vuosikokouksessa 18.2. startattiin kerhon uusien sääntöjen työstäminen; vanhojen sääntöjen vuosikokouskutsua koskeva kohta oli pääasiallisin aihe muutostarpeelle, joskin samalla tarkistetaan muutkin kohdat.
OH2HLY toimi ansiokkaasti paperipostilokeron hoitajana. OH3LP on ylläpitänyt kerhon upeita internet kotisivuja. Kotisivut teki aluksi OH3KUN ja pian sivut siirrettiin Valkeakosken kaupungin serverille jolloin OH3LP ryhtyi ylläpitäjäksi.

KERHOTILAT

Sisällysluetteloon

Tammikuussa oli pientä valaistusremonttia. Saku -3SM asensi lisää valaisimia kattoon ja myös pistorasioita "verstas-osaston" seinälle. Komponenteille ja tarvikkeille hankittiin lokerikkoja. Työkaluja ja tarvikevarastoja täyden-nettiin. Vintiltä purettiin vanhoja romuja, joista käyttökelpoisimmat osat otettiin talteen. Siivoustyötä jäi seuraavallekin vuodelle. Tavoitteena on vähitellen koota huomattava valikoima kaikenlaista komponenttitavaraa lajiteltuna varastoon. Lokerikkoihin kertyneitä tavaroita jäsenistö voi käyttää omiin projekteihinsa, maksu omantunnon mukaan kassaan. OH3BN toi "suolakaivoksensa" romunhävitystalkoista lisää kirpputoriroinaa kerholle.

Toimivien laitteiden määrä lisääntyi kerholla vuonna 2001 jäsenistön toimesta tuntuvasti. A4-kokoa tulostavan laserprintterin lisävärin kanssa kerholle toi Mikko OH3HTU. Jorma OH3MEO lahjoitti kerholle pikkuvikaisen radiomodeemin PK-232. OH3HTI ja OH3KUN korjasivat sen toimivaan kuntoon. OH3SM Saku toi kerholle myöskin pikkuvikaisen radiomittapaikan (Rohde & Schwarz SMFS) manuaaleineen ja myös korjasi laitteen toimintakuntoon. Nyt vastaanottimien ja lähettimien mittausasiat ovat aivan toisella tasolla kuin koskaan. OH3KUN on antanut pitkäaikaisesti lainaksi postilaatikkokäyttöön radiomodeemi PK-96:n. Vanha kunnon AVO-8 yleismittari, oikea kunnon RMS mittalaite kuuluu kerhon "saamisiin" tänä vuonna. OH3MEOn lahjoittama stereolaitteisto odottaa henkiin herättämistään.

Pitkänäperjantaina käynnistettiin pakettiradiopostilaatikko OH3RDB, sama tunnus kuin muutama vuosi sitten. Siinä on kaksi porttia ulkomaailmaan, 144.825 MHz nopeudella 1200 bd ja 432.725 MHz nopeudella 9600 bd. Kumpaakin voi käyttää ns. käyttäjäliittymänä. Gateway taajuudelta toiselle on käytössä. Postilaatikolla on ollut yksi kerhosta riippumaton ongelma, eteläisen Suomen runkoverkon katkos, joka estää sanomien kulun "isoon maailmaan" ja takaisin myös Hämeenlinnassa.

Internet-yhteyden saaminen kerhon tietokoneeseen oli yksi vuoden merkittävimmistä asioista. Se alkoi toimia 23.4.2001 kaapelinvetotalkoiden jälkeen. Kaapeli vedettiin kerhotiloista musiikkikirjaston lainaustiskin vieressä olevaan HUB kaappiin. Pituutta sille tuli noin 50 metriä. Asetukset teki OH3HTI. Internet on ollut ahkerassa käytössä tietojen hankintaan, kerhon internet-sivujen ylläpitoon ym. Sähköpostin kautta on hoidettu runsaasti asioita SRAL:n toimiston kanssa. Internet mahdollisti sähköpostin käytön kaikille jäsenille kerholta. Se on myös merkittävästi lisännyt kerholla kävijöiden määrää. Kerho on suuressa kiitollisuudenvelassa kaupungin tietohallintopäällikölle!

Kerhoiltojen osalta tiedossa ei ole yhtään "tyhjää" kerhoiltaa, jopa juhlapäivien seassa on paikalla oltu. QSOja on pidetty kerholta melko vähän, vaikka laitteet ovatkin olleet kuuntelulla kaikkina kerhoiltoina. 80 metrin osalta ongelma on talon murtohälyttimen saama häiriö 3,5 MHz signaaleistamme. Häiriön poistoprojekti on vielä kesken.

SRAL:n Talvipäivillä, kesäleirillä ja Syyspäivillä kerho on ollut perinteisesti hyvin edustettuna. Talvi- ja Syyspäivillä oli kerhon kirpputoritiski avoinna.
Kesäkuussa kerho järjesti radiosuunnistuksen ("ketunjahdin") Suomenmestaruus ja Viro- Suomi-maaottelu kilpailut Kylmäkoskella Saajanmajalla. Osallistujamäärät olivat melko suuret ja muuten tapahtumiin osallistuvien määrä suorastaan massiivinen. Kerhomme oli hyvin näkyvillä, myös Virossa. Kerhon jäsenten YL/XYL:t saivat erityispalautteet upeasta muonituksesta, saunamajuri OH3MFT otti omat pisteensä kisan saunatoiminnasta.
Syyskuussa 9.9. käytiin Lahden radiomuseossa 8 hengen voimalla. Samalla reissulla OH3TY esitteli meille Lahden radiokerhon OH3AD tiloja ja toimintaa Radiomäellä.
VHF-Kilpailuissa kerhoasema oli äänessä pariin otteeseen. Joulukisassa OH2OOO oli äänessä OH3BN:n toimesta kumpanakin kilpailupäivänä. Kerhon jäsenet osallistuivat omilta asemiltaan eri kilpailuihin.
Kurssitoiminta: Syyskuussa aloitettiin CW-kurssin kokeilu 2m bandilla. Kurssiin osallistuivat OH3HVR ja OH3HPV. Tavoitteena oli saada heidät vuoden 2002 puolella ainakin CW1 tutkintoon. Kurssi aloitettiin 3.9.2001 ja sitten oltiinkin lähes joka ilta klo 20.00 SA bandilla CW-kurssipuuhissa. Yllättävästi CW-tutkintovaatimukset muuttuivat vuodenvaihteessa helpommiksi, 25 mki/min. Kurssiamme mainostettiin Radioamatööri- lehdessä ja TXT TV sivuilla. Kurssin "meklarina" toimi OH3BN ja CW- opetusohjelmana MORSE200. Taajuus oli 144.401 MHz ja mode SSB/CW.
Radiosuunnistuksesta pidettiin muutamia käytännön pikakursseja RAS-kisojen yhteydessä.

TIEDOTUS

Sisällysluetteloon

OH3BN on toimittanut kerhotiedotteen 5 kertaa vuoden 2001 aikana.
Nämä tiedotteet löytyvät myös kerhon internet-sivuilta.
Kerhoposti on levitetty pääasiassa sähköpostilla, joka on paras keino tähän tarkoitukseen. Vain muutama paperiversio on tehty. Kerhon pakettiradio BBS:ssä on joskus pikkuasioita kerhopuuhista, ja sinne ladataan SRAL:n bulletiini erikseen jos runkoverkko on epäkunnossa. Pakettiradio BBS OH3RDB sisältää myös kiinteästi tietoa, esim. tietokoneen porttien liitännät yms. ovat sieltä katsottavissa. Sinne saavat käyttäjät ladata lisää tiedostoja radion välityksellä ilman erityisiä salasanoja. Tiedot ovat DOS hakemistossa ja sinne pääsee komennolla "D" ja käyttöohjeita tulee komennolla "H" tai "?".

2002:
"Melkoinen" aktiviteetti jatkui 2002 vuosikertomuksen mukaan.
Sääntöjen muutosprosessi saatiin loppuun sikäli, että asianomaisten kokousten jälkeen uusitut säännöt lähetettiin patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. Prosessi siellä ottaa vielä oman aikansa.
Jäsenmäärä oli 32.
Vintin siivoustöitä jatkettiin, ja sitä tuntuu riittävän. Käyttökelpoisimmat osat otettiin talteen komponenttivarastoon, jota jäsenet puolestaan voivat hyödyntää kartuttaen kerhon kassaa omantunnon mukaan. OH3BN toi lisää kirpputoritavaraa suolakaivoksensa romunhävitystalkoista.

Kerhon laitteisto lisääntyi ja kehittyi tuntuvasti jäsenistön toimesta. Digimodeilla työskentelyä varten kerholle hommattiin toinen Pentium PC, johon rakennettiin kytkentä äänikortista HF-rigiin sekä tarvittavia ohjelmia. 2m vertikaalidipoliantenni laitettiin ylös lähiyhteyksiä ajatellen. OH3KUN:n kerholle lainaama radiomodeemi PK-96 on edelleen postilaatikkokäytössä. Sillä hoidetaan nopea pakettiyhteys (9600 bd) Hämeenlinnaan.
Kerhoiltoja pidettiin entiseen malliin, tuskin yhtään "tyhjää" keskiviikkoiltaa koko vuonna. Monenlaista puuhaa on riittänyt kerhon laitteiston kehittyessä ja kehittämisessä.
SRAL:n Talvi- ja Syyspäivillä kuten myös kesäleirillä kerhon edustus on ollut perinteisen vahva. 24.3. käytiin tutustumassa Hämeenlinnan Radioamatöörit ry/OH3AA kerhoasemaan sekä Riihimäen Viestimuseoon varuskunta-alueella. 15. toukokuuta oli teemapäivä digimodeista. Mikko OH3HTU piti aiheesta ansiokkaan esitelmän.
Mikko -3HTU hankki kerholle lisenssin VQLog ohjelmaan ja syötti siihen sekä OH3AB että OH2OOO logit ja qsl-kortit. Mahtava homma ja tuloksena hienot tilastot.
Kerhon tiedote on ilmestynyt 4 kertaa -3BN:n toimesta. Tiedote on myös internet-sivuilla, jonne pääsee esim. Valkeakosken kaupungin sivuilta /muut yhdistykset/ tai SRAL:n sivuilta. Pakettiradio toimii totuttuun tapaan.

2003:
Kerhon juhlavuosi 2003 on käynnistynyt hyvällä mallilla. Kerhoillat keskiviikkoisin jatkuvat vilkkaalla osanotolla. Kerhon rakentelutilat ja tarvike-/työkaluarsenaali ovat jäsenistön käytössä myös muina viikonpäivinä. Itse asiassa "verstaan" puolella alkaa ajoittain olla pientä ahtautta. Jäsenistön viime vuosina kokema uudistuminen on tuonut uutta elämää kerholle. Toiminta on painottunut paljolti tietotekniikan hyväksikäyttöön. Perinteinen "workkiminen" (CW ja SSB) on jäänyt vähemmälle, mutta kuluvan murrosvaiheen jälkeen voitaneen odottaa erityisesti "digimodien" (digitaaliset QSO- muodot) suosion kasvamista.

KILPAILUT

Kerho on osallistunut seuraaviin kilpailuihin tunnuksella OH3AB tai OH2OOO:
VHF-testit 1.9.98, 6.10.98, 3.11.98, 5.1.99, 6.4.99, 4.5.99, 4.1.2000 (OH2OOO), 1.2.2000
(OH2OOO),
Kerhokisa 27.2.2000 (OH2OOO)
VHF-testi 7.3.2000 (OH2OOO)
Joulukilpailu 2001, 25.-26.12.2001 (OH2OOO)
VHF-testit 6.6.2000, 1.8.2000, 5.12.2000, 6.2.2000 ja 6.3.2001.

DXCC-tilastot

Sisällysluetteloon

Kerhon käytössä HF-bandeilla ovat tunnukset OH3AB ja OH2OOO. OH2OOO-tunnusta käytettiin lähinnä "Millennium"-vuotena 2000, jolloin sillä työskenneltiin kolmisentuhatta yhteyttä. OH2OOO:ta käytetään myös joissakin kilpailuissa tai mahdollisissa erikoisaktiviteeteissa vuoden 2000 jälkeenkin. DXCC-sääntöjen mukaisesti OH2OOO- tunnuksella pidetyt yhteydet kelpaavat "maatarkoituksiin" yhdessä OH3AB-tunnuksella työskenneltyjen kanssa, kun tunnuksilla on sama haltija ja yhteydet on pidetty Suomen (ei Ahvenanmaa) rajojen sisäpuolelta.
OH3AB/OH2OOO yhdistetty DXCC-tilanne on 282 maata (226 kuitattu), 7668 vasta-asemaa.

OH3AB:n yleinen DXCC-tilanne vuoden 2002 lopussa (vuodesta 1953 lähtien) on 270 työskenneltyä / 213 kuitattua maata, vasta-asemia 5194, joista sähkötyksellä 4181, puheella SSB 299 / FM:llä 299 ja digimodeilla 26. 50 MHz aktiviteettia /laitteita ei vielä ole ollut. Samoin 10 MHz/30m bandi on jokseenkin koskematon. Muuten kaikki hf-bandit 160-10 m on aktivoitu kuten myös 2m ja 70 cm bandit. 23 cm on toistaiseksi myös koskematon. OH2OOO:n nimissä kerholla on 108 maata, joista 75 kuitattuna, vasta-asemia 2881.
Työskennellyistä maista kerhon tietokoneessa on yksityiskohtainen, bandi/mode-kohtainen tilasto, joka päivittyy työskentelyn myötä.

PEPA / TURVA 2003

Sisällysluetteloon

Suomen Radioamatöörihistorian suurimpaan yksittäiseen tapahtumaan Turva2003 harjoitukseen osallistuttiin kerhon jäsenistön toimesta seuraavasti. Jari –3HVR hoiti Pälkäneen kunta-aseman tunnuksella OJ3HRV. Tiettävästi -3HTI toimi –3HVR:n "takapiruna". Teemu –3KUN ja Mikko –3HTU hoitivat puolestaan Lempäälän kunta- aseman tunnuksella OJ3HTU. Lempäälän Kunta-asemasta julkaistiin etusivun juttu Lempäälän- Vesilahden sanomissa 5/2003.

Kerhon talous vuonna 2003

Sisällysluetteloon

Kerhon talous on juhlavuonna kohtuullisen vakaalla pohjalla. Vuosittaiset tulokset ovat vaihdelleet hieman hankinnoista ja kirpputoriaktiviteeteista riippuen muutaman vanhan satasen tappioista muutaman vanhan "tonnin" ylijäämiin. Kiitos jäsenten erinomaisen omatoimisuuden ja asiantuntemuksen kerhon teknillinen varustelu on saatu aikaiseksi varsin minimaalisin kustannuksin! Valkeakoskenkaupungin "potti" kerhohuoneiston muodossa on kuitenkin kerhon toiminnan kannalta ratkaiseva tekijä, mistä todella lämmin kiitos on osoitettava kaupungin päättäjille!

"Amatööriradioasema suunnitteilla Valkeakoskelle"

Sisällysluetteloon

Valkeakosken Sanomat uutisoi 19.6.1953 yllä olevalla otsikolla seuraavasti:

"Valkeakosken radioamatöörit ry:n perustava kokous pidettiin YPT:n luento-salissa keskiviikkoiltana. Kerho on Suomen Radioamatööriliiton alainen.
Kerhon lähimmäksi toimintasuunnitelmaksi tulivat sähkötyskoulutus, teoreettiset luennot sekä radioamatöörien pätevyystutkinnon suoritus. Myös oma radioasema kuuluu lähiaikoina suunnitelmiin. On toivottavaa, että asia saisi paikkakunnalla lämpimän kannatuksen, sillä onhan amatööriradistien toiminta mielenkiintoisimpia harrastuksia."

Taidatkos sen napakammin sanoa! Mitään "koskilaista" massaliikehdintää ei tosin asian puolesta syntynyt, mutta toimintasuunnitelman jokaisen kohdan toteutumisesta on näyttöä, ja sillä linjalla mennään edelleenkin.


Sivu on tehty 23 maaliskuuta 2005
oh3lp