Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2003


Kokouskutsu

Valkeakosken Radioamatöörit r.y. oh3ab/oh2ooo
sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.2.2004
kerholla, Valtakatu 20, klo 13:00 SA.
Kaffetta ja pullaa tyrkyllä, tervetuloa!!
Kerhon hallitus

Ohessa toimintakertomus.

Yleiskatsaus 2003

Kerhotoimintamme vuonna 2003 oli melkoisen aktiivista. Kaiken keskeltä nousee kuluneena vuonnakin esiin muutamia erityisiä tapahtumia joista jäljempänä lisää.
    Kerhon taloustapahtumat voitaneen mainita sanonnalla "normaali", tilinpäätös näytti lievää tappiota. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin toteuttamaan käytännössä vuosikokouksessa suunnitellut asiat.

Hallintoasioita

Vuosikokous pidettiin 16.2.2003 kerhotiloissa. Vuonna 2003 hallituksen jäseninä ovat toimineet OH3BN (pj), OH3KUN (vpj), OH3HTI (th), OH3HVR, OH3HTU, OH3SM, OH3HLY (varaj.), OH3KO (varaj.).
    Kerhoaseman hoitajana oli OH3BN. Tilintarkastajina OH3MAF ja OH3KOH(varat.). Vuosikokouksessa merkittävin asia oli aloittaa kerhon 50V juhlien järjestelyt, sekä sääntömuutos prosessin loppuun vienti. Vaikka varsinaiseen hallintoon ei liitykään, niin mainittakoon, että paperipostilokeron hoitajana on toiminut ansiokkaasti OH3HLY. Sitten upeita kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt OH3LP.

Uudet kerhon säännöt voimaan

Yhdistysrekisteriin lähetetty sääntöehdokas tuli ensiyrittämällä takaisin korjattavaksi, oli aika runsaasti kaikenlaisia merkintöjä ympäri papereita. Mikko, -3HTU "konsultoi" kerhoiltojen avustamana tarkennukset ja muutokset kuntoon, niissä riitti ihmettelemistä. Säännöt kun ovat sellaisia papereita joista täytyy rivien välitkin saada yksiselitteisiksi. Toisella yrittämällä säännöt tulivat hyväksyttyinä, sääntöleimasimessa oli ollut päivämäärä 27.8.2003 ja seuraavalla viikolla paperit tulivat postista. Noudatamme sitten heti näitä uusia sääntöjä.

Kerhon jäsenistö

Radiokerhomme jäsenmäärä pysyi ennallaan, 32 jäsentä koko vuoden ajan, mutta uusia ehdokkaita kävi tutustumassa kerhoon ja radioamatööriharrastukseen.

Kerhotilat

Vuoden aikana oli pieniä järjestelyjä. Papereita mapitettiin. Purettiin vanhoja romuja vintiltä, joista otettiin käyttökelpoisemmat osat talteen. Tarkoitus on vähitellen koota huomattava valikoima kaikenlaista komponenttitavaraa lajiteltuna varastoon. Lokerikkoihin kertyneitä tavaroita voi jäsenistö käyttää omiin projekteihinsa, maksu omantunnon mukaan kassaan. Loppuvuodesta tuli määräys palotarkastajien taholta, että isovintti pitää tyhjentää, mikä hoitui talkoilla muutamana iltana.

Kerhon laitteisto

Radiokalusto on toiminut kohtuullisesti. HF - radio hieman takkuili kesän kuumina päivinä, minkä jälkeen radion synteesiä hieman viritettiin mittalaitteiden avulla. VHF – radio on ollut kohtuullisessa käytössä lähiyhteyksissä. Kerholla on pitkäaikaisessa lainassa radiomodeemi postilaatikkokäytössä, PK-96. Laitteen on luovuttanut käyttöömme OH3KUN toistaiseksi, jolla hoidetaan nopea pakettiyhteys (9600 b/s) Hämeenlinnaan. Siitä edelleen kiitokset!
    Pakettiradiopostilaatikko OH3RDB:ssä on kaksi porttia ulkomaailmaan, 144.825 MHz nopeudella 1200 baudia, ja 432.725 MHz nopeudella 9600 baudia. Kumpaakin voi käyttää ns. käyttäjäliittymänä, myös välitys taajuudelta toiselle on käytössä. Postilaatikolla on ollut yksi kerhostamme riippumaton ongelma, eteläsuomen runkoverkon katkos Riihimäellä estää pidemmät reititykset.

Internet

Internet on ollut ahkerassa käytössä tietojen hankintaan, myös kerhon internet sivujen ylläpitoon. Sähköpostin kautta on hoidettu runsaasti asioita SRAL:n toimiston kanssa. Internet mahdollisti sähköpostin käytön kaikille jäsenille kerholta. Se on myös merkittävästi lisännyt kerholla kävijöiden määrää. Se on toiminut muuten hyvin, mutta suurin hidastaja oli tukkiintunut PC . Internet yhteydestä iso TNX kaupungin tietohallintopäällikölle!

Kerhoillat

Kerhoillat ovat keskiviikkoisin klo 18:00. Tiedossa ei ole yhtään "tyhjää" kerhoiltaa, jopa juhlapäivien seassa on oltu kerhoilloissa. Vuonna 2003 oli monenlaista puuhaa kerhon laitteistomäärän lisääntyessä. Kyllä se HF radiokin on ollut joka kerran kuuntelulla vaikka QSOja onkin pidetty melko vähän kerhoilloissa. Yksi syy vähäiseen QSOmäärään on murtohälyttimien saama häiriö 3.5 MHz:n lähetteestä klo 21:00 jälkeen. Vastauksia ei ole tullut vaikka ollaan kyselty miten voisimme häiriön poistaa.

Leirit ja 50V juhlatapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten Talvipäivät, Kesäleiri ja Syykokoukseen. Kerhon 50V juhlaa vietettiin Lauantaina 5.7.2003 Kylmäkoskella, uudella komealla Halkosuon Metsästysseuran majalla. Mukana oli runsaslukuisesti jäsenistöä, n. 30 henkilöä mukaan lukien "taustavoimat".
    Mukana oli useita henkilöitä, jotka olivat perustamassa kerhoa 50 vuotta sitten tai muuten mukana OH3AB:n kerhotoiminnassa perustamisen aikoihin, mm. Kirre -3XC, Vuokko -3ND, Topi -2NIK, ... Juhlien juontajana toimi Veikko -3MAF joka johdatteli sujuvasti ohjelmapuolen kulkua. SRAL:n puolelta paikalla oli puheenjohtaja Jari -2BU joka toi puheiden kera kerholle lahjana viirin.
    Tilaisuudessa oli ruokatarjoilu, kahvit ja kakut, eväät eivät loppuneet kesken. Siitä suuri kiitos XYL porukkoille.

Historiiki

OH3MAF kokosi koosteen vuosilta 1992…2003 joka on jatkona aikaisemmin julkaistulle 40V historiikille. Se oli jakelussa 50V juhlissa, ja tullaan ilmeisesti julkaisemaan myös internetissä. Siitä suuri kiitos Veikolle.

Logit ja QSL

OH3HTU huolehti kerholaisten QSL – korttien jakelusta kerhon lokerikkoon. Sekä OH3AB ja OH2OOO kortit ovat arkistoituna puulaatikoihin. Logit OH3AB ja OH2OOO osalta on edelleen syötetty VQLog ohjelman tietokantaan. Siitä suuri kiitos Mikolle.

Radiokilpailut

Kerhoasema oli pari kertaa äänessä kilpailuissakin. VHF testeihin päästiin aika huonosti, kellonajat ovat vähän hankalat kun vasta aamuyöllä pääsee nukkumaan ja aamulla täytyy sitten herätä töihin. Lisäksi muut työasiat menevät valitettavan usein niin, että täytyy jättää VHF testi väliin. Kerholta tai kotoa workkiminen voisi toisinaan muuten onnistuakin, mutta siihen ei ole motivaatiota kun ollaan totuttu korkeiden tornien hyvään QSON kulkemiseen. Kerhon jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan jonkin verran erilaisia kilpailuja.

Tiedotustoiminta

OH3BN on värkkäillyt kerran jonkinlaisen kerhotiedotteen v. 2003. Oma lukunsa on kerhon internet sivut joilta löytyvät myös nämä "kerhoinfot". Internet sivuille pääsee montaa tietä, esim Valkeakosken kaupungin sivuilta /muut yhdistykset/ tai SRAL:n sivuilta.
    Kerhoposti levitetään pääosin sähköpostilla, joka on paras keino tähän tarkoitukseen, siitä tehdään vain muutama paperiversio. Lisäksi on kerhon pakettiradio BBS:ssä joskus jotain pikkuasioita kerhopuuhista ja sinne ladataan SRAL:n bulletiini erikseen jos runkoverkko on epäkunnossa.
    Pakettiradio BBS OH3RDB sisältää myös kiinteästi tietoa, esim. tietokoneen porttien liitännät yms. ovat sieltä katsottavissa. Sinne voi käyttäjät ladata lisää tiedostoja radion välityksellä ilman erityisiä salasanoja.

OH3HTI


Sivu on tehty 23 maaliskuuta 2005
oh3lp