Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2004


Kokouskutsu

Valkeakosken Radioamatöörit r.y. oh3ab/oh2ooo
sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 27.2.2005
kerholla, Valtakatu 20, klo 13:00 SA.
Kaffetta ja pullaa tyrkyllä, tervetuloa!!
Kerhon hallitus

Ohessa toimintakertomus.

Yleiskatsaus 2004

Kerhotoimintamme vuonna 2004 oli erittäin aktiivista. Kaiken keskeltä nousee kuluneena vuonnakin esiin muutamia erityisiä tapahtumia joista jäljempänä lisää.
    Kerhon taloustapahtumat voitaneen mainita sanonnalla "normaali", tilinpäätös näytti reilua voittoa. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin toteuttamaan käytännössä vuosikokouksessa suunnitellut asiat.

Hallintoasioita

Vuosikokous pidettiin 15.2.2004 kerhotiloissa. Vuonna 2004 hallituksen jäseninä ovat toimineet Erkki OH3BN (pj), Teemu OH3KUN (vpj), Mauri OH3HTI (th), Jari OH3HVR, Mikko OH3HTU, Sakari OH3SM (varaj.), Kauko OH3KO (varaj.). Kerhoaseman hoitajana oli Erkki OH3BN. Tilintarkastajina Veikko OH3MAF ja Markku OH3-7956 (varat.).
    Vaikka varsinaiseen hallintoon ei liitykään, niin mainittakoon, että paperipostilokeron hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Sitten upeita kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Kerhon jäsenistö

Radiokerhomme jäsenmäärä kasvoi viidellä, Kaikkiaan kuusi uutta jäsentä Rauno OH3HVS, Manu OH3GNK, Veikko OH3PS, Juha-Pekka OH3GTG, Jukka OH3HYP ja Seppo OH3MOI. Sekä menetimme Einon OH3UJ.

Kerhotilat

Vuoden aikana oli joitain järjestelyjä. Purettiin vanhoja romuja vintiltä, joista otettiin käyttökelpoisemmat osat talteen. Tarkoitus on vähitellen koota huomattava valikoima kaikenlaista komponenttitavaraa lajiteltuna varastoon. Lokerikkoihin kertyneitä tavaroita voi jäsenistö käyttää omiin projekteihinsa, maksu omantunnon mukaan kassaan.

Kerhon laitteisto

Radiokalusto on toiminut kohtuullisesti. HF - radio on ollut usein päällä. VHF – radio on ollut kohtuullisessa käytössä lähiyhteyksissä. Pakettiradioasema OH3RDB tökki kesästä alkaen, Kerhon PK-88 modeemi kärähti pariin otteeseen. Sekä muutokset Hämeenlinnassa estivät viestien kulkemisen eteenpäin.
    Myös 80m Dipoli anteeni kaipasi kesällä huoltoa, sekä 70cm yagista oli hävinnyt yksi elementti. Syksyllä oli kokeilussa Mikon OH3HTU virittelemä SSTV kokeilu 2m VHF radiolla, se toimi muuten hyvin paitsi hitaasta tietokoneesta piti ottaa kaikki ylimääräiset ohjelmat pois.
    Mittalaitteet ovat olleet hyvässä käytössä, kun kerholaiset ovat rakennelleet erilaisia kokeiluja.

Internet

Internet on ollut ahkerassa käytössä tietojen hankintaan, myös kerhon internet sivujen ylläpitoon. Sähköpostin kautta on hoidettu runsaasti asioita. Internet mahdollisti sähköpostin käytön kaikille jäsenille kerholta. Kerhon sähköpostiosoite on muuttunut, kun edellinen tuli maksulliseksi. Nyt uusi osoite on oh3ab@luukku.com. Yhteys on toiminut muuten hyvin, mutta muutoksiakin jouduttiin tekemään ja korvaamaan hidas PC nopeammalla kierrätyskoneella. Internet yhteydestä iso TNX kaupungin tietohallintopäällikölle!

Kerhoillat

Kerhoillat ovat keskiviikkoisin klo 18:00. Tiedossa ei ole yhtään "tyhjää" kerhoiltaa, jopa juhlapäivien seassa on oltu kerhoilloissa.

Leirit ja Tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten Talvipäivät, Kesäleiri ja Syykokoukseen. Sekä osallistuttiin moneen muuhun pienempään tapahtumaan.

Logit ja QSL

Mikko OH3HTU huolehti kerholaisten QSL – korttien jakelusta kerhon lokerikkoon. Sekä OH3AB ja OH2OOO kortit ovat arkistoituna puulaatikoihin. Logit OH3AB ja OH2OOO osalta on edelleen syötetty VQLog ohjelman tietokantaan. Siitä suuri kiitos Mikolle.

Radiokilpailut

Kerhoasema ei ollut muistaakseni kertaakaan äänessä kilpailuissa. Mutta kerhon jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan jonkin verran erilaisia kilpailuja.

Tiedotustoiminta

Erkki OH3BN on värkkäillyt kerhotiedotteen v. 2004. Oma lukunsa on kerhon internet sivut joilta löytyvät myös tämä "kerhoinfo". Internet sivuille pääsee montaa tietä, esim Valkeakosken kaupungin sivuilta /muut yhdistykset/ tai SRAL:n sivuilta. Kerhoposti levitetään pääosin sähköpostilla, joka on paras keino tähän tarkoitukseen, siitä tehdään vain muutama paperiversio.

OH3HTI


Sivu on koodattu 23 maaliskuuta 2005
oh3lp