Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2005


Yleiskatsaus

Kerhotoimintamme oli toimintavuonna 2005 hyvinkin aktiivista. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin toteuttamaan käytännössä vuosikokouksessa suunnitellut asiat, mukaan lukien uudet laitehankinnat.
    Kerhon taloustapahtumat voitaneen mainita sanonnalla muuten normaali, mutta uuden radion hankinnalla oli merkittäviä vaikutuksia kerhon tilinpäätöksen tulokseen.

Hallintoasioita

Vuosikokous pidettiin 27.2.2005 kerhotiloissa. Vuonna 2005 hallituksen jäseninä ovat toimineet Mikko OH3HTU (pj), Erkki OH3BN (vpj), Mauri OH3HTI (th), Jari OH3HVR, Teemu OH3KUN, Veikko OH3PS, Sakari OH3SM (varaj.) ja Kauko OH3KO (varaj.). Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Tilintarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Markku OH3-7956 (vara).
    Vaikka paperipostilokeron hoitaminen ei varsinaiseen hallintoon kuulukaan, niin mainittakoon, että sen hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Kerhon jäsenistö

Radiokerhomme jäsenmäärä kasvoi 5:llä, jossa on mukana kaksi uutta kunniajäsentä. Kaikkiaan kerholla oli vuoden 2005 lopussa 40 jäsentä, joista vapaajäseniä oli kaiken kaikkiaan kuusi.
    Uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin seuraavat ansioituneet henkilöt: Reino Isotalo, Toivo (Topi) Santala (OH2NIK, ex.OH3UI) sekä Kauko Vallius (OH3KO). Reino ja Topi ovat molemmat kerhon perustajajäseniä, jotka tässä vaiheessa haluttiin kutsua kunniajäseniksi. Kauko sen sijaan oli aktiivisena aloitteentekijänä vaikuttamassa mm. kerhon toiminnan uudelleen käynnistämiseen 1980- luvulla. Kauko on edelleen aktiivisesti mukana kerhotoiminnassa.

Kerhotilat

Vuoden aikana oli joitain järjestelyjä. Vanhoja romuja purettiin vintiltä, joista käyttökelpoisemmat osat otettiin talteen. Seinille lisättiin joitakin hyllyjä mm. Radioamatöörilehtiä varten.
    Tarkoitus on vähitellen ja edelleen laajentaa lajiteltua komponenttivalikoimaa, joita jäsenistö voi vapaasti käyttää omiin projekteihinsa. Maksu edellä mainituista omantunnon mukaan kassaan.

Kerhon laitteisto

Vuoden merkittävin kalustotapahtuma oli eittämättä uuden radion hankinta. Kerho hankki marraskuussa hallituksen esityksen pohjalta monipuolisen TS2000 multimoderadion. Mittava 2000 euron hanke rahoitettiin pääosin (n.70%) kerhon tilille vuosien varrella karttuneella varallisuudella. Loppuosa (n.30%) kerättiin jäsenistöltä vapaaehtoisena ”tukimaksuna”, josta lämmin kiitos jäsenistölle.
    Muu varsinainen radiokalusto on kohtuukuntoista ja se on toiminut mukavasti. Vanha Kenwood TS440 oli tosin OH3HTI:n huollossa. VHF– radio on ollut kohtuullisen paljon käytössä 2m:n lähiyhteyksissä. Pakettiradioasema OH3RDB on sen sijaan ollut käytännössä QRT.
    Mittalaitteet ovat olleet hyvässä käytössä, kun kerholaiset ovat viritelleet mm. moppekalustoaan, rakennelleet laitteita ja tehneet erilaisia kokeilukytkentöjä.
    Kerhon laitteet on luetteloitu (inventoitu), luokiteltu ja arvioitu. Inventaariluettelo on saatavana hallituksen jäseniltä. Laitteet on tarkoitus myöhemmin tänä vuonna varustella merkintätarroin.

Internet

Internet on ollut ahkerassa käytössä tietojen hankinnassa sekä työskentelyn apuvälineenä. Käytännössä kaikki kerhon tietokoneet ovat kiinni kerhon lähiverkossa ja sitä kautta Internetissä. Verkon hallinnasta tnx Maurille (OH3HTI) sekä Raunolle (OH3HVS). Kerhon nettiyhteys on toiminut erinomaisesti, josta iso TNX kaupungin tietohallintopäällikölle!
    Sähköpostin kautta on hoidettu runsaasti asioita. Kerhon Internet mahdollisti sähköpostin käytön kaikille jäsenille. Kerhon oma sähköpostiosoite on oh3ab@luukku.com.
    Kari OH3LP teki vuoden aikana merkittäviä muutoksia kerhosivujen sisältöön ja ulkoasuun FB! Pääosa kerhon kotisivuista sijaitsee Valkeakosken kaupungin palvelimella. Edellä mainitussa on tietyt tilarajoitteet, jonka vuoksi osa kotisivujen materiaalista sijaitsee fyysisesti mtv3/luukkupostin palvelimella. Edellä mainittu jakotoiminto on käyttäjille ”läpinäkyvä”.

Kerhoillat

Kerhoillat olivat keskiviikkoisin klo 18:00 -. Tiedossa ei ole taaskaan yhtään ”tyhjää” kerhoiltaa. Jopa juhlapäivien seassa on vanhan tavan mukaan oltu kerhoilloissa. Joitakin tietynlaisia erikoisjärjestelyjä kerhoiltojen suhteen oli. Kesällä pidettiin leppoisa kerhoilta Ekin QTH:lla Urjalassa. OT Veikko (OH3MAF) järkkäsi hippalot kerholaisille mökki QTH:llaan. Marraskuussa vietettiin uuden rikin ”savuiltaa” ja Joulukuussa otettiin maltillisesti glögiä jne.
    Tammikuussa 2006 kerhollamme vieraili kymmenkunta Anna-Tapion koulun radioharrastajaa opettajansa OH3NOBin johdolla. Kyseisen kerhoillan keski-ikä olikin historiallisen alhainen, koska vierailijoiden keski-ikä oli alle 15 vuotta!

Leirit ja Tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja syykokoukseen sekä Tampereella SRAL:in järjestämille kerhojen koulutuspäiville.
    Olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät jne.
    Kerho teki kymmenen jäsenen voimalla vierailun Porin lyhytaaltoasemalle keväällä. Matkakertomus löytyy mm. kerhon internetsivuilta kohdasta toiminta.

Logit ja QSL

Kerhon työskenneltyjen dxcc-maiden luku (totaali) oli jossakin vaiheessa vuotta ”pullahtanut” selvästi 300:n paremmalle puolelle. … Olisiko kilistyksen paikka?! Uusien dxcc- maiden kalastamisessa kerholle, on viimevuosina kunnostautunut eritoten OH3MAF, josta OM Vekelle kiitos ja kumarrus!
    Kerholaisten QSL – korttien jakelu on toiminut erinomaisesti. QSL-kortteja on toimitettu kerholle lähes kuukausittain. Kortteja on saapunut kerholle lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi.
    Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikoihin, siten, että kunkin kutsun kortit on omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLog- ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot on helposti saatavana.

Radiokilpailut

Kerhoasema ei ollut kertaakaan äänessä kilpailuissa. Mutta kerhon jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan jonkin verran erilaisissa kilpailuissa.

Tiedotustoiminta

Erkki OH3BN on värkkäillyt kerhotiedotteita. Oma lukunsa on kerhon internet sivut, joilta löytyvät myös kerhoinfot. Internet sivuille pääsee montaa tietä, esim. Valkeakosken kaupungin sivuilta /muut yhdistykset/ tai SRAL:n kotisivuilta. Kerhoinfot levitetään pääosin sähköpostilla. Nykyisin kerhoinfosta tehdään enää muutama paperiversio.

Valkeakoskella 26.2.2006 / OH3HTI


Sivu on koodattu 27 helmikuuta 2006
oh3lp