Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Toimintasuunnitelma 2006


Yleistä

Kerhon tarkoitusperän mukaisesti, pyritään ylläpitämään ja edistämään radioamatööritoimintaa kaikin tavoin Valkeakoskella ja sen ympäristössä. Kerhon talouden sekä jäsenmäärän kasvun suhteen pyrimme positiiviseen tulokseen.

Kerho

Kerhoillat pidetään perinteisesti keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen. Kehitämme edelleen komponentti- ym. tarvikevalikoimaa kerholla. Pyrimme kehittämään kerhotiloja käytännöllisempään suuntaan, huomioiden kasvanut mittalaitemäärä.
    Uuden radion myötä, kerhoilloissa on tarkoitus lisätä, laajentaa ja monipuolistaa työskentelyaktiivisuutta.

Radiokalusto

Radiokaluston suhteen olemme hyvässä tilanteessa. Ainoa pieni puute mitä radiokalustoon tulee, on uuden radion suomenkielisen ns. pikakäyttöohjeen puuttuminen. Tällainen pikaohje pitääkin tehdä ensitilassa.
    Kerhon antennikalusto kaipaa sekä huoltoa, että muutoksia. Keväällä ja kesällä 2006 onkin tiedossa antennitalkoita runsain mitoin.
    Tarkoitus on tarkastaa ja virittää sekä 80m:n dipoli, että R7- vertikaaliantenni. HF- dipolissa jokin pätkivä liitos kaipaa kunnostamista. Vertikaali R7 kaipaisi perusvirityksen lisäksi harustuksen.
    VHF/UHF-yagit pitää korjata ja huoltaa. Molemmat yagit on tarkoitus asentaa kääntömoottorin hallintaan, jolloin esimerkiksi satelliittityöskentely tulisi mahdolliseksi.
    6m:lle olisi antennitarve. Esimerkiksi 6m:n yagi voitaisiin asentaa samaan moottoriputkeen muiden yagien kanssa.
    Kerhon pakettiradio-node purettaneen lopullisesti vuoden 2006 aikana. Sen tilalle potentiaalisena vaihtoehtona esitettäneen etelään (kaakko-lounas) suunnattua APRS- digipiitteriä. Asiasta on jo alustavasti keskusteltu mm. OH3NE:n APRS- asiantuntijoiden kanssa.

Retket

Katsotaan löytyisikö intoa ja sopivia käyntikohteita. Esimerkiksi käynti Kouvolan putkiradiomuseolla olisi varsin mielenkiintoinen vaihtoehto.
    Riihimäen viestimuseo on sekin uudelleenjärjestelty sitten viime vierailumme jälkeen (v.2002). Sekään ei olisi hullumpi vaihtoehto, varsinkaan jos saisimme radio/tiedustelualaan erikoituneen esittelijän kertomaan meille syvällisempiä yksityiskohtia viestialan värikkäästä historiasta.

SRAL:n tapahtumat

Kaikkiin tuleviin SRAL:n leiri- tms. tapahtumiin yritetään osallistua mahdollisimman runsaslukuisesti, jopa oman kirpputoriosaston kanssa.

Kilpailut

Mahdollisuuksien mukaan, yritämme osallistua HF- VHF- UHF kilpailuihin kerhon tunnuksilla.

Radiosuunnistus

Mahdollisuuksien mukaan osallistumme ainakin OH- maan radiosuunnistuskisoihin, mikäli niitä järjestetään.

Tiedotustoiminta

Pyritään jatkamaan kerhoinfon tekoa. Kerhoinfot on luettavissa kerhon kotisivuilta. Kerhon Internetsivut toimivatkin erinomaisena tiedotuskanavana. Sivuja ylläpidetään tarpeen mukaan kuukausitasolla.
    Toivottavasti sähköposti jäsenillämme yleistyy entisestään. Sähköposti on tehokas ja taloudellinen tiedotuskanava.

Laitehankinnat

Johtuen 2005 merkittävistä kalustohankinnoista, ei vuonna 2006 liene varallisuutta kovin merkittäviin panostuksiin. Kuitenkin esimerkiksi kevyen digitaalisen yleismittarin, termostaattijuottimen sekä suurennuslasipannan hankintoihin olisi selvä tarve.

Osa kerhon huonekaluista kaipaisi uudistamista ja käytännöllistämistä. Selvitetään josko vaikka kirpputoreilta löytyisi tarkoituksemme sopivia, mutta edullisia huonekaluja.

Koulutus

Tarvittaessa voimme avustaa pienien tekniikkapalavereiden avulla RA- harrasteeseen mukaan tulevia. Kerhon jäsenille voisimme jatkaa pitämällä tekniikan teemailtoja. Tällaisia aiheita voisi olla esimerkiksi johdatus satelliittityöskentelyyn, APRS ja mikrokontrollerien (PIC prosessori) ohjelmointi.
    Omia pieniä radiosuunnistusharjoituksia ja uusien suunnistajien kurssituksia yritetään järjestää kesäkaudella. Radiosuunnistuskoulutusta on tiedusteltu kerholtamme mm. Anna-Tapion koulun suunnalta.

Kerhon tunnukset

Kerhon milleniumtunnus OH2OOO lienee aikansa elänyt, eikä sitä enää juuri ole käytetty. Keskustelu ja päätös tunnuksen jatkamisesta kerhon kakkos-tunnuksena noussee esiin kuluvan vuoden aikana. Pakettiradio-noden tunnus OH3RDB lopetettaneen ja vaihdetaan APRSdigipiitteritunnukseen?

Valkeakoskella 26.2.2006


Sivu on koodattu 27 helmikuuta 2006
oh3lp