Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2006


Yleiskatsaus

Kerhotoimintamme oli toimintavuonna 2006 suhteellisen aktiivista. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin vuoden 2006 toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Kerhoilta aktiivisuudessa kuten myös kävijämäärissä oli aistittavissa hienoista nousua.
    Kerhon taloudellinen tila on vuosikertomuksen kirjoittamishetkellä maaliskuussa 2007 poikkeuksellisen hyvä. Erinomainen tulos selittyy kerhon laitehankintojen jälkeen toteutetuista huutokaupoista ja niistä saaduista jälleenmyyntivoitoista. Kerho osti vuoden 2006 lopulla edesmenneen OH3VB:n radioasemajäämistön, joista sittemmin valtaosa huutokaupattiin kerhon jäsenistölle.

Hallintoasioita

Vuosikokous 2006 pidettiin 22.2 kerhotiloissa. Vuonna 2006 hallituksen jäseninä ovat toimineet Mikko OH3HTU (pj), Erkki OH3BN (vpj), Mauri OH3HTI (th), Jari OH3HVR, Rauno OH3HVS ja Pentti OH3GQM sekä varajäseninä Manu OH3GNK ja Risto OH3HHO. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Tilintarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Markku OH3-7956 (vara).
    Vaikka paperipostilokeron hoitaminen ei varsinaiseen hallintoon kuulukaan, niin mainittakoon, että sen hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Kerhon jäsenistö

Radiokerhoomme tuli kaksi uutta jäsentä Timo Tuori OH3GBZ sekä Tapio Niemelä OH3GWV. Tervetuloa porukkaan. Kerhon uudeksi kunniajäseniksi kutsuttiin Veikko Halme OH2RD. Veikko tunnetaan hyvätahtoisena hamspiritin esikuvana ja kerhomme entisenä aktiivina. Yhden suuren menetyksen kerho kohtasi, kun kerhon pitkäaikainen jäsen Eki OH3VB päätti maallisen taivalluksensa elokuun 14.sta. Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa reilut 40.

Kerhotilat

Kerhotilat ovat kuluvankin vuonna toimineet hyvin. Ns. infran suhteen ei ole ollut valittamista. Lämpöä on piisannut ja tökkelistä virtaa ja dataa. Vettäkin on riittänyt niin klosettiin kuin kahviveteenkin. Kerhon huonekalustuksen toimivuuden suhteen sen sijaan on joskus jäänyt toivomisen varaa.

Kerhon laitteisto

Varsinainen radiokalusto on tarkoituksenmukaista, hyväkuntoista ja se on toiminut pääosin moitteetta. Pääkalusto eli Kenwood TS-2000 on käytännössä ollut aina kerhoilloissa säestämässä. Myös VHF– radio on ollut kohtuullisen paljon käytössä 2m:n lähiyhteyksissä. Pakettiradioasema OH3RDB sen sijaan on ollut käytännössä QRT. Kerhon antennifarmia ehostettiin jonkin verran kesällä, jolloin mm. 70 cm antenni siirrettiin samaan moottoroituun putkeen kuin 2m antenni.
    Mittalaitteet ovat olleet hyvässä käytössä, ja uusia hankintojakin kyettiin tekemään. Uusi hankintoja olivat mm. digitaalinen yleismittari, MFJ:n antennianalysaattori, dip-mittari sekä oskilloskooppi. Tavaralahjoituksena kerho sai mm. uuden termostaattijuottimen (tnx to OH3GQM) sekä Heilin headsetin (tnx to OH3PS).
    Kerhon kaikki laitteet on uudelleen luetteloitu (inventoitu), luokiteltu ja arvioitu. Laitteisiin on myös lisätty kerhon ”omistustarrat”. Laitteiden lainausta varten on kerholla keltamusta vihko, johon toivotaan merkinnät lainauksista.

Internet

Internet on ollut rutiinikäytössä, niin tietojen hankinnassa sekä työskentelyn apuvälineenä. Käytännössä kaikki kerhon tietokoneet ovat kiinni kerhon lähiverkossa ja sitä kautta Internetissä. Verkon hallinnasta tnx Maurille (OH3HTI) sekä Raunolle (OH3HVS). Kerhon nettiyhteys on toiminut erinomaisesti, josta iso TNX kaupungin tietohallintopäällikölle!
    Kerholle avattiin uusi gmail-sähköpostiosoite vanhan oh3ab@luukku.comin rinnalle. Uusi sähköpostiosoite on muotoa oh3annabella@gmail.com ja pääsytunnus sama kuin luukkupostissa. Vuoden 2007 aikana luovuttaneen vanhasta luukkupostista kokonaan.
    Kerhosivujen sisältöön ja ulkoasuun ei tehty suuria muutoksia kuluvan vuoden aikana. Pääosa kerhon kotisivuista sijaitsee edelleen Valkeakosken kaupungin palvelimella, jossa on kuitenkin tietyt tilarajoitteet. Edellä mainitusta syystä osa kotisivujen materiaalista sijaitsi mvt3:n eli ns. luukkupostin kotisivupalvelimella. Vuoden 2006 lopussa Mtv3:n kotisivutila tuli maksulliseksi, josta seurauksena osa kerhon kotisivumateriaalista siirrettiin toistaiseksi Elisan palvelimella. Edellä mainittu jakotoiminto on maksuton ja käyttäjille ”läpinäkyvä”.

Kerhoillat

Kerhoillat olivat keskiviikkoisin klo 18:00 -. Tiedossa ei ole taaskaan yhtään ”tyhjää” kerhoiltaa. Jopa juhlapäivien seassa on vanhan tavan mukaan oltu kerhoilloissa. Sähkötyskoulutustakin oli tarjolla jne. Lisäksi kerhoilloissa toimittiin vasta-asemana 80m:n sähkötysrinkuloissa by Risto OH3HHO. Joitakin tietynlaisia erikoisjärjestelyjä kerhoiltojen suhteen oli.
    Mm. huhtikuussa pidettiin kerhoilta Veikon OH3PS:n QTH:lla Tampereen Peltolammilla. Samalla juhlistettiin Veikon 70 v synttäreitä. Joulukuussa kerholla nautiskeltiin vanhan tavan mukaan maltillisesti glögiä. Vuoden 2007 alkupuolella järjestetyt huutokaupat ylittivät odotukset sekä aktiivisuudellaan että tuloksellaan.
    Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvitarjoilu. Kahvitarjoilun rahoitus on pyörinyt ”omillaan” siten, että tarvittava kahvirahoitus on saatu kerättyä mm. komponenttimyynnin kautta kerhon käteiskassaan (=purkki pöydällä), johon kertyvillä rahoilla kahvia ja keksiä on saatu hankituksi. Lisäksi ilahduttavan usein, ollaan kerhoilloissa saata nauttia taustajoukkojen tekemistä lämpimäisistä.

Leirit ja Tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja syykokoukseen sekä olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät. Lisäksi kerho teki kevätretken Kouvolan putkiradiomuseolle. Tarinaa matkasta löytyy mm.1/2006 kerho-tiedotteesta.

Logit ja QSL-kortit

Kerhon työskenneltyjen dxcc-maiden luku (totaali) on taas kasvanut. Uusien dxcc- maiden kalastamisessa on viimevuosina kunnostautunut eritoten OH3MAF, josta OM Vekelle taas suitsuketta ja mirhamia.
    Kerholaisten QSL – korttien jakelu on toiminut erinomaisesti. QSL-kortteja on toimitettu kerholle lähes kuukausittain. Kortteja on saapunut kerholle lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi.
    Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikoihin, siten, että kunkin kutsun kortit on omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLog- ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot on helposti saatavana.

Radiokilpailut

Kerhoasema oli hetkisen äänessä uudenvuoden RTTY-kisassa, mutta operaattori oli muistanut kilpailun ajankohdan väärin. Näin ollen kisasta tuli tynkäkisa, eikä lokia edes toimitettu eteenpäin. Lisäksi kerhon jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan jonkin verran erilaisissa kilpailuissa.

Kerhon milleniumtunnus OH2OOO

Vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa arvioitiin, että kerhon luopuisi kuluvan vuoden aikana ns. millenium- tunnuksestaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kerhon kakkostunnus OH2OOO osoittautui vuoden aikana edelleenkin ja yhä toimivaksi. Mm Jari OH6JAV työskenteli kyseisellä tunnuksella ja todisti, että sillä on yhä ja selvästi vetovoimaa.

Tiedotustoiminta

Kerhotiedote ilmestyi kuluvana vuotena vain kerran ja sen toimitti Pentti OH3GQM. Jatkossa kerhotiedotetta on tarkoitus julkaista kaksi kertaa vuodessa. Toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kerhoinfot levitetään jäsenistölle pääosin sähköpostilla. Nykyisin kerhoinfosta tehdään enää muutama paperiversio, joita on saatavana kerholta. Tämän lisäksi kaikki kerhotiedotteet on tallennettu myös kerhon internet sivuille ja ne löytyvät kohdasta Toiminta-> Kerhoinfot ja vuosikertomukset. Kerhon internet sivujen osoite on: http://yhdistykset.vlk.fi/radioamatoorit/ .
    Pienimuotoisemmat tiedotteet on pääasiassa hoidettu pj:n toimesta sähköpostilla. Näitä pienimuotoisia tiedotteita lähetettiin jäsenistötasolla noin 15 kertaa kuluvan vuoden aikana.

Valkeakoskella 11.3.2007 / OH3HTU


Sivu on koodattu 12 maaliskuuta 2007
oh3lp