Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Toimintasuunnitelma 2007


Yleistä

Kerhon tarkoitusperän mukaisesti, pyritään ylläpitämään ja edistämään radioamatööritoimintaa kaikin tavoin Valkeakoskella ja sen ympäristössä. Kerhon talouden sekä jäsenmäärän kasvun suhteen pyrimme positiiviseen tulokseen.

Kerhotoiminta

Kerhoillat pidetään perinteisesti keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen. Kehitämme edelleen komponentti- ym. tarvikevalikoimaa kerholla. Pyrimme kehittämään kerhotiloja käytännöllisempään suuntaan. Erityisesti kerhotila kaipaa ehostusta siihen suuntaan, että ns. bandityöskentely olisi kerhoiltojen aikana helpommin toteutettavissa. Nykyisellään tilajärjestely on tähän tarkoituksen heikohkosti soveltuva.
    Uuden radiokaluston myötä, kerhoilloissa on tarkoitus lisätä, laajentaa ja monipuolistaa työskentelyaktiivisuutta.

Radiokalusto

Radiokaluston suhteen olemme erinomaisessa tilanteessa. Mitään suurempia laitehankintoja ei tarvinne toimintavuonna 2007 tehdä.
    Kerhon antennikalusto kaipaa sen sijaan huoltoa ja muutoksia. Kerholle hankittu 2m/70 cm vertikaali pitää asentaa paikalleen. Samoin hankittu 80/40m dipoli pitää vaihtaa vanhan tilalle. Niin ikään 6m:lle olisi antennitarvetta. Esimerkiksi 6m:n yagi voitaisiin asentaa samaan moottoriputkeen muiden yagien kanssa. Siis jonkin verran on antennitalkoita tiedossa.
    Kerhon pakettiradio-node purettaneen lopullisesti vuoden 2006 aikana. Sen tilalle potentiaalisena vaihtoehtona esitettäneen etelään (kaakko-lounas) suunnattua APRS- digipiitteriä tai ns. e-gatea.

Retket

Hallituksen jäsenistön piirissä ollaan ideoitu useita vaihtoehtoisia ratkaisuja vuoden 2007 kevätretkikohteeksi.
    Vaihtoehto 1.
Petäjäveden radio-ja puhelinmuseo 26.5.2007. Kyseinen ajankohta allokoituisi sopivasti museolla järjestettävään rompepäivään.
    Vaihtoehto 2.
Tekniikan museo. Helsingin vanhassa kaupungissa sijaitseva tekniikan museo on varsin mielenkiintoinen kohde, jossa vain harvat ovat kuitenkin käyneet. Keväällä 2007 museolla avataan erikoisuutena Suomen Edisonina tunnetun E.M.C Tigerstedin elämästä ja keksinnöistä kertova virtuaalinäyttely.
    Vaihtoehto 3.
Riihimäen viestimuseo on sekin uudelleenjärjestelty sitten viime vierailumme jälkeen (v.2002). Sekään ei olisi hullumpi vaihtoehto, varsinkaan jos saisimme radio/tiedustelu-alaan erikoituneen esittelijän kertomaan meille syvällisempiä yksityiskohtia viestialan värikkäästä historiasta.

SRAL:n tapahtumat

Kaikkiin tuleviin SRAL:n leiri- tms. tapahtumiin yritetään osallistua mahdollisimman runsaslukuisesti.

Kilpailut

Mahdollisuuksien mukaan, osallistumme HF- VHF- UHF kilpailuihin kerhon tunnuksilla.

Radiosuunnistus

Mahdollisuuksien mukaan osallistumme ainakin OH- maan radiosuunnistuskisoihin, mikäli niitä järjestetään.

Tiedotustoiminta

Kerhoinfo pyritään julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa. Myös vanhemmat kerhoinfot on luettavissa kerhon kotisivuilta. Kerhon Internetsivut toimivatkin erinomaisena tiedotus-kanavana. Sivuja ylläpidetään tarpeen mukaan kuukausitasolla.
    Toivottavasti sähköposti jäsenillämme yleistyy entisestään. Sähköposti on tehokas ja taloudellinen tiedotuskanava.

Laite- ja kalustohankinnat

Johtuen vuosien 2005 ja 2006 merkittävistä kalustohankinnoista, ei vuonna 2007 ole tarvetta kovin merkittäviin panostuksiin tässä kohtaa. Kuten jo edellä esitettiin, kerhotiloja voitaisiin kehittää käytännöllisempään suuntaan. Mm. osa kerhon huonekaluista kaipaisi uudistamista ja käytännöllistämistä. Selvitettäväksi jää, josko vaikka kirpputoreilta löytyisi tarkoituksemme sopi-via huonekaluja.

Koulutus

Tarvittaessa voimme avustaa pienien tekniikkapalavereiden avulla RA- harrasteeseen mukaan tulevia. Kerhon jäsenille voisimme jatkaa pitämällä tekniikan teemailtoja. Tällaisia aiheita voisi olla esimerkiksi johdatus satelliittityöskentelyyn, APRS, mikrokontrollerien (PIC prosessori) ohjelmointi tai vaikkapa antenni/syöttökaapeliteorian pohdiskelu.
    Sähkötyskoulutuksen järjestämisestäkin on ollut keskustelua jäsen illoissa, mikäli kiinnostusta on, niin sellaistakin on järjestettävissä. Mainittakoon, että sähkötystutkinnon suorittaminen mm. SRAL:in toimesta on taas mahdollista.

Kerhon tunnukset

Kerhon millenium-tunnus OH2OOO jatkanee edelleenkin aktiivista toimintaansa. Pakettiradionoden tunnus OH3RDB lopetettaneen ja vaihdetaan APRS- digipiitteritunnukseen?

Valkeakoskella 11.3.2007 / OH3HTU


Sivu on koodattu 12 maaliskuuta 2007
oh3lp