Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2007


Yleiskatsaus

Kerhotoimintamme oli toimintavuonna 2007 suhteellisen aktiivista. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin vuoden 2007 toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Osa vuoden 2007 tavoitelluista tehtävistä siirtyy kuitenkin vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan. Kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut viimevuosien tapaan varsin hyvänä. Kerhon taloudellinen tila sekä yleiset toimintaedellytykset ovat vuosikertomuksen kirjoittamishetkellä maaliskuussa 2008 niin ikään varsin hyvät.

Hallintoasioita

Vuosikokous 2007 pidettiin kerhotiloissa 11.3. Toimintavuonna 2007 hallituksen jäseninä ovat toimineet Mikko OH3HTU (pj), Erkki OH3BN (vpj), Mauri OH3HTI (th), Teemu OH3KUN, Rauno OH3HVS ja Pentti OH3GQM sekä varajäseninä Manu OH3GNK ja Risto OH3HHO. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Tilintarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Markku OH3-7956 (varalla).
    Vaikka paperipostilokeron hoitaminen ei varsinaiseen hallintoon kuulukaan, niin mainittakoon, että sen hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Kerhon internetsivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa reilut 40 jäsentä. Kerhoomme saatiin yksi uusi jäsen Lempääläläinen Alpo Laakso OH3MFP. Alpo on OT-luokan kaveri ja on jo vuosia vaikuttanut mm. Tampereen radioamatöörikerholla OH3NE. Tervetuloa porukkaan Alpo. Jukka-Pekka OH3GTG on ilmoittanut 9.11.2007 sähköpostilla eroavansa kerhosta.

Kerhotilat

Kerhotila on kuluvankin vuonna toiminut erinomaisesti. Ns. infran suhteen ei ole ollut valittamista. Lämpöä on mm. uusien ikkunoiden ansioista piisannut ja pistorasioista on saatu sekä sähköä että dataa. Kerhotiloja järjesteltiin kesällä 2007 mm. radiotyöskentelyä suosivammaksi.
    Kerhon laitteisto, varsinainen radiokalusto on ollut käyttöön hyvin soveltuvaa ja se on toiminutkin pääosin moitteetta. Näin ollen ei uutta radiokalustoa hankittu toimintavuonna 2007 juuri lainkaan. Pääkalusto Kenwood TS-2000 on ollut käytännössä aina kerhoilloissa säestämässä. Myös VHF– radio on ollut kohtuullisen paljon käytössä 2m:n lähiyhteyksissä. Kerhon mittalaitteet ovat nekin olleet ihan hyvässä käytössä. Kerhon tietokoneet sitä vastoin ovat suorituskyvyssä jääneet nykyvaatimusten jalkoihin. Samoin kerhotilojen huonekalustuksen toimivuuden suhteen on joskus jäänyt toivomisen varaa.
    Kerhon laitteisto on luetteloitu (inventoitu), jossa se on luokiteltu, merkitty ja arvioitu. Luettelo on saatavana mm. hallituksen puheenjohtajalta. Laitteiden lainausta varten on kerholla olemassa keltamusta vihko, johon toivotaan merkinnät kalustolainauksista.

Internet

Internet on ollut jatkuvassa rutiinikäytössä sekä tietojen hankinnassa että työskentelyn apuvälineenä. Käytännössä kaikki kerhon tietokoneet ovat kiinni kerhon lähiverkossa ja sitä kautta internetissä. Verkon hallinnasta tnx Maurille (OH3HTI) sekä Raunolle (OH3HVS). Kerhon nettiyhteys on toiminut erinomaisesti, josta iso TNX kaupungin tietohallintopäällikölle!
    Kerhon www-sivujen sisältöön ja ulkoasuun ei tehty suuria muutoksia kuluvan vuoden aikana. Pääosa kotisivuista sijaitsee edelleen Valkeakosken kaupungin palvelimella, josta on sekä etuja että mm. levytilarajoitteita. Osa materiaalista on verkkolevyn tilanpuutteen vuoksi jouduttu siirtämään toistaiseksi Elisan palvelimelle. Edellä mainittu toiminto on ollut maksuton ja käyttäjille "läpinäkyvä".
    Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella@gmail.com ja sinne pääsytunnukset on saatavana hallituksen jäseniltä.

Kerhoillat

Kerhoillat pidettiin keskiviikkoisin klo 18:00 -. Tiedossa ei ole tyhjiä kerhoiltoja ja jopa juhlapäivien seassa on vanhan tavan mukaan oltu kerhoilloissa. Joulukuussa 2007 kerholla nautiskeltiin perinteisesti, mutta maltillisesti glögiä.
    Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvi- ja teetarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt niin sanotusti omillaan. Tarvittava kahvikassarahoitus on saatu kerättyä mm. komponenttimyynnin kautta kerhon käteiskassaan (=purkki pöydällä). Purkkiin kertyvillä rahoilla on saatu hankituksia sekä kahvia että keksejä. Ilahduttavan usein, ollaan kerhoilloissa myös saatu nauttia taustajoukkojen tekemistä lämpimäisistä.

Leirit ja Tapahtumat

Kerhon jäsenistö osallistui kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin, kuten kesäleirille ja syykokoukseen. Lisäksi jäsenistöä oli mukana monessa muussakin radioharrastusta liippaavissa tapahtumissa, joista mainittakoon erilaiset rompepäivät. Perinteiseksi muodostunut kerhon kevätretki suuntautui toimintavuonna Helsinkiin Tekniikan museoon. Matkan varrella poikettiin lisäksi Oitissa käytettyjen elektroniikkamittalaitteiden myymälässä. Tarinaa itse retkestä löytyy mm. 1/2007 kerhotiedotteesta.

Logit ja QSL-kortit

Kerhon työskenneltyjen dxcc-maiden määrä on taas kasvanut muutamalla dxcc-maalla. Uusien dxcc- maiden kalastamisessa on viimevuosina kunnostautunut eritoten OH3MAF, josta OT Vekelle taas suitsuketta ja mirhamia. Kerholaisten QSL – korttien jakelu on toiminut moitteetta. QSL-korteja on saatu kerholle muutaman kuukauden välein ja niitä on saapunut kerholle (tnx Risto OH3HHO) lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi.
    Kerhon QSL-kortit ovat arkistoituna kerholla puisissa radiolaatikoissa siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO- kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG- ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot ovat helposti saatavana.

Radiokilpailut

Radiokilpailujen suhteen pidettiin toimintavuonna 2007 suhteellisen matalaa profiilia. Jonkin verran kerhon jäsenet työskentelivät lähinnä omilla tunnuksillaan erilaisissa kilpailuissa.

Millenium-tunnus OH2OOO

Kerhon kakkostunnus OH2OOO osoittautui edelleenkin toimivaksi. Mm Jari OH6JAV työskenteli kyseistä tunnusta käyttäen vuoden aikana muutamia kertoja ja todisti kutsun olevan edelleen sekä elin- että vetovoimainen.

Tiedotustoiminta

Kerhotiedote ilmestyi kuluvana vuotena yhden kerran ja sen toimitti Pentti OH3GQM. Tavoitteena on että kerhotiedote julkaistaisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa siten, että yksi tiedote ilmestyisi keväällä vuosikokouksen jälkeen ja toinen myöhemmin syksyllä.
    Kerhoinfot on levitetty jäsenistölle pääosin sähköpostilla ja ne ovat luettavissa ja ladattavissa kerhon internet- sivuilta kohdasta Toiminta-> Kerhoinfot ja vuosikertomukset. Nykyisin kerhoinfojen paperiversiojakelusta on luovuttu kokonaan.
    Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta on nähtävillä kerhon internetsivuilta, joiden osoite on: http://yhdistykset.vlk.fi/radioamatoorit/. Pienimuotoisemmat tiedotteet on pääasiassa hoidettu pj:n toimesta sähköpostilla. Näitä pienimuotoisia tiedotteita lähetettiin jäsenistötasolla noin 10 kertaa kuluvan vuoden aikana.

Valkeakoskella 3.3.2008 / OH3HTU


Sivu on koodattu 22 maaliskuuta 2008
oh3lp