Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Toimintasuunnitelma 2008


Yleistä

Kerhon tarkoitusperän mukaisesti, pyritään kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään radioamatööritoimintaa sekä Valkeakoskella että sen ympäristökunnissa. Kerhon talouden sekä jäsenmäärän kasvun suhteen pyrimme positiiviseen tulokseen.

Kerhotoiminta

Kerhoillat pidetään perinteisesti keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen. Kehitämme ja laajennamme edelleen kerholla olevaa komponentti- ym. tarvikevalikoimaa. Pyrimme kehittämään kerhotiloja yhä käytännöllisempään sekä kokonaistoimintaa aktivoivaan suuntaan. Nykyisen radiokaluston myötä, mm. kerhoilloissa on mahdollisuus lisätä, laajentaa ja monipuolistaa työskentelyaktiivisuutta.

Radiokalusto

Radiokaluston suhteen kerho on erinomaisessa tilanteessa. Mitään suurempia laitehankintoja ei niiden suhteen tarvinne tehdä toimintavuonna 2008. Vaikkakin eräänä kerhotoimintaa aktivoivana projektina tullaan harkitsemaan mm. JUMA radiorakennussarjan hankkimista kerholle. Kerhon antennikalusto kaipaa sekä perushuoltoa että muutoksia. Kerholle vuonna 2007 hankittu 2m/70cm vertikaali pitää asentaa paikalleen. Samoin hankittu 80/40m dipoli odottaa pääsyä vanhan 80m:n dipolin tilalle. Niin ikään 6m:lle olisi antennitarvetta. Esimerkiksi 6m:n yagi voitaisiin asentaa samaan moottoriputkeen muiden yagien kanssa. Siis jonkin verran on antennitalkoita tiedossa. Myös APRS-digipiitterin (+igate) käyttöönottoa harkitaan.

Retket

Kerhon hallituksen piirissä ollaan ideoitu joitakin vaihtoehtoisia ratkaisuja vuoden 2008 kevätretkikohteeksi. Seuraavassa on esitetty pari vaihtoehtoista ajatusta.
    Vaihtoehto 1.
Petäjäveden radio-ja puhelinmuseo 24.5.2008. Kyseinen ajankohta allokoituisi sopivasti museolla järjestettävään rompepäivään.
    Vaihtoehto 2.
Riihimäen viestimuseo on sekin uudelleenjärjestelty sitten viime vierailumme jälkeen (v.2002). Tuokaan ei olisi hullumpi vaihtoehto, varsinkaan jos saisimme radio/tiedustelu- alaan erikoituneen esittelijän kertomaan meille syvällisempiä yksityiskohtia viestialan värikkäästä historiasta.

SRAL:n tapahtumat

Yritetään osallistua mahdollisimman runsaslukuisesti kaikkiin tuleviin, ainakin SRAL:n järjestämiin leiri- jne. tapahtumiin

Kilpailut

Mahdollisuuksien mukaan, pyrimme osallistumaan mm. HF- VHF- UHF kilpailuihin kerhon tunnuksilla.

Turva 2008 kriisiviestintäharjoitus

6.9.2008 järjestetään valtakunnallinen radioamatöörien kriisiviestintäharjoitus Turva 2008. Osa kerhon jäsenistä tulee suurella todennäköisyydellä osallistumaan kyseiseen harjoitukseen.

Radiosuunnistus

Mahdollisuuksien mukaan osallistumme ainakin OH- maan radiosuunnistuskisoihin, mikäli niitä järjestetään.

Tiedotustoiminta

Kerhon Internetsivut toimivat edelleenkin perustiedotuskanavana. Sivuja ylläpidetään tarpeen mukaan - kuukausitasolla. Kerhosivuja voitaisiin edelleen kehittää ns. wiki verkkosivutyyppiseksi? Varsinaiset kerhoinfojulkaisut pyritään julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa. Pienimuotoisia sähköpostitiedotteita lähetetään jäsenistölle edelleenkin aina tarpeen mukaan. Paperitiedotteita ei enää toimiteta.
    Kerhon internet-palvelimeen liittyy omat rajoitteensa. Vuoden 2008 alkupuoliskolla kerhon internet-sivuille pitää saada hankituksi lisälevytilaa ainakin Elisan palvelimelle sijoitettujen dokumenttien osalta. Elisan levynkäyttöoikeus päättyy heinäkuussa 2008.

Muut laite- ja kalustohankinnat

Kuten edellä esitettiin, niin kerhon radiokalusto on hyvässä kunnossa. Näin ollen vuonna 2008 ei ole näillä näkymin tarvetta kovin merkittäviin panostuksiin tässä kohtaa. Kerhon tietokoneita olisi kuitenkin syytä päivittää/vaihtaa suorituskykyisemmiksi. Päivitystä kaipaisi myös osa kerhon huonekaluista. Selvitettäväksi jää, josko vaikka kirpputoreilta löytyisi tarkoituksemme sopivia huonekaluja.

Koulutus

Tarvittaessa voimme avustaa pienien tekniikkapalavereiden avulla RA- harrasteeseen mukaan tulevia. Kerhon jäsenille voisimme jatkaa tekniikan teemailtojen järjestämisiä. Aiheita voisivat olla esimerkiksi johdatus satelliittityöskentelyyn, APRS, mikrokontrollerien (PIC prosessori) ohjelmointi tai vaikkapa antenni/syöttökaapeliteorian lisäpohdiskelu. Sähkötyskoulutuksen järjestämisestäkin on ollut keskustelua kerhoilloissa, mikäli kiinnostusta on niin sitäkin on järjestettävissä. Mainittakoon, että sähkötystutkinnon suorittaminen SRAL:in toimesta on edelleenkin mahdollista.

Kerhon tunnukset

Kerhon millenium-tunnus OH2OOO jatkanee edelleenkin aktiivista toimintaansa. Pakettiradionoden tunnus OH3RDB lopetetaan tai sen muuttamista APRS-digipiitteritunnukseksi harkitaan.

Valkeakoskella 3.3.2008 / OH3HTU


Sivu on koodattu 22 maaliskuuta 2008
oh3lp