Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2008


Yleiskatsaus

Toimintavuonna 2008 kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut viimevuosien tapaan varsin hyvänä. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin vuoden 2008 toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Osa vuoden 2008 tavoitelluista tehtävistä siirtyi tai jää harkittavaksi vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan. Kerhon taloudellinen tila vuosikertomuksen kirjoittamishetkellä maaliskuussa 2008 on niin ikään varsin hyvä.

Hallintoasioita

Vuosikokous 2008 pidettiin kerhotiloissa 16.3. Toimintavuonna 2008 hallituksen jäseninä ovat toimineet Rauno OH3HVS (pj), Erkki OH3BN (vpj.), Mauri OH3HTI (th.), Mikko OH3HTU, Teemu OH3KUN ja Pentti OH3GQM sekä varajäseninä Manu OH3GNK ja Kari OH3LP. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Tilintarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Risto OH3HHO (varalla). Vaikka paperipostilokeron hoitaminen ei varsinaiseen hallintoon kuulukaan, niin mainittakoon, että sen hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa reilut 40 jäsentä. Kuluneen vuoden aikana ei tullut uusia jäseniä ja OH3DU vaiensi avainmensa.

Kerhotilat

Kerhotila on kuluvankin vuonna toiminut erinomaisesti. Ns. infran suhteen ei ole ollut valittamista. Lämpöä on piisannut, pistorasioista on saatu sekä sähköä että dataa jne.
    Kerhon laitteisto, varsinainen radiokalusto on ollut käyttöön hyvin soveltuvaa ja se on toiminutkin pääosin moitteetta. Näin ollen ei uutta radiokalustoa hankittu toimintavuonna 2008 lainkaan. Pääkalusto Kenwood TS-2000 on ollut käytännössä aina kerhoilloissa säestämässä. Myös VHF– radio on ollut kohtuullisen paljon käytössä 2m:n lähiyhteyksissä. Mittalaitteet ovat nekin olleet ihan hyvässä käytössä. Kerhon tietokoneet sitä vastoin ovat suorituskyvyssä jääneet nykyvaatimusten jalkoihin. Samoin kerhotilojen huonekalustuksen toimivuuden suhteen on joskus jäänyt toivomisen varaa.
    Nokia Oy lahjoitti kerholle analysaattorin, josta kiitos asiaa hoitaneelle Teemulle OH3KUN.
    Kerhon laitteisto on luetteloitu (inventoitu), jossa se on luokiteltu, merkitty ja arvioitu. Luettelo on saatavana mm. hallituksen puheenjohtajalta. Laitteiden lainausta varten on kerholla olemassa keltamusta vihko, johon toivotaan merkinnät kalustolainauksista.

Internet

Kerhon www-sivujen sisältöön ja ulkoasuun ei tehty suuria muutoksia kuluvan vuoden aikana. Pääosa kotisivuista sijaitsee nykyään Karin OH3LP hankkimalla palvelintilalla.
    Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella@gmail.com ja sinne pääsytunnukset ovat saatavana hallituksen jäseniltä.

Kerhoillat

Kerhoillat pidettiin keskiviikkoisin klo 18:00 -.
    Tiedossa ei ole tyhjiä kerhoiltoja ja jopa juhlapäivien seassa on vanhan tavan mukaan oltu kerhoilloissa. Joulukuussa 2008 kerholla nautiskeltiin perinteisesti, mutta maltillisesti glögiä.
    Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvi- ja teetarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt niin sanotusti omillaan. Tarvittava kahvikassarahoitus on saatu kerättyä mm. komponenttimyynnin kautta kerhon käteiskassaan (=purkki pöydällä), jonne kertyvillä rahoilla on sekä kahvia että keksejä saatu hankituksi. Ilahduttavan usein, ollaan kerhoilloissa myös saatu nauttia taustajoukkojen tekemistä lämpimäisistä.

Leirit ja Tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja syykokoukseen sekä olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät.

Logit ja QSL-kortit

Kerhon työskenneltyjen dxcc-maiden määrä on taas kasvanut muutamalla dxcc-maalla. Uusien dxcc- maiden kalastamisessa on viimevuosina kunnostautunut eritoten OH3MAF, josta OT Veikolle taas suuri kunnia. Kerholaisten QSL – korttien jakelu on toiminut moitteetta, lukuun ottamatta yhtä postin mokaa, josta reklamoitiin.
    Kortteja on saatu kerholle muutaman kuukauden välein. Kortteja on saapunut kerholle (tnx Risto OH3HHO) lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi. Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikkoihin siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO- kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG-ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot ovat helposti saatavana.

Radiokilpailut

Radiokilpailujen suhteen pidettiin toimintavuonna 2008 suhteellisen matalaa profiilia. Jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan jonkin verran erilaisissa kilpailuissa.

Milleniumtunnus OH2OOO

Kerhon kakkostunnus OH2OOO osoittautui edelleenkin toimivaksi. Mm Jari OH6JAV työskenteli kyseistä tunnusta käyttäen muutamia kertoja ja todisti kutsun olevan edelleen sekä elin- että vetovoimainen.

Tiedotustoiminta

Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta on nähtävillä kerhon internetsivuilta, joiden osoite on: Löytyy SRALin sivuilta tai googlella. Pienimuotoisemmat tiedotteet on pääasiassa hoidettu hallituksen jäsenten toimesta sähköpostilla.

Valkeakoskella 21.3.2009 / OH3HVS


Sivu on koodattu 23 maaliskuuta 2009
oh3lp