Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2011


Yleiskatsaus

Toimintavuonna 2011 kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut varsin hyvänä. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin vuoden 2011 toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Kerhon taloudellinen tila vuosikertomuksen kirjoittamishetkellä maaliskuussa 2011 on niin ikään varsin hyvä. Sappeen kirpputori myynti kattoi Rauttunmajan kesäleirin kulut lähes kokonaisuudessaan.

Hallintoasioita

Vuosikokous 2011 pidettiin kerhotiloissa XX.X. Toimintavuonna 2011 hallituksen jäseninä ovat toimineet Rauno OH3HVS (pj), Erkki OH3BN (vpj), Mauri OH3HTI (th), Mikko OH3HTU, Teemu OH3KUN ja Pentti OH3GQM sekä varajäseninä Manu OH3GNK ja Kari OH3LP. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Tilintarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Risto OH3HHO (varalla). Vaikka paperipostilokeron hoitaminen ei varsinaiseen hallintoon kuulukaan, niin mainittakoon, että sen hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa reilut 40 jäsentä. Kuluneen vuoden aikana saimme kaksi uutta jäsentä.

Kerhotilat

Kerhotila on kuluneena vuonna toiminut erinomaisesti. Kerhon laitteistot, radiokalusto ja tekniset laitteet olleet aktiivisessa käytössä, myös kerhoiltojen lisäksi, ollut kerho äänessä ja toiminut jäsenten projektien tukena.
    Radio kalusto edelleen tarjonnut liikennöintiä hf:llä, 6m, 2m ja 70cm alueilla. Kerhon internet on myös pysynyt hyvin ajan vauhdissa. Kerhon laitteisto on luetteloitu (inventoitu), luettelo saatavissa kerhon sihteeriltä. Luettelo sisältää vakuutukselle oleelliset asiat.

Internet

Kerhon www-sivujen sisältöön ja ulkoasuun ei tehty suuria muutoksia kuluvan vuoden aikana. Pääosa kotisivuista sijaitsee nykyään Karin OH3LP hankkimalla palvelintilalla.
    Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella@gmail.com ja sinne pääsytunnukset ovat saatavana hallituksen jäseniltä.

Kerhoillat

Kerhoillat keskiviikkoisin klo 18:00 -. Kerhoilloissa on ollut hyvä osanotto ympäri vuoden, olemme saaneet myös nauttia vierailijoiden seurasta. Pikkujoulutapaan perinteisesti vietettiin glögi-iltaa.
    Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvi- ja teetarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt käteiskassan tai jäsenien tuomien herkkujen varassa.

Leirit ja Tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja syyskokoukseen sekä olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät. Oma kesäleiri Rauttunmajalla sai hyvän osallistujamäärän.

Logit ja QSL-kortit

Kerhon työskenneltyjen dxcc-maiden määrä on taas kasvanut muutamalla dxcc-maalla. Uusien dxcc- maiden kalastamisessa on viimevuosina kunnostautunut eritoten OH3MAF. QSL-Korteja on saatu kerholle muutaman kuukauden välein. Kortteja on saapunut kerholle (tnx Risto OH3HHO) lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi. Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikkoihin siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO- kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG-ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot ovat helposti saatavana.

Radiokilpailut

Jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan erilaisissa kilpailuissa.

Milleniumtunnus OH2OOO

Kerhon kakkostunnus OH2OOO ollut edelleen äänessä.

Tiedotustoiminta

Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta on nähtävillä kerhon internetsivuilta, joiden osoite on: Löytyy SRALin sivuita tai googlella. Havaittu että jäsenten sähköpostilistassa ollut vanhentumista ja puutteita, joita pyritty korjaamaan. Kerhon oma sähköposti edelleen jäsenten luettavissa.

Valkeakoskella 29.3.2011 / OH3HVS