Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Toimintasuunnitelma 2012


Yleistä

Kerhon tarkoitusperän mukaisesti, pyritään kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään radioamatööritoimintaa sekä Valkeakoskella että sen ympäristökunnissa. Kerhon talouden sekä jäsenmäärän kasvun suhteen pyrimme positiiviseen tulokseen.

Kerhotoiminta

Kerhoillat pidetään perinteisesti keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen. Kehitämme ja laajennamme edelleen kerholla olevaa komponentti- ym. tarvikevalikoimaa. Pyrimme kehittämään kerhotiloja yhä käytännöllisempään sekä toimintaa aktivoivaan suuntaan. Nykyisen radiokaluston myötä, kerhoilloissa on mm. mahdollisuus lisätä, laajentaa ja monipuolistaa työskentelyaktiivisuutta.

Toiminta

Radiokalustoa ei ole tarvetta päivittää. Anteeneja joudutaan huoltamaan, mahdollisten antenni talkoiden muodossa kesällä. Kerhon kalusteiden uusiminen ollut esillä jo monta vuotta ja pidämme silmät auki sopivan tilaisuuden tullen, mieluiten lahjoituspohjalta. Tarkoitus on myös Sappeen kesäleirillä myydä kerholle kertynyttä lahjoitus rompetta. Myös aktiivista toimintaa lahjoitusten saamiseksi rahana tai hyötymateriaalina on tarkoitus jatkaa.

Vapaa-aikatoiminta

Kerhon omaa kesäleiriä myös tälle vuodella on esitetty. Jossa Hami tyyppistä toimintaa vapaan yhdessäolon ohella. SRAL:n tapahtumiin pyrkimys ottaa osaa ja tuoda OH3AB:lle positiivista näkyvyyttä Kerhon hallituksen piirissä voidaan ideoita vuoden 2012 madollisia retkikohteita. Kettu jahti tapahtuman järjestäminen voisi myös olla ajankohtainen ja hallituksen harkintaan

Kilpailut

Mahdollisuuksien mukaan, osallistumme HF- VHF- UHF kilpailuihin kerhon tai omin tunnuksilla.

Tiedotustoiminta

Kerhon Internetsivut toimivat edelleenkin perustiedotuskanavana. Sivuja ylläpidetään tarpeen mukaan - kuukausitasolla. Varsinaiset kerhoinfojulkaisut pyritään julkaisemaan kerhon sivuilla.

Koulutus

Tarvittaessa voimme avustaa pienien tekniikkapalavereiden avulla RA- harrasteeseen mukaan tulevia. Kerhon jäsenille voimme jatkaa erilaisten tekniikan teemailtojen järjestämisiä. Ja tietenkin tukea CW opiskelua ja ohjeistaa liikennöinnissä. Sekä jakaa jäsenten tietotaitoa tekniikan ja muiden radioamatöörien osa-alueiden suhteen.

Kerhon tunnukset

Kerhon millenium-tunnus OH2OOO jatkanee edelleenkin aktiivista toimintaansa. Kerhon hallitus tekee päätökset olevista ja tulevista tunnuksista.

Valkeakoskella 28.3.2012 / OH3HVS