Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Toimintasuunnitelma 2013


Yleistä

Kerhon tarkoitusperän mukaisesti, pyritään kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään radioamatööritoimintaa sekä Valkeakoskella että sen ympäristökunnissa. Kerhon talouden sekä jäsenmäärän kasvun suhteen pyrimme positiiviseen tulokseen.

Kerhotoiminta

Kerhoillat pidetään perinteisesti keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen. Kehitämme ja laajennamme edelleen kerholla olevaa komponentti- ym. tarvikevalikoimaa. Pyrimme kehittämään kerhotiloja yhä käytännöllisempään sekä toimintaa aktivoivaan suuntaan. Nykyisen radiokaluston myötä, kerhoilloissa on mm. mahdollisuus lisätä, laajentaa ja monipuolistaa työskentelyaktiivisuutta.

Toiminta

Radiokaluston suhteen kerho on erinomaisessa tilanteessa. Antenneja joudutaan kyllä huoltamaan ja vaihtamaan. Hankintoja kannattaa harkita, mikäli tarpeellista hankittavaa ilmenee.

Vapaa-aikatoiminta

Kerhon perinteistä kesäleiriä on innovoitu valkeakoskella. Jossa Hami tyyppistä toimintaa vapaan oleskelun ohella. SRAL:n tapahtumiin pyrkimys ottaa osaa ja tuoda OH3AB:lle näkyvyyttä. Kerhon hallituksen piirissä voidaan ideoita joitakin vaihtoehtoja mm. kevätretkikohteeksi.

Kilpailut

Mahdollisuuksien mukaan, osallistumme HF- VHF- UHF kilpailuihin kerhon tai omin tunnuksilla.

Tiedotustoiminta

Kerhon websivut toimivat edelleenkin perustiedotuskanavana. Sivuja ylläpidetään tarpeen mukaan. Kerhon sivuille tulisi löytää yksi riittävän iso ja edullinen palveluntarjooja. Tiedotus sähköpostilistalla ja kerhon vapaaseen sähköpostiin.

Koulutus

Tarvittaessa voimme avustaa pienien tekniikkapalavereiden avulla RA- harrasteeseen mukaan tulevia. Esimerkiksi johdatus satelliittityöskentelyyn, APRS, mikrokontrollerien (PIC prosessori) ohjelmointi tai sähkötyskoulutusta.

Kerhon tunnukset

Päätunnus on OH3AB. Kerhon millenium-tunnus OH2OOO jatkanee edelleenkin aktiivista toimintaansa.

Valkeakoskella 23.3.2013 / OH3HVS