Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2013


Yleiskatsaus

Toimintavuonna kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut varsin hyvänä. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Kerhon taloudellinen tila vuosikertomuksen kirjoittamishetkellä on hyvä.

Hallintoasioita

Vuosikokous pidettiin kerhotiloissa 24.3.2013. Toimintavuonna 2013 hallituksen jäseninä ovat toimineet Rauno OH3HVS (pj), Erkki OH3BN (vpj) Mauri OH3HTI (th), Arttu OH3EAD, Teemu OH3KUN ja Pentti OH3GQM sekä varajäseninä Manu OH3GNK ja Kari OH3LP. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Tilintarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Mikko OH3HTU (varalla). Postilokeron hoitajana on toiminut Jukka OH3HLY. Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa reilut 40 jäsentä.

Kerhotilat

Kerhotila on kuluneena vuonna toiminut erinomaisesti, joskus kyllä hissi tullut mieleen. Kerhon laitteet, radiokalusto ja muut tekniset laitteet on ollut aktiivisessa käytössä. Radio kalusto edelleen tarjonnut liikennöintiä hf:llä, 6m, 2m ja 70cm alueilla. Kerhon internet toiminut moitteetta, OH3MAF ja OH3MEO rakensivat laadukkaat uudet hyllyt virittely huoneeseen.
Kerhon laitteisto on luetteloitu (inventoitu), luettelo saatavissa kerhon sihteeriltä. Luettelo sisältää vakuutukselle oleelliset asiat.

Internet

Kerhon www-sivut on saaneet uuden hyvän kotipaikan Karin OH3LP toimensta. Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella@gmail.com ja sinne tunnukset ovat saatavana hallituksen jäseniltä.

Kerhoillat

Kerhoillat keskiviikkoisin klo 18:00 -.
Kerhoilloissa on ollut hyvä osanotto ympäri vuoden, olemme saaneet myös nauttia vierailijoiden seurasta. Pikkujoulutapaan perinteisesti vietettiin glögi-iltaa. Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvi- ja teetarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt käteiskassan tai jäsenien tuomien herkkujen varassa.

Leirit ja tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja kokouksiin, sekä olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät. Oma kesäleiri Rauttunmajalla, kerhon 60 vuotis tunnelmissa

Logit ja QSL

QSO-logit OH3AB ja OH2OOO- kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG-ohjelmalla. Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikkoihin siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan.

Radiokilpailut

Jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan erilaisissa kilpailuissa.

Tiedotustoiminta

Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta on nähtävillä kerhon internetsivuilta, joiden osoite on: Löytyy SRALin sivuita tai googlella. Havaittu että jäsenten sähköpostilistassa ollut vanhentumista ja puutteita, joita pyritty korjaamaan. Kerhon oma sähköposti on jäsenten luettavissa.

Valkeakoskella 15.3.2014 / OH3HVS


Sivu on koodattu 18 maaliskuuta 2014
oh3lp