Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2015


Yleiskatsaus

Toimintavuonna kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut varsin hyvänä. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Kerhon taloudellinen tila on hyvä.

Hallintoasioita

Toimintavuonna 2015 hallituksen jäseninä ovat toimineet Rauno OH3HVS (pj), Erkki OH3BN (vpj) Mauri OH3HTI (th), Arttu OH3EAD, Teemu OH3KUN ja Pentti OH3GQM sekä varajäseninä Topi OH3ECB ja Kari OH3LP. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Toiminnantarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Mikko OH3HTU (varalla). Vaikka paperipostilokeron hoitaminen ei varsinaiseen hallintoon kuulukaan, niin mainittakoon, että sen hoitajana on toiminut ansiokkaasti Jukka OH3HLY. Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 46 jäsentä.

Kerhotilat

Kerhotila on kuluneena vuonna toiminut erinomaisesti, joskus kyllä hissi tullut mieleen. Kerhon laitteet, radiokalusto ja muut tekniset laitteet on ollut aktiivisessa käytössä. Radio kalusto edelleen tarjonnut liikennöin tiä hf:llä, 6m, 2m ja 70cm alueilla, myös digi modeilla. Antenni kalusto huollettiin, talon kattoremontin jälkeen.

Internet

Kerhon www-sivut on Karin OH3LP hankkimalla palvelintilalla.. Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella(a)gmail.com ja sinne tunnukset ovat saatavana hallituksen jäseniltä.

Kerhoillat

Kerhoillat keskiviikkoisin klo 18:00 -.
Kerhoilloissa on ollut hyvä osanotto ympäri vuoden, olemme saaneet myös nauttia vierailijoiden seurasta. Pikkujoulutapaan perinteisesti vietettiin glögi-iltaa. Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvi- ja teetarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt käteiskassan tai jäsenien tuomien herkkujen varassa.

Leirit ja tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja kokouksiin, sekä olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät.

Logit ja QSL

QSL-Korteja on saatu kerholle muutaman kuukauden välein. Kortteja on saapunut kerholle (tnx Pentti OH3GQM) lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi. Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikkoihin siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO- kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG-ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot ovat helposti saatavana.

Radiokilpailut

Jäsenet workkivat omilla tunnuksillaan erilaisissa kilpailuissa.

Tiedotustoiminta

Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta on nähtävillä kerhon internetsivuilta, joiden osoite on: Löytyy SRALin sivuita tai googlella. Sähköpostilista myös tärkeä tietodtuskananva, jossa toivotaan jäsenten ilmoittavan siinä olevat puuttee ja toimiviin osoitteisiin. Kerhon oma sähköposti on jäsenten luettavissa.

Valkeakoskella 20.3.2016 / OH3HTI


Sivu on koodattu 6 Huhtikuuta 2016
oh3lp