Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2018


Yleiskatsaus

Toimintavuonna kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut varsin hyvänä. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Kerhon taloudellinen tila on jatkunut hyvänä.

Hallintoasioita

Toimintavuonna 2018 hallituksen jäseninä ovat toimineet Mauri OH3HTI (pj), Teemu OH3KUN (vpj), Arttu OH3EAD ja Jukka OH3HYP sekä varajäseninä Jari OH3HVR ja Kari OH3LP. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Toiminnantarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Mikko OH3HTU (varalla). Kerhon internet kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 47 jäsentä.

Kerhotilat

Kerhotila on kuluneena vuonna toiminut erinomaisesti. Kerhon laitteet, radiokalusto ja muut tekniset laitteet on ollut aktiivisessa käytössä. Radio kalusto edelleen tarjonnut liikennöintiä hf:llä, 6m, 2m ja 70cm alueilla, myös digi modeilla.

Internet

Kerhon www-sivut on Karin OH3LP hankkimalla palvelintilalla. Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella@gmail.com ja sinne tunnukset ovat saatavana hallituksen jäseniltä.

Kerhoillat

Kerhoillat keskiviikkoisin klo 18:00 -.
    Kerhoilloissa on ollut hyvä osanotto ympäri vuoden, olemme saaneet myös nauttia vierailijoiden seurasta. Pikkujoulutapaan vietettiin glögi iltaa.
    Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvitarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt käteiskassan tai jäsenien tuomien herkkujen varassa.

Leirit ja Tapahtumat

Osallistuttiin kaikkiin isompiin SRAL:n tapahtumiin kuten kesäleirille ja kokouksiin, sekä olimme mukana monessa muussakin tapahtumassa, mukaan lukien erilaiset rompepäivät. Niissä kirppismyyntiä järjesti Erkki OH3BN asiokkaasti.
    Museo Militariaan kävimme tutustumassa noin 8 henken ryhmällä. Omalla kesäleirillä oli 20 osallistujaa, jota vietettiin Rauttunmajalla 3-5.8.

Logit ja QSL-kortit

QSL-Korteja on saatu kerholle muutaman kuukauden välein. Kortteja on saapunut kerholle lähes sitä mukaa, kun kolmospiirin QSL-manageri on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi. Kerhon QSL-kortit on arkistoituna kerholla puisiin radiolaatikkoihin siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan. QSO-logit OH3AB ja OH2OOO- kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG-ohjelmalla, jolloin mm. bandi- / modekohtaiset tilastot ovat helposti saatavana.

Tiedotustoiminta

Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta on nähtävillä kerhon internetsivuilta. Sähköposti on myös tärkeä tietodtuskananva.

Valkeakoskella 13.03.2019 / Mauri Vainio OH3HTI