Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

VUOSIKERTOMUS 2022


Yleiskatsaus

Toimintavuonna kerhoilta-aktiivisuus on jatkunut varsin hyvänä. Kuluneen vuoden aikana pyrittiin viemään eteenpäin toimintasuunnitelman asioita sekä aktivoitumaan aina kullekin ajankohtaiselle asialle. Kerhon taloudellinen tila on jatkunut hyvänä.

Hallintoasioita

Toimintavuonna 2022 hallituksen jäseninä ovat toimineet Mauri OH3HTI (pj), Teemu OH3KUN (vpj), Arttu OH3EAD ja Jukka OH3HYP sekä varajäseninä Jari OH3HVR ja Kari OH3LP. Kerhoaseman hoitajana on toiminut Mauri OH3HTI. Toiminnantarkastajina toimivat Veikko OH3MAF ja Mikko OH3HTU (varalla). Kerhon internet-kotisivuja on ylläpitänyt Kari OH3LP.
    Kerhon pitkäaikainen puheenjohtaja ja kerhoaseman hoitaja Mauri Vainio OH3HTI menehtyi sairauden uuvuttamana joulukuussa 2022.

Jäsenistö

Kerhon kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 33 jäsentä. Jäsenmäärässä onkin nähtävissä selvä laskusuuntaus vuoteen 2021, jolloin kerhon jäsenmäärä oli 38 henkeä.
    Kerhon jäsenistöllä on vuodesta 2022 alkaen ollut mahdollisuus suorittaa jäsen- ja kannatusmaksut myös Smartum-tilin kautta, jolloin jäsenet voivat hyödyntää maksuissaan työpaikkojen myöntämiä Smartum-etuja.

Kerhotilat

Uusi Apiankadun kerhotila on kuluneena vuonna toiminut erinomaisesti ja innokkaiden jäsenten ansiosta kerhon katolle on saatu toimivat antennit HF:lle (80 m dipoli), sekä 2 metrin että 70 cm:n alueille (GP). Kerholle hankittiin kuluneen vuoden aikana myös uutta radiokalustoa, joista tärkeimpänä mainittakoon Yaesun FT-991A. Kyseinen radio tarjoaa työskentelymahdollisuudet HF:lle, 6 metrin, 2 metrin ja 70 cm:n aaltoalueilla - myös digimodeilla. Kerhon radiokalusto ja muut tekniset laitteet ovatkin olleet aktiivisessa käytössä, erityisesti kerhoiltojen aikana.
    Valtakadulla sijaitseva vanha kerhotila on ollut edelleen kerhon jäsenistön käytettävissä ja kerhotilan radiokalusto on mahdollistanut liikennöinnin aina HF:ltä 70 cm:n alueelle saakka, mutta laitteiden käyttö on jäänyt vuoden aikana hyvin vähäiseksi.

Internet ja tietotekniikka

Kerhon www-sivut on Karin OH3LP hankkimalla palvelintilalla. Kerhon sähköpostiosoite on: oh3annabella@gmail.com ja sinne tunnukset ovat saatavilla hallituksen jäseniltä.
Uuden kerhotilan internet-yhteydet ovat olleet linja-autoaseman, kaikille avoimen ja välillä heikosti toimivan, langattoman yhteyden varassa. Kerholla on jäsenistön käytettävissä myös kannettava tietokone ja tulostin. Vanhan kerhotilan internetyhteys on ollut kuluneen vuoden aikana myös käyttökunnossa.

Kerhoillat

Kerhoillat on pidetty Apiankadun uudessa kerhotilassa viikoittain keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Kerhoilloissa on ollut ilahduttavan runsas osanotto ympäri vuoden ja olemme saaneet nauttia myös vierailijoiden seurasta. Kerhoilloissa on ollut maksuton kahvitarjoilu, jonka rahoitus on pyörinyt käteiskassan ja jäsenien tuomien herkkujen varassa.
    Joulukuussa kerholla vietettiin kerhoiltaa valitettavasti hieman surullisemmissa merkeissä, kerhon pitkäaikaista puheenjohtajaa Mauri Vainiota (OH3HTI) muistellen

Leirit ja Tapahtumat

Kerhon omaa kesäleiriä vietettiin Valkeakoskella Rauttunmajalla 29. - 31.7. Leirille osallistujia oli vieraskirjan mukaan 18 henkeä, mutta todellinen osallistujamäärä oli jonkin verran korkeampi. Kesäleiriltä isännöitiin perjantain 29.7 aikana myös 160 metrin aktiviteettia, jonka aikana onnistuttiin pitämään 290 yhteyttä Artun (OH3EAD) ja Matin (OH3MMF) toimesta.
    Kerhon jäseniä osallistui myös SRAL:in tapahtumiin, muun muassa Tammelan kesäleirille.

Logit ja QSL-kortit

QSL-kortteja on saatu kerholle muutaman kerran kuluneen vuoden aikana. Kortteja on saapunut kerholle jäsenten mukana Tampereen kerholta OH3NE, kun kolmospiirin QSL-manageri Jari OH3CC on ehtinyt lajitella ne jaettaviksi ja jäsenet muistaneet ottaa kortteja mukaansa. Kerhon omat QSL-kortit ovat arkistoituna vanhalla kerholla oleviin puisiin radiolaatikoihin siten, että kunkin kerhokutsun kortit ovat omissa laatikoissaan. QSL-lokit OH3AB ja OH2OOO -kutsujen osalta on edelleen syötetty tietokantoihin VQLOG-ohjelmalla, jolloin muun muassa bandi- ja modekohtaiset tilastot ovat helposti saatavana.

Tiedotustoiminta

Olennaiset tiedot kerhotoiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista ovat nähtävillä kerhon internetsivuilla. Kerhon sähköposti on myös tärkeä tiedotuskanava.

Lempäälässä 14.2.2023 / Teemu Rajala OH3KUN