Valkeakosken Radioamatöörit ry.
oh3ab

Toimintasuunnitelma 2023


Yleistä

Kerhon tarkoitusperän mukaisesti, pyritään kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään radioamatööritoimintaa sekä Valkeakoskella että sen ympäristökunnissa.

Kerhotoiminta

Kerhoillat pidetään perinteisesti keskiviikkoisin kello 18:00 alkaen kerhotiloissa Apiankadulla. Kerhotiloissa on mahdollisuus monipuoliseen työskentelyaktiivisuuteen ympäri vuorokauden. Laiterakentamiselle, -korjailulle ja -virittelylle pyrimme luomaan hyvät mahdollisuudet. Tuemme jäseniämme parhaamme mukaan radioharrastukseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Toiminta

Apiankadun kerhotilan antenneja sekä muuta radiolaitteistoa kehitetään edelleen vastaamaan paremmin jäsenistön sekä kerhotoiminnan tarpeita. Suunnittelussa otetaan huomioon, mikäli mahdollista, laitteiden käyttö erilaisissa kriisi-, katastrofi- ja hätätilanteissa – myös ilman sähköverkkoa. Vanhaa Valtakadun kerhotilaa tyhjennetään mahdollisuuksien mukaan, ja harkitaan turhien käyttökelpoisten tavaroiden myymistä esimerkiksi SRAL:in tapahtumissa. Hallituksen toivotaan kokoontuvan toimintavuoden aikana vähintään neljä kertaa ja pitävän kokouksistaan pöytäkirjaa. Vuodelta 2022 löytyy pöytäkirja vain yhdestä hallituksen kokouksesta (järjestäytymiskokous).

Vapaa-aikatoiminta

Pyritään osallistumaan SRAL:n ja muiden kerhojen järjestämiin tapahtumiin sekä tuomaan OH3AB:lle positiivista näkyvyyttä kyseisissä tapahtumissa. Kerho täyttää vuoden 2023 aikana 70 vuotta, jota yritetään tuoda mahdollisimman aktiivisesti esille kerhon toiminnassa ja erilaisissa tapahtumissa - sekä mahdollisuuksien mukaan mediassa. Kerhon tavoitteena on järjestää tapahtumavuonna 2023 myös omaa aktiviteettia, esimerkiksi 70-vuotisjuhlakesäleirin muodossa. Myös ekskursioita järjestetään, mikäli kiinnostavia vierailukohteita ja -mahdollisuuksia tulee esille.

Kilpailut

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan HF-, VHF- ja UHF -kilpailuihin tai muihin aktiviteetteihin, joko kerhon radioamatööritunnuksia tai henkilökohtaisia kutsuja käyttäen.

Tiedotustoiminta

Kerhon www-sivut ja sähköpostilista toimivat edelleenkin perustiedotuskanavina, myös SRAL:in tiedotuspalvelujen hyödyntäminen on tarvittaessa mahdollista.

Koulutus

Tarvittaessa voimme avustaa, tai järjestää radioamatööriharrastuksen piiriin kuuluvaa tukea ja koulutusta.

Kerhon tunnukset

Valkeakosken Radioamatöörit ry:n päätunnus on OH3AB, mutta käytössä on myös kerhon millenium-tunnus OH2OOO. Myös toistintunnus OH3RDB on edelleen hyödynnettävissä.

Lempäälässä 14.2.2023 / Teemu Rajala OH3KUN