Vuokko Saresalon muistoja
radioamatööritoiminnasta
OH3AB:n 50-juhlissa

Kestää noin 5 minuuttia