Mikko
Pärssinen
Maria
Ollintytär


Simo
Kolli
Maria
Orpana
Vanh
11-329

Pekka
Musakka


Yrjö
Virolainen


Yrjö
Leskinen
Varpu
Vähikkä
Moses
Mölsä
Varpu
Rossi
Simo
Javanainen

Juho
Osa
Katri
Kiuru
Matti
Seppänen
Riitta
Kukko
Pekka
Kaasalainen
Katriina
Kiiski
Tuom Pärssin
1711 - 1790
Varpu Tiira
1729 - 1764
Simo Kolli
1742 - 1813
Maria Kaikkon
1743 - 1790
Juho Patrakka
1718 - 1769
Katri Haikonen
1727 - 1781
Matti Musakka
1735 - 1799
Katri Kaasalai
1742 - 1806
Yrjö Virolainen
1723 - 1804
Maria Vanhan
1733 - 1808
Yrjö Leskinen
1738 - 1785
Varpu Mölsä
1730 - 1778
Simo Javanain
1740 - 1804
Maria Osa
1756 - 1818
Aat Seppänen
1755 - 1828
Elis Kaasalain
1764 - 1830
Juho Pärssinen
1759 - 1833
Varpu Kolli
1767 - 1823
Juho Patrakka
1756 - 1832
Maria Musakka
1759 - 1824
Antti Virolainen
1757 - 1807
Anna Leskinen
1765 - 1815
Simo Javanainen
1783 - 1834
Eeva Seppänen
1786 - 1855
Tuomas Pärssinen
s. Käkisalmi 22.9.1794, k. siellä 25.12.1843
Maria Patrakka
s. Räisälä 18.5.1796, k. Käkisalmi mlk 26.10.1867
Juho Virolainen
s. Käkisalmi 22.7.1798, k. Käkisalmi mlk 18.1.1866
Elisabet Javanainen
s. Käkisalmi 13.12.1811, k. siellä 15.10.1862
Tuomas Pärssinen
s. Käkisalmi 31.1.1832, k. Käkisalmi mlk 21.4.1904
Anna Virolainen
s. Käkisalmi 16.2.1833, k. siellä 28.4.1861
Maria Pärssinen
s. Käkisalmi mlk 11.5.1859, k. siellä 6.6.1904
Edellinen esivanhempaintaulu