Yrjö
Järä
Kaisa
Horo


Matti
Kenni
Riitta
Matintyt
Antti
Prähti
Liisa
Eskola
Jaakko
Rasi
Elin
Barck
Heikki
Simola
Valpuri
Juhont
Antti
Näntö
Elisabet
Eskola
Yrjö
Viikari
Aune
Perttula
Mikko
Jalli
Valpuri
Kukonharj
Jaakko
Kupari
Kaisa
Kleemola
Paavo
Taalikka
Maria
Simola
Paavo
Nikkilä
Katarin
Antintyt
Tuomas Järä
1692 - 1758
Anna Isokäki
1695 - 1729
Erkki Kenni
1703 - 1779
Kaarina Unto
1704 - 1778
Juho Rasi
1704 - 1771
Maria Simola
1709 - 1790
Matti Näntö
1692 - 1765
Maria Viikari
1702 - 1759
Heikki Jalli
1693 - 1743
Maria Kirra
1701 - 1772
Mikko Taalikka
1699 - 1773
Riitta Simola
1708 - 1750
Juho Ringare
1722 - 1801
Anna Erkintytär
1722 - 1808
Jaakko Järä
1729 - 1773
Matti Rasi
1733 - 1809
Maria Viikari
1741 - 1763
Matti Jalli
1727 - 1796
Matti Lauren
s. Huittinen 7.9.1757, k. siellä 1.4.1817
Maria Vähä-Kenni
s. Huittinen 28.3.1761, k. siellä 6.12.1823
Matti Rasi
s. Punkalaidun 22.8.1762, k. siellä 26.8.1809
Valpuri Jalli
s. Punkalaidun 20.3.1773, k. Vesilahti 4.3.1851
Matti Schönberg
s. Huittinen 2.9.1795, k. Vesilahti 7.6.1870
Katariina Rasi
s. Punkalaidun 9.10.1805, k. Vesilahti 24.4.1882
Kustaa Schönberg, Yli-Laurila
s. Punkalaidun 6.8.1825, k. Vesilahti 21.12.1894
Edellinen esivanhempaintaulu