Erkki
Kukkola
Maria
Matintytär
Juho
Tiainen
Elisabet
Cannelin
Risto
Savola
Anna
Yrjönt
Antti
Hyvönen
Vappu
Heikint
Antti
Korsumäki
Riitta
Korsumäki
Heikki
Pirttimäki
Liisa
Heikintytär
Vanh
11-445

Vanh
11-71

Yrjö
Huutoniem
Maria
Sipintyt
Vanh
10-75

Matti
Leskinen
Valpuri
Tuomaant
Jaakko
Suokko
Riitta
Skerufors
Heikki Kukkola
1725 - 1800
Maria Tiainen
1738 - 1813
Yrjö Savola
1722 - 1815
Kaisa Hyvönen
1725 - 1797
Ant Korsumäki
1718 - 1791
Vap Pirttimäki
1719 - 1792
Heikki Rämälä
1730 - 1768
Hele Hyvönen
1731 - 1815
Pertti Antinp
1711 - 1748
Susan Matint
1709 - 1797
Antti Huutoni
1719 - 1777
Helena Suihko
1717 - 1777
Simo Leskinen
1705 - 1774
Liisa Suokko
1704 - 1767
Erkki Koivula
1760 - 1797
Anna Hyvönen
1757 - 1834
Antti Korsumäki
1748 - 1810
Liisa Sipilä
1759 - 1842
Erkki Pelander
1748 - 1823
Kaapo Huutoniemi
1747 - 1810
Saara Leskinen
1747 - 1836
Heikki Koivula
s. Ähtäri 1785, k. Soini 7.12.1808
Helena Korsumäki
s. Keuruu 17.7.1784, k. Ähtäri 27.5.1862
Jaakko Pelander
s. Isokyrö 26.12.1779, k. ennen 1821
Elisabet Huutoniemi
s. Alavus 14.2.1776, k. Ähtäri Isomäki 14.2.1861
Heikki Isomäki
s. Soini 27.2.1806, k. Ähtäri 22.12.1888
Katariina Pelander
s. Töysä 23.10.1804, k. Ähtäri 8.4.1868
Erkki Isomäki
s. Ähtäri 7.10.1824, k. siellä 9.3.1873
Edellinen esivanhempaintaulu