Johan
Backman
Susann
Ådal
Erkki
Isomäki
Elisab
Kivistö
Iisakki
Mesimäki
Susann
Lammin
Mikko
Kiviranta
Katar
Herrala


Juho
Katajamäki
Liisa
Reinikka
Herman
Hietala
Elisabet
Ollikkala
Vanh
7/5-6

Matti
Lauren
Maria
Vä-Kenni
Matti
Rasi
Valpuri
Jalli
Mikko
Y-Laurila
Kaisa
Jutila
Paavo
Pietilä
Maria
Mutonen
Samuel
Klemola
Sofia
Röök
Erkki
Hinkka
Elisabet
Hinkka
Juho
Tiehovi
Kaisa
Y-Tomtila
Heikki
Wahlsten
Anna
Y-Kauppila
Matt Backman
1858 - 1946
Evel Isomäki
1859 - 1884
Heik Lahtinen
1862 - 1930
Julia Kiviranta
1857 - 1893

Vilh Pöytäkang
1840 - 1888
Aleks Hietala
1846 - 1909
Hanna Isomäki
1847 - 1887
Ma Schönberg
1795 - 1870
Kaisa Rasi
1805 - 1882
Heik Yli-Laurila
1801 - 1848
Anna Pietilä
1801 - 1859
Erkki Klemola
1814 - 1881
Kaisa Hinkka
1815 - 1883
Joosep Hakala
1831 - 1900
Mari Wahlsten
1831 - 1916
Kaarle Backman
1880 - 1962
Anna Lahtinen
1883 - 1915
Heikki Ahonen
1861 - 1933
Elina Hakala
1861 - 1926
Kaarlo Backman, Paunasalo
s. Pihlajavesi 13.9.1904, k. Valkeakoski 13.7.1966
Eeva Ahonen
s. Ähtäri 7.5.1904, k. Valkeakoski 23.1.1997
Kustaa Yli-Laurila, Laurila
s. Vesilahti 28.6.1876, k. Valkeakoski 8.8.1935
Helmi Hakala
s. Vesilahti 1.12.1886, k. Valkeakoski 18.2.1958
Armas Backman, Paunasalo
s. Pihlajavesi 29.8.1926, k. Valkeakoski 19.11.1966
Heljä Laurila
s. Sääksmäki 13.10.1923, k. Valkeakoski 11.6.2013