Matti
Suihko
Maria
Jussila


Yrjö
Jussila
Maria
Tiainen
Heikki
Lipponen
Liisa
Erkintyt
Juho
Kömi
Sofia
Moksu
Tuomas
Jussila
Tuomas
Tenhunen
Kaisa
Heikintyt


Matti Suihko
1702 - 1777
Riitta Matint
1700 - 1776
Vanhemmat
Perhe 11/445

Antti Jussila
Jussilan isäntä
Liisa Heikint
1698 - 1756
Sipi Martinp
1700 - 1777
Mark Lipponen
1699 - 1765
Matti Moksu
1706 1770
Maria Pylkäs
1710 - 1762
Tuo Tenhunen
1701 - 1761
Maria Iisakint
1711 - 1744
Erkki Suihko
1731 - 1765
Yrjö Jussila
Ähtärin Jussilan isäntä
Maria Lipponen
1733 - 1813
Erkki Moksu
Ähtärin Moksun isäntä
Sofia Tenhunen
1730 - 1795
Vanhemmat
Perhe 10/35-36

Juho Kivistö
s. 10.5.1758, k. Ähtäri 31.1.1832
Maria Jussila
s. 11.3.1763, k. Ähtäri 13.6.1829
Erkki Mesimäki
s. 15.11.1760, k. Ähtäri 1.5.1807
Kaisa Yrjöntytär Hyvönen
s. 10.3.1759, k. Ähtäri 14.4.1821
Erkki Kivistö
s. Ähtäri 25.5.1787, k. siellä 7.1.1831
Katariina Mesimäki
s. 29.9.1789, k. Ähtäri 26.9.1875
Elisabet Kivistö
s. Ähtäri 26.2.1823, k. siellä 21.9.1903
Edellinen esivanhempaintaulu