Yrjö
Mämmi
Valpuri
Hoskari
Elias
Moksu
Kristina
Antint
Iisakki
Posti
Kirsti
Paavotyt
Erkki
Nenonen
Kirsti
Antintyt
Matti
Somppi
Maria
Markuntyt
Vanh
11-361Tuomas Uura
1703 - 1780
Anna Moksu
1712 - 1780
Sipi Asplund
1701 - 1755
Juho Somppi
1703 - 1766
Kaarin Rekola
1706 - 1780
Taneli Suojärvi
1706 - 1742
Liisa Juhont
1706 - 1772 >


Antti Roponen
Isäntä 1727-42
Riitta Yrjöntyt
1699 - (1657)
Vanhemmat
11-113

Kalle Janhonen
1708 - 1784
Vappu Uura
1741 - 1821
Juho Mäenpää
1731 - 1797
Vappu Somppi
1729 - 1808
Heikki Qvick
1735 - 1816
Vappu Moksu
1726 - 1798
Kustaan Janhonen
s. Keuruu 4.3.1770, k. siellä 11.4.1858
Margareeta Mäenpää
s. Keuruu 15.7.1764, k. siellä 17.3.1813
Antti Hautamäki
s. Äht 6.11.1758, k. Soini 24.4.1820
Riitta Pekkanen
s. Keuruu 24.1.1761, k. Soini 8.12.1840
Mikko Kustaanpoika
s. Keur 6.10.1794, k. Soini 5.5.1867
Katarina Hautamäki
s. Soini 11.7.1800, k. siellä 24.11.1860
Katariina Herrala
s. Töysä 22.5.1833, k. Pihlajavesi 28.3.1910
Edellinen esivanhempaintaulu