Samuel
Backman
Anna
Lidsle
Mikko
Läpsä
Liisa
Skutnäs
Erkki
Rauma
Maria
Söderena
Jaakko
Lillsandsund
Kristiina
Abbors
Sofia
Brask
Elias
Hurtig
Maria
Öhman
Lauri
Borgmäst
Kaarina
Strang
Juho
Bärklar
Saara
Raijby
Erkki
Koivula
Anna
Hyvönen
Antti
Korsumäki
Liisa
Sipilä
Erkki
Pelahder
Katariina
Ringman
Kaapo
Huutoniemi
Saara
Leskinen
Erkki
Suihko
Sofia
Rämälä
Yrjö
Jussila
Maria
Lipponen
Erkki
Moksu
Sofia
Tenhunen
Vanh
12/1059

And Backman
1759 - 1828
Katar Skutnäs
1765 -1850
Erkki Rauma
1763 - 1834
Marg Abbors
1772 - 1833
Kustaa Ek
1768 - 1850
Maria Hurtig
1766 - 1810
Juho Marken
1767 - 1836
Sus Bärklar
1769 - 1808
Heikki Koivula
1785 - 1808
Hel Korsumäki
1784 - 1862
Jaak Pelander
1779 - 1847
Eli Huutoniemi
1776 - 1861
Juho Kivistö
Kivistön isäntä
Maria Jussila
1763 - 1829
Erk Mesimäki
1760 - 1807
Kaisa Hyvönen
1759 - 1821
Anders Backman
Skutnäsin isäntä 1828-31
Matti Ek, Åvist
1796 - 1868
Anna Marken
1798 - 1883
Heikki Isomäki
1806 - 1888
Erkki Kivistö
1787 - 1831
Juho Backman
s Pedersöre 12.1.1824, k. Pihlajavesi 15.5.1894
Susanna Ek, Ådal
s. Uusikaarlepyy 26.4.1824, k. Pihlajavesi 11.2.1909
Erkki Isomäki
s. Ähtäri 7.10.1824, k. siellä 9.3.1873
Elisabet Kivistö
s. Ähtäri 26.2.1823, k. siellä 21.9.1903
Matti Backman
s. Keuruu 16.3.1858, k. Pihlajavesi 5.2.1946
Eveliina Isomäki
s. Ähtäri 5.11.1859, k. Pihlajavesi 26.7.1884
Kaarle Alfred Backman
s. Pihlajavesi 2.10.1880, k. siellä 12.1.1962
Edellinen esivanhempaintaulu