Kalle
Murton.
Heta
Lindell
Kaapo
Leppänen
Maria
Mattila
Vihtori
Valtonen
Maria
Stenroos
Kalle
Brand
Ida
Käck
Simo
Saikkonen
Elisab
Tiira
Tuomas
Javanainen
Maria
Pärssinen
Joosep
Timonen
Karoli
Reijonen
Kalle
Mäntylä
Karolina
Tapanint
Kaarle
Backman
Anna
Lahtinen
Heikki
Ahonen
Vilhel.
Isomäki
Kustaa
Y-Laurila
Eeva
Y-Laurila
Heikki
Lehtonen
Elina
Hakala
Vilppi
Vaittinen
Varpu
Romu
Juho
Losovskaja
?
Tapani
Saukkonen
Akiliina
Dimitrint
Juho
Pesonen
Anna
Honkanen
Lauri Niemi
1890 - 1957
Ida Leppänen
1883 - 1960
Paavo Valton.
1906 - 1968
Katri Brandt
1904 - 1999
Jaak Saikkon
1889 - 1967
Anna Javanain
1886 - 1966
Alma Mäntylä
1892 - 1875
Kaarlo Paun.
1904 - 1966
Eeva Ahonen
1904 - 1997
Kustaa Laurila
1876 - 1935
Helmi Hakala
1886-1958
Joos. Vaittinen
1895 - 1978
Olga Losovsk.
1899 - 1976
Vasili Saukk.
1888 - 1945
Anna Pesonen
1887 - 1969
Eino Saikkonen
1922 - 2000
Vieno Saukkonen
1923 - 2004