Antti
Ollikkala
Maria
Antintyt
Matti
Antinp
Maria
Väätäinen
Tuomas
Matinp
Anna
Matintyt


Erkki
Ollikkala
Liisa
Lahti
Kustaa
Ollikkala
Maria
Kaltiainen
Juho
Hämeenniemi
Sofia
Kauppala
Hel Ollikkala
1759 - 1816
Maria Hokkala
1756 - 1824
Matti Juhonp
Ollikalan isäntä
Lis Ollikkala
1770 - 1844
Kust Ollikkala
Ollikalan isäntä
Kais Hämeen.
1755 - 1808
Antti Hietala
1780 - 1839
Anna Kauppala
1797 - 1880
Juho Ollikkala
1796 - 1868
Sofia Ollikkala
1799 - 1864
Hermanni Hietala
s. Ähtäri 22.1.1824, k. siellä 14.3.1856
Elisabet Ollikkala
s. Ähtäri 17.1.1827, k. siellä 2.10.1913
Vanhemmat
Perhe 9/133

Aleksanteri Hietala, Isomäki
s. Ähtäri 26.11.1846, k. siellä 30.6.1909
Hanna Isomäki
s. Ähtäri 9.8.1847, k. siellä 10.4.1887
Vilhelmiina Isomäki
s. Ähtäri 5.3.1869, k. siellä 4.1.1949
Edellinen esivanhempaintaulu