Heikki
Räikkä
Liisa
Kylväjä


Martti
Seiväs


Kaapo
Tuhkuri
Riitta
Pietilä
Perttu
Eliaksenp
Maria
Jaakont
Heikki
Laatu
Anna
Liukko


Matti
Ryödi
Margar
Jaakont


Pentti
Laurila
Riitta
Laurila
Sipi
Heikkilä
Matti
Roseli
Krist
Mutonen
Yrjö
Mattila
Liisa
Martint
Antti Y-Laurila
1706 - 1797
Maria Yrjönt
1713 - 1788
Erkki Seiväs
k. noin 1742
Matti Tuhkuri
1704 - 1741
Julia Pertunt
1703 - 1769
Tuom Liukko
1703 - 1776
Esko Pietilä
isäntä 1722-34
Maria Laurint
k. Vesil 12.1728
Matti Ryödi
1681 - 1741
Peata Juhont
1685 - 1747
Pent Laurila
1681 - 1766
Sofia Heikkilä
1684 - 1749
Yrjö Mutonen
1701 - 1779
Juho Yli-Laurila
1744 - 1808
Valpuri Seiväs
1741 - 1810
Anna Liukko
1730 - 1822
Sipi Pietilä
Riitiälän Pietilän isäntä 1735-70
Riitta Ryödi
1723 - 1789
Juho Laurila
1727 - 1789
Mikko Yli-Laurila
s. Vesilahti 6.9.1765, k. siellä 29.2.1820
Kaisa Jutila
s. Vesilahti 10.10.1765, k. siellä 22.12.1833
Paavo Pietilä
s. Vesilahti 28.12.1764, k. siellä 14.6.1846
Maria Mutonen
s. Vesilahti 26.2.1759, k. siellä 1808
Heikki Yli-Laurila
s. Vesilahti 15.1.1801, k. siellä 3.5.1848
Anna Pietilä
s. Vesilahti 26.4.1801, k. siellä 25.6.1859
Eeva Elisabeth Yli-Laurila
s. Vesilahti 2.2.1830, k. siellä 31.3.1908
Edellinen esivanhempaintaulu